Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 667497
Quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thứ 2, Ngày 23/05/2022, 21:00
Triển khai Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
23/05/2022
Triển khai Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

​Ngày 28/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT về Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (được đăng tải tại Công thông tin diện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường: 12/VBHN-BNTMT).
Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTNMT hợp nhất các văn bản sau:
Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2022 (kèm theo)
UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản số 12/VBHN-BNTMT ngày 28/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Giao UBND các xã, phường chủ trì triển khai có hiệu quả văn bản số 12/VBHN-BNTMT ngày 28/3/2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc gửi văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến hướng dẫn thực hiện.

Lượt người xem:   144
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang