Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 667503
Quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thứ 5, Ngày 10/06/2021, 16:00
Kiến Tường triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường đối với nước thải
10/06/2021
Kể từ ngày 01/7/2020, bắt đầu áp dụng hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thị xã

Về việc triển khai Nghị định số 53/2020/NĐ-CP thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thị xã Kiến Tường

          Kể từ ngày 01/7/2020, bắt đầu áp dụng hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thị xã.

Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

          Hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã hiện nay do đơn vị cung cấp nước sạch là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường tổ chức thực hiện.

Trong đó, tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định 53/2020/NĐ-CP: "…các đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch; hộ gia đình, cá  nhân  không  kinh  doanh ở  các  phường,  thị  trấn đã    hệ  thống  cấp  nước sạch  tự  khai  thác  nước  sử  dụng  thì được  miễn  phí  bảo  vệ  môi  trường đối  với nước  thải  sinh  hoạt". Do đó, đối với các xã không còn tổ chức việc thu phí đối với nước thải sinh hoạt kể từ ngày Nghị định trên có hiệu lực thi hành.

Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Thực hiện chỉ đạo tại các Công văn số 3832/UBND-KTTC ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện Nghị định số 53/202/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Công văn số 3340/STNMT-QLMT ngày 11/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 697/UBND-TNMT ngày 09/3/2021 của UBND thị xã Kiến Tường. Hoạt động thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp do Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Kiến Tường tổ chức triển khai thực hiện.

Qua kết quả rà soát, hiện có 34 cơ sở thuộc đối tượng chịu phí quy định tại Điều 2, Nghị định số 53/2020/NĐ-CP và không thuộc đối tượng miễn phí tại Điều 5 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản nhắc nhở yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện.

Tuy nhiên đến nay chưa có cơ sở nào thực hiện gửi các tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục lập kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở thực hiện.

Đối với các trường hợp đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 35, Nghị định số 155/2016/NĐ-Cp ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Về việc thông tin công khai số phí bảo vệ môi trường thu được năm

Căn cứ khoản 4, Điều 9 Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định: "Hàng năm, tổ chức thu phí có trách nhiệm thông tin công khai số phí bảo vệ môi trường thu được năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo địa phương, Đài phát thanh địa phương, Cổng thông tin điện tử của tổ chức thu phí và các hình thức phù hợp khác để người dân và doanh nghiệp được biết".

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị kê khai nộp phí, đơn vị cấp nước sạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thông báo số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được trong năm 2020 là 1.505.341.890 đồng (Một tỉ năm trăm lẻ năm triệu ba trăm bốn mươi mốt ngàn tám trăm chín mươi ngàn đồng). 

Anh Thư

Lượt người xem:   222
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang