Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksQuy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317452
 
Quy hoạch, kế hoạch phát triển - Xây dựng, quy hoạch đô thị
 
​Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ khu đất công xã Bình Hiệp thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. 1. Quyết định xem tại đây.2. Sơ đồ định hướng không gian xem tại đây.3.  
 
​1. Quyết định về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KHu Bến xã - Dân cư Kiến Tường ( Phường 3, thị xã Kiến Tường). Xem tại đây. 
 
​Về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Làng nghề - Cụm dân cư Cầu Dây giai đoạn 2, xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa (nay là phường 3, thị xã Kiến Tường)chọn ĐIỀU CHỈNH QH SDD KHU LÀNG NGHE (QUY HOẠCH) (3-9-2020)-Model.pdfchọn ĐIỀU CHỈNH QH SDD KHU LÀNG NGHE (2 PA) (3-9-2020)-Model.pdfchọn ĐIỀU CHỈNH QH SDD KHU LÀNG NGHE (CHI TIET) (3-9-2020)-Model.pdf 
 
​QĐ về việc điều chỉnh cục bộ Khu A59 (khu C) đường Nguyễn Văn Kỉnh thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Sân Bay, thị xã Kiến Tường - tỉnh Long An  
 
​Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa thương mại Núi Đất, thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây. 
 
​Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Điểm dân cư nông thôn xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500. Chi tiết xem tại đây. 
 
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ 1/500 Khu đô thị Sân Bay, thị xã Kiến Tường - tỉnh Long An 
 
Quy hoạch tổng thể thị xã Kiến Tường 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ khu đất công xã Bình Hiệp thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ khu đất công xã Bình Hiệp thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ khu đất công xã Bình Hiệp thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

1. Quyết định xem tại đây.

2. Sơ đồ định hướng không gian xem tại đây.

3. z2135694815096_e98a9b3c9451b4c21d14ef6eb3ab3746.jpg

05/11/2020 10:00 SAĐã ban hành
điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KHu Bến xã - Dân cư Kiến Tường ( Phường 3, thị xã Kiến Tường)điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KHu Bến xã - Dân cư Kiến Tường ( Phường 3, thị xã Kiến Tường)

​1. Quyết định về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KHu Bến xã - Dân cư Kiến Tường ( Phường 3, thị xã Kiến Tường). Xem tại đây.

01/10/2020 11:00 SAĐã ban hành
Về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Làng nghề - Cụm dân cư Cầu Dây giai đoạn 2, xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa (nay là phường 3, thị xã Kiến Tường)Về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Làng nghề - Cụm dân cư Cầu Dây giai đoạn 2, xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa (nay là phường 3, thị xã Kiến Tường)
01/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
Về việc phê duyệt Phương án lựa chọn đơn vị, tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến TườngVề việc phê duyệt Phương án lựa chọn đơn vị, tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường
01/10/2020 9:00 SAĐã ban hành
QĐ về việc cho chủ trương triển khai bổ sung công trình Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2020. Hạng mục Sửa chữa Trụ sở HĐND, UBND thị xãQĐ về việc cho chủ trương triển khai bổ sung công trình Chống xuống cấp các trụ sở cơ quan năm 2020. Hạng mục Sửa chữa Trụ sở HĐND, UBND thị xã
10/09/2020 4:00 CHĐã ban hành
QĐ về việc điều chỉnh cục bộ Khu A59 (khu C) đường Nguyễn Văn Kỉnh thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Sân Bay, thị xã Kiến Tường - tỉnh Long An QĐ về việc điều chỉnh cục bộ Khu A59 (khu C) đường Nguyễn Văn Kỉnh thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Sân Bay, thị xã Kiến Tường - tỉnh Long An
01/09/2020 4:00 CHĐã ban hành
Tạm ngưng đầu tư công trình đường D6 ( song hành đường Lê Lợi)Tạm ngưng đầu tư công trình đường D6 ( song hành đường Lê Lợi)
28/08/2020 12:00 CHĐã ban hành
QĐ về việc tạm ngưng đầu tư công trình đường nội bộ Khu phố 4, Phường 2. Hạng mục san nền và trải sỏi đỏ đường số 1, đường số 7, đường số 2, đường số 3, đường Phạm Ngọc Thạch nối dài QĐ về việc tạm ngưng đầu tư công trình đường nội bộ Khu phố 4, Phường 2. Hạng mục san nền và trải sỏi đỏ đường số 1, đường số 7, đường số 2, đường số 3, đường Phạm Ngọc Thạch nối dài
28/08/2020 11:00 SAĐã ban hành
V/v cho phép thi công cắt ngang bờ đê bao thị trấn Mộc Hóa, để mở rộng tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho người dân V/v cho phép thi công cắt ngang bờ đê bao thị trấn Mộc Hóa, để mở rộng tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho người dân
27/08/2020 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt KH sử dụng đất năm 2020 của thị xã Kiến TườngQuyết định về việc phê duyệt KH sử dụng đất năm 2020 của thị xã Kiến Tường
25/08/2020 4:00 CHĐã ban hành
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Kiến Tường Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Kiến Tường
25/08/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019Thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

​Thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Chi tiết xem tại đây.

02/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Kết quả kiểm tra đất đai năm 2019 của thị xã Kiến TườngKết quả kiểm tra đất đai năm 2019 của thị xã Kiến Tường

​Kết quả kiểm tra đất đai năm 2019 của thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây.

02/07/2020 12:00 CHĐã ban hành
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa thương mại Núi Đất, thị xã Kiến TườngPhê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa thương mại Núi Đất, thị xã Kiến Tường

​Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa thương mại Núi Đất, thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây.

17/06/2020 12:00 CHĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Điểm dân cư nông thôn xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Điểm dân cư nông thôn xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500

Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Điểm dân cư nông thôn xã Tuyên Thạnh tỷ lệ 1/500. Chi tiết  xem tại đây.

05/06/2020 9:00 SAĐã ban hành
V/v kiến nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn thị xã Kiến TườngV/v kiến nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn thị xã Kiến Tường

V/v kiến nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem 1584_UBND-TNMT_CVUB ra soát hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích rừng.signed.pdf và 1584_UBND-TNMT_Chuyển mục đích rừng.signed.pdf

27/05/2020 8:00 SAĐã ban hành
Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Kiến TườngTờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây.

21/05/2020 12:00 CHĐã ban hành
Về việc xin chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Thành A, nối liền thị xã Kiến Tường với huyện Tân ThạnhVề việc xin chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Thành A, nối liền thị xã Kiến Tường với huyện Tân Thạnh

Về việc xin chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Thành A, nối liền thị xã Kiến Tường với huyện Tân Thạnh. Chi tiết xem tại đây.

22/04/2020 11:00 SAĐã ban hành
V/v đăng ký danh mục và nhu cầu đầu tư công thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ ( các công trình dự an thuộc ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn)V/v đăng ký danh mục và nhu cầu đầu tư công thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ ( các công trình dự an thuộc ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
31/03/2020 2:00 CHĐã ban hành
QĐ về việc chủ trương phát sinh bổ sung hạng mục công trình. Công trình: Trường Tiểu học Ngô Quyền. Hạng mục: Trang thiết bị. Địa điểm xây dựng: Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long AnQĐ về việc chủ trương phát sinh bổ sung hạng mục công trình. Công trình: Trường Tiểu học Ngô Quyền. Hạng mục: Trang thiết bị. Địa điểm xây dựng: Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
29/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường tăng cường quản lý  hoạt động san lấp mặt bằngKiến Tường tăng cường quản lý  hoạt động san lấp mặt bằng
trên địa bàn thị xã Kiến Tường xảy ra nhiều trường hợp san lấp mặt bằng không đúng theo quy định; một số hộ dân dọc các tuyến đường lớn san lấp mặt bằng cao hơn nền đường đã làm nước thoát ra mặt đường gây ứ đọng

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thị xã Kiến Tường xảy ra nhiều trường hợp san lấp mặt bằng không đúng theo quy định; một số hộ dân dọc các tuyến đường lớn san lấp mặt bằng cao hơn nền đường đã làm nước thoát ra mặt đường gây ứ đọng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và gây bức xúc trong dư luận.

Vì vậy, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

          1. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các trường hợp san lấp mặt bằng trên địa bàn mình quản lý, trong đó cần lưu ý việc san lấp dọc theo các tuyến đường lớn.

          2. Các trường hợp san lấp mặt bằng không đúng theo quy định phải kịp thời ngăn chặn và xử lý ngay theo quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai.

          3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho các trường hợp đã thực hiện đầy đủ thủ tục về đất đai khi tiến hành san lấp mặt bằng phải đảm bảo cốt nền theo quy định và phải có giải pháp chống thoát nước ra mặt đường, tránh làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
18/03/2020 3:00 CHĐã ban hành
QĐ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Công trình Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Trị - kênh 364. Địa điểm XD xã Thạnh Trị- thị xã Kiến Tường QĐ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Công trình Nâng cấp mở rộng đường Thạnh Trị - kênh 364. Địa điểm XD xã Thạnh Trị- thị xã Kiến Tường
12/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
QĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản Nhà tiền chế Trường THPT Kiến Tường cũQĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản Nhà tiền chế Trường THPT Kiến Tường cũ
12/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
QĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản Nhà ăn và Nhà vệ sinh Trường Mẫu giáo Hòa Bình QĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản Nhà ăn và Nhà vệ sinh Trường Mẫu giáo Hòa Bình
12/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
QĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản Cầu Cái Đôi Đông, xã Bình TânQĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản Cầu Cái Đôi Đông, xã Bình Tân
12/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
QĐ về việc thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án và hoàn thành công trình. Công trình: Nâng cấp HTCN trung tâm xã Thạnh Trị. Địa điểm xây dựng: xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường QĐ về việc thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án và hoàn thành công trình. Công trình: Nâng cấp HTCN trung tâm xã Thạnh Trị. Địa điểm xây dựng: xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường
12/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
QĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản tháo Cầu Kênh 3 xã, xã Thạnh TrịQĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản tháo Cầu Kênh 3 xã, xã Thạnh Trị
12/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
QĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản tháo Cầu Cái Đôi Tây, xã Bình TânQĐ về việc phê duyệt giá khởi điểm để thanh lý tài sản tháo Cầu Cái Đôi Tây, xã Bình Tân
12/03/2020 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ 1/500 Khu đô thị Sân Bay, thị xã Kiến Tường - tỉnh Long AnQuyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ 1/500 Khu đô thị Sân Bay, thị xã Kiến Tường - tỉnh Long An
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ 1/500 Khu đô thị Sân Bay, thị xã Kiến Tường - tỉnh Long An
09/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
Quy hoạch tổng thể thị xã Kiến TườngQuy hoạch tổng thể thị xã Kiến Tường
Quy hoạch tổng thể thị xã Kiến Tường
26/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​