Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 280515
Đất đai
Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Kiến Tường
Thứ 4, Ngày 16/05/2018, 15:00
UBND thị xã Kiến Tường tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

           Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai, góp phần sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, UBND thị xã Kiến Tường xây dựng Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn thị xã. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

           Ý kiến đóng góp xin gửi văn bản về UBND thị xã (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) tại địa chỉ số 09 đường Thiên Hộ Dương, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hoặc qua địa chỉ Email: ptnmtkientuong@longan.gov.vn

           Thời gian góp ý bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 2018 và kết thúc vào ngày 18 tháng 6 năm 2018.

            Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân để sớm hoàn thiện Quy hoạch điều chỉnh.

           Tài liệu đính kèm:

           1. Báo cáo thuyết minh tóm tắt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

           2. Phụ lục danh mục công trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Kiến Tường

           3. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Kiến Tường

           4.  Biên bản lấy ý kiến người dân

Lượt người xem:   420
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​