Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649877
Thông báo
Thứ 4, Ngày 30/03/2022, 16:00
Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
30/03/2022
- Thời gian ôn thi: Dự kiến ngày 29/4/2022, địa điểm Hội trường UBND huyện Tân Hưng. - Thời gian thi tuyển: + Vòng 1: Dự kiến ngày 14/5/2022, địa điểm Trường THPT Tân Hưng. + Vòng 2: Dự kiến ngày 15/5/2022, địa điểm Trường THPT Tân Hưng.

THÔNG BÁO  
Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND thị xã Kiến Tường về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022;

Căn cứ Công văn số 858/SNV-XDCQCTTN ngày 25/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Long An về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Kiến Tường.

Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIỂU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

 

STT Tên đơn vị Số lượng Chức danh cần tuyển dụng Ghi chú
01 Xã Tuyên Thạnh 01 1. Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xét tuyển
02

2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

 

Thi tuyển tại huyện Tân Hưng

 

2. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nhiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Tiêu chuẩn công chức cấp xã

4.1. Tiêu chuẩn chung

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể trình độ chuyên môn:

- Chức danh Công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã: Tốt nghiệp Cao đẳng Quân sự cơ sở trở lên và có ý kiến bằng văn bản của Ban Chỉ huy quân sự thị xã.

- Chức danh Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên.

* Người đăng ký dự tuyển công chức nộp hồ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;

- 02 ảnh 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ thí sinh dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, địa phương;

- Bằng tốt nghiệp THPT (bảng sao hoặc sao y);

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn và bảng điểm (sao y);

- Chứng chỉ tin học (sao y);

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng).

Ngoài ra, để đối chiếu khi tổng hợp thông tin và thực hiện thủ tục tuyển dụng, yêu cầu người dự tuyển mang theo các văn bằng bản gốc để đối chiếu với hồ sơ.

* Không tiếp nhận hồ trong các trường hợp sau:

+ Hồ sơ không đúng mẫu theo quy định;

+ Hồ sơ không đúng đối tượng; không đủ tiêu chuẩn, điều kiện như quy định. 

4.4. Phương thức tuyển dụng: 02 hình thức

- Thi tuyển

- Xét tuyển

5. Ưu tiên trong tuyển dụng

5.1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

5.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

5.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp người dự thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong thời gian 30 ngày từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 23/4/2021.

- Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường (Số 6, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1).

- Điện thoại liên hệ: 0272.381679; 0854669696 gặp Mỹ Ngà.

- Về lệ phí thi tuyển, xét tuyển: Lệ phí tạm thu 500.000 đồng/01 thí sinh (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1/ Đối với xét tuyển công chức

- Thời gian xét tuyển: Thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm: Thông báo cụ thể sau

2/ Đối với thi tuyển công chức

2.1. Vòng 1: Kiến thức chung

- Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính

- Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhhiệm vụ của công chức theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2; không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

2.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thị xã quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

2.4 Thời gian, địa điểm ôn thi và tổ chức thi:

- Thời gian ôn thi: Dự kiến ngày 29/4/2022, địa điểm Hội trường UBND huyện Tân Hưng.

- Thời gian thi tuyển:

+ Vòng 1: Dự kiến ngày 14/5/2022, địa điểm Trường THPT Tân Hưng.

+ Vòng 2: Dự kiến ngày 15/5/2022, địa điểm Trường THPT Tân Hưng.


Lượt người xem:   277
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang