Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo

  
  
  
  
Folder: 2014-10
  
27/10/2014 8:16 SASystem Account
Folder: 2015-02
  
03/02/2015 10:52 SASystem Account
Folder: 2015-05
  
13/05/2015 3:47 CHSystem Account
Folder: 2016-02
  
02/02/2016 10:25 SASystem Account
Folder: 2016-03
  
08/03/2016 9:37 SASystem Account
Folder: 2016-04
  
28/04/2016 3:50 CHSystem Account
Folder: 2016-07
  
12/07/2016 8:20 SASystem Account
Folder: 2017-06
  
16/06/2017 5:23 CHSystem Account
Folder: 2017-07
  
28/07/2017 3:15 CHSystem Account
Folder: 2018-02
  
09/02/2018 4:26 CHSystem Account
Folder: 2018-03
  
16/03/2018 11:23 SASystem Account
Folder: 2018-04
  
20/04/2018 7:21 SASystem Account
Folder: 2018-07
  
13/07/2018 3:36 CHSystem Account
Folder: 2018-08
  
07/08/2018 8:19 CHSystem Account
Folder: 2018-09
  
26/09/2018 8:22 SASystem Account
Folder: 2018-10
  
05/10/2018 1:33 CHSystem Account
Folder: 2018-11
  
05/11/2018 10:33 SASystem Account
Folder: 2018-12
  
28/12/2018 8:55 SASystem Account
Folder: 2019-01
  
04/01/2019 9:57 SASystem Account
Folder: 2019-02
  
14/02/2019 1:47 CHSystem Account
Folder: 2019-04
  
03/04/2019 9:48 SASystem Account
Folder: 2019-07
  
02/07/2019 7:55 CHSystem Account
Folder: 2019-08
  
02/08/2019 10:01 SASystem Account
Folder: 2019-09
  
05/09/2019 7:33 SASystem Account
Folder: 2019-11
  
12/11/2019 10:33 SASystem Account
Folder: 2019-12
  
04/12/2019 2:03 CHSystem Account
Folder: 2020-01
  
07/01/2020 3:29 CHSystem Account
Folder: 2020-02
  
12/02/2020 10:17 SASystem Account
Folder: 2020-04
  
07/04/2020 2:21 CHSystem Account
Folder: 2020-05
  
21/05/2020 10:54 SASystem Account
1 - 30Next
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang