Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 667492
Quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thứ 6, Ngày 11/03/2022, 21:00
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản pháp luật mới về môi trường trên địa bàn thị xã
11/03/2022
Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản pháp luật mới về môi trường trên địa bàn thị xã

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Tiếp sau đó, các văn bản dưới luật cũng lần lượt được ban hành và có hiệu lực trong năm 2022 như Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022(Văn bản được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ: Chinhphu.vn)

UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

2. Giao UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT trên địa bàn quản lý đúng thẩm quyền.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã chỉ đạo các tổ chức chính trị -xã hội thành viên phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền nội dung Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT cho hội viên và nhân dân hiểu để thực hiện, góp phần cụ thể hóa các văn bản trên trong đời sống.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời gửi văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã cho ý kiến, hoặc để báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xin ý kiến hướng dẫn thực hiện.


Lượt người xem:   127
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang