Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649937
Thông báo
Thứ 6, Ngày 14/05/2021, 10:00
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, thuê rừng trên địa bàn thị xã Kiến Tường
14/05/2021
Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thông báo đến các đơn vị tổ chức có nhu cầu tham gia đăng ký lựa chọn tổ chức đấu giá, với các nội dung như sau:

Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt Phương án lựa chọn đơn vị, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường;

Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt tiêu chí xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ đăng ký và thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường, Long An,

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thông báo đến các đơn vị tổ chức có nhu cầu tham gia đăng ký lựa chọn tổ chức đấu giá, với các nội dung như sau:

 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

  - Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường, Long An.

  - Địa chỉ: số 2, đường Hùng Vương, Khu phố 1, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.

  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất và đấu giá cho thuê rừng trên địa bàn thị xã Kiến Tường, Long An.

  3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

  3.1 Đấu giá quyền sử dụng đất:

  a/ Đối với quyền sử dụng đất ở: Khu đô thị Sân Bay giai đoạn 1, Phường 1.

  - Khu Q:

  + Các lô số 13 => lô số 15 đơn giá: 9.000.000 đ/m2.

  + Lô số 01 đơn giá: 10.800.000 đ/m2.

  b/ Đối với quyền sử dụng đất ở: Cụm dân cư Cầu Dây, Phường 3

  - Khu H2:

  + Các lô số 18 đến lô số 20 đơn giá 7.500.000 đ/m2.

  + Lô số 21 đơn giá 9.000.000 đ/m2.

  - Khu H3

  + Lô số 18 đơn giá 9.000.000 đ/m2.

  + Các lô số 19 đến lô số 25 đơn giá 7.500.000 đ/m2.;

  c/ Đối với quyền sử dụng đất ở: Khu Làng nghề - Cụm dân cư  Cầu Dây giai đoạn 2, Phường 3

  - Lô số 28 đơn giá 6.500.000 đ/m2.

  - Lô số 27 đơn giá 7.150.000 đ/m2.

  d/ Đối với quyền sử dụng đất ở: Khu đô thị Sân Bay giai đoạn 2, Phường 1.

  - Khu A37

  + Lô số 01, Lô số 22 đơn giá 11.029.000 đ/m2.

  + Lô số 02, Lô số 21 đơn giá 8.250.000 đ/m2.

  + Từ Lô số 3 đến lô số 20 đơn giá 7.500.000 đ/m2.

  - Khu A38

  + Lô số 01, Lô số 24 đơn giá 11.029.000 đ/m2.

  + Lô số 02, Lô số 23 đơn giá 8.250.000 đ/m2.

  + Từ Lô số 3 đến lô số 22 đơn giá 7.500.000 đ/m2.

  - Khu A40

  + Lô số 01, Lô số 22 đơn giá 11.029.000 đ/m2.

  + Lô số 02, Lô số 21 đơn giá 8.250.000 đ/m2.

  + Từ Lô số 3 đến lô số 20 đơn giá 7.500.000 đ/m2.

  - Khu A42

  + Lô số 01 đơn giá 11.029.000 đ/m2.

  + Lô số 02 đơn giá 8.250.000 đ/m2.

  + Từ Lô số 3 đến lô số 29 đơn giá 7.500.000 đ/m2

  - Khu A46

  + Lô số 38 đơn giá 11.029.000 đ/m2.

  + Lô số 02, Lô số 37 đơn giá 8.250.000 đ/m2.

  + Từ Lô số 3 đến lô số 36 đơn giá 7.500.000 đ/m2

  - Khu A57

  + Lô số 01; Lô số 22 đơn giá 11.029.000 đ/m2.

  + Lô số 02, Lô số 21 đơn giá 8.250.000 đ/m2.

  + Từ Lô số 3 đến lô số 20 đơn giá 7.500.000 đ/m2

  - Khu A65

  + Lô số 01; Lô số 31 đơn giá 11.029.000 đ/m2.

  + Lô số 02, Lô số 30 đơn giá 8.250.000 đ/m2.

  + Từ Lô số 3 đến lô số 29 đơn giá 7.500.000 đ/m2

  3.2 Đấu giá cho thuê rừng:

  Giá thuê Khu rừng là 1.355.014.483 đồng.

  4. Tiêu chí lựa chọn

  - Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm phù hợp cho việc bán đấu giá đối với loại tài sản nêu trên (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản phải có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá,…);

  - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất, tổ chức đấu giá có quy chế đấu giá áp dụng hai hình thức đấu giá trong một cuộc đấu giá (theo hướng dẫn tại Công văn số 603/BTTP-ĐGTS ngày 28/6/2018 của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp);

  - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

  + Hồ sơ pháp lý (Bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; Chứng chỉ hành nghề đấu giá hoặc thẻ đấu giá viên);

  + Quy mô, số lượng Chi nhánh (nếu có);

  + Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (liệt kê ít nhất 02 hợp đồng đã đấu giá thành (có chứng thực Hợp đồng, Biên bản đấu giá và Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá)).

  - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại.

  - Các tiêu chí khác: Phối hợp bàn giao ký biên bản đấu giá tài sản đấu giá cho khách hàng và cho người có tài sản đúng thời gian quy định,…

  - Các cam kết khác: Tổ chức bán đấu giá tại địa phương có tài sản đấu giá và đảm bảo trật tự trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

  Sau khi tổ chức đạt các tiêu chí sẽ được xét tiếp về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

  5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

  - Thời gian nhận hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ 7 giờ 30 ngày 14/5/2021 đến, trước 16 giờ 00 ngày 18/5/2021 (trong giờ hành chính).

  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường, Long An.

  - Hình thức tiếp nhận hồ sơ: đơn vị, tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường, Long An. Người nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của đơn vị và chứng minh nhân dân.

  6. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  - Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký: dự kiến 14 giờ ngày 19/5/2021.

  - Thời gian phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: dự kiến ngày 20/5/2021.

  7. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  Nội dung thông báo này Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.

          Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thông báo các đơn vị tổ chức được biết

Đính kèm file chính thức: Thông báo số 14.

Lượt người xem:   246
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang