Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649928
Quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thứ 3, Ngày 21/02/2023, 11:00
Kiến Tường: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Long An
21/02/2023
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Long An

Việc tổ chức lấy kiến Nhân dân về dự thảo Luật nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời, tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo tinh thần trên, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 283/UBND-TNMT ngày 10/02/2023 chỉ đạo các cơ quan như sau: 

- Các ban, ngành đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường triển khai và gửi phiếu lấy ý kiến (đính kèm) dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tham gia ý kiến của địa phương, gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chậm nhất  ngày 10 tháng 3 năm 2023.
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã phổ biến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến hết ngày 15/3/2023.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tổng hợp kết quả lấy ý kiến của các xã, phường và tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh đúng theo thời hạn.

Các tổ chức, cá nhân góp ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản, trường hợp góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì ngoài bìa thư ghi rõ: "Nội dung tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)".

Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 03 đường Thiên Hộ Dương, khu phố 3, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Đính kèm dự thảo Luật Đất đai tại đây và phiếu lấy ý kiến góp ý  tại đây.


Lượt người xem:   189
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang