Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án, hạng mục đầu tư

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 651086
 
Dự án, hạng mục đầu tư - Dự án đã hoàn tất
 
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 8 năm 2023 
 
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 7 năm 2023 
 
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 6 năm 2023 
 
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng4 năm 2023 
 
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 4 năm 2023 
 
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 3 năm 2023 
 
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 2 năm 2023 
 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (kỳ 13, đến ngày 11/01/2023) 
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ 
 
​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Xem tại đây. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 8 năm 2023Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 8 năm 2023
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 8 năm 2023

​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 8 năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

02/08/2023 2:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 7 năm 2023Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 7 năm 2023
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 7 năm 2023

​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 7 năm 2023. Xem chi tiết tại đây.

26/07/2023 2:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 6 năm 2023Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 6 năm 2023
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 6 năm 2023

​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 6 năm 2023. Xem chi tiết tại đây.

28/06/2023 2:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 4 năm 2023Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 4 năm 2023
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng4 năm 2023

​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 4 năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

24/05/2023 2:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 2 năm 2023Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 2 năm 2023
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 2 năm 2023

​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 2 năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

16/02/2023 2:00 CHĐã ban hành
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (kỳ 13, đến ngày 11/01/2023)TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (kỳ 13, đến ngày 11/01/2023)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (kỳ 13, đến ngày 11/01/2023)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (kỳ 13, đến ngày 11/01/2023). Xem chi tiết tại đây.

12/01/2023 2:00 CHĐã ban hành
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝBÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG VÀ GIẢI NGÂN KH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN: VỐN TW, TỈNH HỖ TRỢ VÀ VỐN NGÂN SÁCH THỊ XÃ QUẢN LÝ (tính đến hết ngày 2/8/2022. Xem chi tiết tại đây.
08/08/2022 9:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đến ngày 17/5/2022)Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (đến ngày 17/5/2022)

​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Xem tại đây.

17/05/2022 5:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến ngày 04-06-2021Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến ngày 04-06-2021

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến ngày 04-6-2021

Chi tiết xem tại đây.

10/06/2021 2:00 CHĐã ban hành
Tinh hình thực hiện và giải ngân đầu tư công năm 2021Tinh hình thực hiện và giải ngân đầu tư công năm 2021
15/04/2021 3:00 CHĐã ban hành
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2019
07/06/2019 10:00 SAĐã ban hành
Những công trình đã quyết toánNhững công trình đã quyết toán
Những công trình đã quyết toán

NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN

STTTÊN DỰ ÁN
1Khu sân bay Mộc Hóa ( khu Lò Gốm cũ )
2Đường vào Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện
3Trụ sở Trung tâm phát triễn quỹ đất
4Trụ sở Ban QLDA các CT XDCB huyện
5Trụ sở tạm UBND Phường 2 thị xã Kiến Tường
6Trụ sở tạm UBND Phường 3 thị xã Kiến Tường
7Trường THCS Bình Tân
8Khu sân bay Mộc Hóa (San lắp mặt bằng )
9San lắp 02 ao cặp đường vào trung tâm bồi dưỡng Chính Trị
10San lắp ao Huyện Uỷ cặp đường vào bệnh viện 500 giường
11Trụ sở UBND Phường 2 thị xã Kiến Tường
12Chống xuống cấp trụ sở các cơ quan 2014
13Chống xuống cấp các trường năm 2014
14Trường Mẫu giáo Tuyên Thạnh - 5 tuổi
15Trang trí đèn tết năm 2014
16Trường THCS xã Thạnh Trị
17Trả nợ vay Cụm tuyến dân cư
18Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm Văn hoá - Thể thao khu vực Đồng Tháp Mười
19Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cửa Đông
20Đường từ nhánh rẽ Lê Lợi đến CDC Bến xe
21Trường tiểu học Bình Thạnh ( 02 phòng học )
22Công an thị xã Kiến Tường
23Trường MG Bình Tân - 5 tuổi
24Trường MG Thạnh Trị - 5 tuổi
25Trường THCS Tuyên Thạnh
26Trường MG Bình Tân
27Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Bình Hiệp
28Trạm Y tế xã Bình Hiệp
29Cải tạo, mở rộng Trụ sở UBND xã Thạnh Trị
30Lộ Tầm Đuông
31Trường Mẫu giáo Tuyên Thạnh - 5 tuổi
32Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Thạnh Trị
33Hàng rào, nhà bảo vệ + trang thiết bị trụ sở Ban QLDA và Trung tâm PT Quỹ đất
34Hàng rào và sân đường Trường THCS Tuyên Thạnh
35CTCN ấp Ông Lễ xã Bình Hiệp
36Kênh Ba Xã nối dài
37Khu đê bao kênh Ổ Quạ - kênh Cả Gừa
38Nạo vét kết hợp đắp đê và GTNT rạch Ngọn Nhỏ
39Nâng cấp láng nhựa đường Bình Hiệp-Thạnh Trị
40Kênh Giăng Ó
41Trạm y tế phường 1
42Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Thạnh Trị
43Trụ sở UBND xã Bình Hòa Trung
44Trụ sở UBND xã Bình Hiệp

 

27/02/2015 5:00 CHĐã ban hành
Những công trình hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toánNhững công trình hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán
Những công trình hoàn thành, đang lập hồ sơ quyết toán

NHỮNG CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH, ĐANG LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN

STTTÊN DỰ ÁN
1Trồng cây xanh
2Xây dựng các hạng mục để đạt trường chuẩn cấp độ 1 năm 2013
3Chợ tạm 2
4Rải nhựa các trục đường khu phố 5
5Đường số 4
6San lắp + hạ tầng khu dân cư khu phố 9 (Nghĩa địa cũ)
7Nâng cấp đường Ung Văn Khiêm
8Nâng cấp đường Hồ Ngọc Dẫn
9Đường cặp trường PTTH Mộc Hóa
10Dời đường dây trung áp tuyến 471
11Trụ sở UBND Phường 3 thị xã Kiến Tường
12Đường Lê Thị Đến
13Ban chỉ huy quân sự thị xã Kiến Tường
14Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Sân Bay
15Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự sinh thai
16Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường 3, giai đoạn 1
17Cổng Chào vào thị xã
18Chợ Thạnh Hưng
19Vĩa hè đường 30/4 (đoạn từ QL 62 đến Núi Đất)
20Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2013-2015) Thị xã Kiến Tường
21Đèn chiếu sáng nội ô thị xã Kiến Tường
22Đèn trang trí tết 2015
23Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên thương mại Núi Đất.
24Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư Cầu Dây (đoạn từ cụm dân cư đến sông Vàm Cỏ)
25Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư khu phố 5 giai đoạn 2
26Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư khu phố 8
27Ngọn rẽ Cái Cát
28HTCN sạch ấp Bàu Môn xã Thạnh Hưng
29CTCN ấp Sồ Đô xã Thạnh Hưng
30Đường Hùng Vương nối dài
31Đường Gò Ngãi
32Đường kênh T1
33Đường kênh T2
34Đường ấp Ông Nhan Đông
35Mở rộng đường Ông Lễ
36Cầu 364 xã Bình Hiệp
37Cầu Chồi Mồi xã Bình Hiệp
38Cầu Ông Lễ 1
39Trụ sở UBND Phường 2 - Thị xã Kiến Tường

 

27/02/2015 4:00 CHĐã ban hành
Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đến tháng 4 năm 2020Tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản đến tháng 4 năm 2020
22/04/2020 11:00 SAĐã ban hành
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 3 năm 2023Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 3 năm 2023
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 3 năm 2023

​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 3 năm 2023. Chi tiết xem tại đây.

30/03/2023 2:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 4 năm 2023Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 4 năm 2023
Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 4 năm 2023

​Tình hình thực hiện giá trị khối lượng và giải ngân kh vốn đầu tư công đến tháng 4 năm 2023. Chi tiết xem tại đây. 

26/04/2023 2:00 CHĐã ban hành
Những dự án đang thi côngNhững dự án đang thi công
Những dự án đang thi công

NHỮNG DỰ ÁN ĐANG THI CÔNG

STTTÊN DỰ ÁN
1Trồng cây xanh năm 2015
2Bia căm thù khu phố 9
3Trụ sở đồn Công An Phường 1
4Dự án khu đô thị Sân Bay thị xã Kiến Tường
5Thảm nhựa khu dân cư Ao Lục Bình
6Mở rộng CDC khu làng nghề (phía nam đường số 3)
7Khu nghĩa trang Từ Trần thị xã Kiến Tường
8HTKT khu Sân Bay (khu Lò Gốm cũ)
9Đường số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, đường Võ Văn Định CDC Vườn Ươm
10Khu đô thị Sân Bay (Giai đoạn 2)
11Chống xuống cấp trụ sở các cơ quan 2015
12Quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội Thị xã Kiến Tường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
13Hệ thống chiếu sáng khu dân cư làng nghề
14Hệ thống chiếu sáng khu dân cư Cầu dây
15Đắp lề Quốc lộ 62
16Đường GTNT bờ tây Kênh Bắc Chan
17Hỗ trợ giống lúa nguyên chủng 30%
18Trải đá 0*4 đường GTNT bờ tây ấp 1 xã Thạnh Trị
19Trung tâm bồi dưỡng chính trị
20Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp
21Bờ Kè Thị trấn Mộc Hóa
22Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế Long An (giai đoạn 1)
23Trung tâm văn hóa thể thao xã Tuyên Thạnh
24Trường THCS xã Thạnh Trị
25Trường Tiểu học phường 3
26Trụ sở UBND Phường 3 - Thị xã Kiến Tường
27Trụ sở UBND xã Tuyên Thạnh

 

27/02/2015 4:00 CHĐã ban hành
Những dự án đang phê duyệt tổng mức đầu tư,  kế hoạch lựa chọn nhà thầuNhững dự án đang phê duyệt tổng mức đầu tư,  kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Những dự án đang phê duyệt tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

NHỮNG DỰ ÁN ĐANG PHÊ DUYỆT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ,

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STTTÊN DỰ ÁN
1Chống xuống cấp các trường năm 2015
2Chợ Thạnh Trị
3Đường Lê Quí Đôn
4Nghĩa trang nhân dân ấp 3 xã Thạnh Trị
5Đường Tôn Đức Thắng
6Mở rộng Cụm dân cư Bắc Chan xã Tuyên Thạnh
7Mở rộng khu dân cư cặp kênh 79 Thạnh Hưng
8Đường Cái Cát
9HTCN ấp 3 xã Thạnh Trị
10Lát đan Lộ đông rạch Cái Cát
11Nạo vét kết hợp đắp đê và GTNT kênh Tập Đoàn 9 xã Thạnh Hưng
12Nạo vét kết hợp đắp đê và GTNT kênh N1 xã Bình Tân
13Nạo vét kết hợp đắp đê và GTNT rạch Trấp Trôi xã Thạnh Trị
14Gia cố và trải đá đường nội đồng xã Thạnh Trị (Bờ bắc kênh Ông Chín)
15HTCN ấp Ông Nhan Tây
16HTCN bờ đông ấp 2 xã Thạnh Trị
17Trải đá đường đê bao ấp Gò Tranh xã Bình Tân
18Trạm y tế phường 2
19Trạm y tế phường 3
27/02/2015 4:00 CHĐã ban hành
Những dự án đang lập hồ sơ thiết kế, thẩm địnhNhững dự án đang lập hồ sơ thiết kế, thẩm định
Những dự án đang lập hồ sơ thiết kế, thẩm định

NHỮNG DỰ ÁN ĐANG LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ, THẨM ĐỊNH

STTTÊN DỰ ÁN
1Mua sắm bàn ghế các trường học năm 2015
2Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2015 và chuẩn bị đại hội Đảng
3Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị xã Kiến Tường
4San lắp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
5Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư KDC Sân Bay nối dài đến kênh Huyện Ủy
6Đường Lê Quốc Sản
7Bia Tưởng niệm Ông Tờn + Bia Tưởng niệm Khu 8
8Di dời điện Phường 3
9Nâng cấp đường kênh Quảng Cụt
10Xây mới cầu kênh 76 (Vàm kênh 76 tiếp giáp kênh Sáng Quảng Cụt)
11Xây mới cầu kênh Cửa Đông 4 (Ngã tư kênh 76)
12Đường đông rạch Cái Sậy (Giai đoạn 2)
13Lắp cống đê bao tây rạch Cái Cát
14Trạm bơm điện ấp Bình Tây
15Đường đan Lộ ấp Sồ Đô (đoạn nối dài)
16Cầu kênh tràm chim ấp Bàu Chứa
17Lát đan trạm y tế xã Thạnh Hưng

27/02/2015 3:00 CHĐã ban hành
Những dự án đang tổ chức xét thầu, chỉ định thầuNhững dự án đang tổ chức xét thầu, chỉ định thầu
Những dự án đang tổ chức xét thầu, chỉ định thầu

NHỮNG DỰ ÁN ĐANG TỔ CHỨC XÉT THẦU, CHỈ ĐỊNH THẦU

STTTÊN DỰ ÁN
1Trường Mẫu giáo Tuyên Thạnh - 5 tuổi
27/02/2015 4:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021

​Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

04/02/2021 3:00 CHĐã ban hành
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang