Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649895
Quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thứ 3, Ngày 05/04/2022, 21:00
Thực hiện quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường
05/04/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24/01/2022 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường (đính kèm). Theo đó, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện tại Công văn số 1015/UBND-KTTC ngày 08/2/2022 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường.

Vấn đề này, UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 của Quyết định nêu trên.

- Giao UBND các xã, phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Quyết định nêu trên.


Lượt người xem:   120
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang