Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649870
Thông báo
Thứ 4, Ngày 13/04/2022, 15:00
Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022
13/04/2022
Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022

THÔNG BÁO

  Nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp

  giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022

Căn cứ Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Văn bản số 923/SNV-TCBCCCVC ngày 01/4/2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch chuyển công tác,

UBND thị xã Kiến Tường thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022 gồm 22 chỉ tiêu thuộc các cấp học, cụ thể như sau:

STT Cấp học Chỉ tiêu Ghi chú
01 Mầm non 08

05 giáo viên dạy lớp;

02 nhân viên Kế toán, 01 nhân viên Y tế

02 Tiểu học 04 01 nhân viên Kế toán, 03 nhân viên Thư viện - Thiết bị
03 Trung học cơ sở 10 01 giáo viên Địa lí, 01 giáo viên Sinh học, 01 giáo viên Lịch sử, 02 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Tiếng anh;
02 nhân viên Kế toán, 01 nhân viên Y tế, , 01 nhân viên Thư viện - Thiết bị
  Cộng 22 

UBND thị xã Kiến Tường thông báo đến UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An triển khai đến các viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý có nhu cầu chuyển công tác theo chỉ tiêu nêu trên; đề nghị UBND các huyện, thành phố có văn bản chấp thuận cho viên chức chuyển công tác và gửi hồ sơ đến UBND thị xã Kiến Tường (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để thực hiện tiếp nhận theo quy định.

- Thành phần hồ sơ: theo quy định tại Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (đính kèm văn bản).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo này.

- Địa điểm và hình thức tiếp nhận hồ sơ viên chức gồm:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kiến Tường, số 362, quốc lộ 62, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ: 02723.840.990.

+ Nộp gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ nêu trên.

- Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và trên Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Kiến Tường tại địa chỉ: http://kientuong.longan.gov.vn.

Chi tiết xem tại đây.

Lượt người xem:   316
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang