Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 296156
Thông báo
THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020)
Thứ 5, Ngày 02/07/2020, 10:00

THÔNG BÁO
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua
(Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020)

1. Tình hình sản xuất lúa năm 2020
- Lúa vụ Hè Thu 2020: Đã xuống giống 14.283 ha (trong đó gieo sạ ngoài lịch 5.950 ha). Lúa giai đoạn đẻ nhánh 3.521 ha; đòng - trổ: 10.212 ha; Chín: 350ha; Thu hoạch 200 ha (năng suất 55 tạ/ha) (phụ lục 1).
           2. Cây trồng khác (phụ lục 2)
3. Chuyển giao khoa học kỹ thuật: 8 cuộc có 240 nông dân tham dự
4. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua 
* Trên cây lúa vụ Hè thu 2020 xuất hiện một số sinh vật gây hại:
- Bọ trĩ: Mật độ 500 – 1.000 con/m2; tuổi trưởng thành và bọ non; diện tích nhiễm 200 ha.
- Rầy cánh phấn: Mật độ nhiễm 1000 - 1.500 con/m2; tuổi trưởng thành và bọ non; diện tích nhiễm 830 ha.
- Sâu cuốn lá: Mật độ nhiễm 4 - 8 con/m2; trưởng thành, tuổi 1, tuổi 2; diện tích nhiễm 1.240 ha. Mật độ nhiễm 12 - 16 con/m2 ; tuổi 1, tuổi 2; diện tích nhiễm 15 ha.
- Sâu đục thân: Tỷ lệ nhiễm 4 – 8 con/m2 ; trưởng thành, tuổi 1, tuổi 2; diện tích nhiễm 300 ha.
- Cháy bìa lá: Tỷ lệ nhiễm 5 - 10 %; cấp 3 và 5; diện tích nhiễm 520 ha. Tỷ lệ nhiễm 10 – 15 %; cấp 5 và 7; diện tích nhiễm 250 ha.                
- Đạo ôn lá: Tỷ lệ nhiễm 5 - 10 %; cấp 3 và 5; diện tích nhiễm 1.300ha. Tỷ lệ nhiễm 30 - 40 %; cấp 5 và 7; diện tích nhiễm 150 ha 
- Chuột: Tỷ lệ nhiễm 1 - 2 %; diện tích nhiễm 50 ha.
* Trên cây trồng khác: 
5. Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trong 7 ngày tới
Trong thời gian tới mưa nhiều giai đoạn lúa làm đòng đến trổ, bà con nông dân cần chú ý các đối tượng đạo ôn cổ lá, lem lép hạt, cháy bìa lá, rầy cánh phấn, sâu đục thân,.. phát sinh phát triển mạnh. Trên trà lúa đẻ nhánh cần tập trung phòng trị đạo ôn lá, sâu cuốn lá, cháy bìa lá, rầy cánh phấn sẽ xuất hiện.
6. Các biện pháp cần xử lý
- Đề nghị UBND các xã, phường tăng cường theo dõi và thông báo kịp thời tình hình sinh vật gây hại đến bà con nông dân. Nông dân cần thăm đồng thường xuyên, nhằm quản lý các loại sâu - bệnh gây hại nhất là đối với đạo ôn lá, cháy bìa lá, lem lép hạt, rầy cánh phấn. Bà con nông dân tăng cường công tác diệt chuột bằng nhiều biện pháp thủ công, hóa học và phòng trừ chuột đồng loạt thường xuyên.
- Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương bố trí lịch tập huấn để cán bộ kỹ thuật Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hổ trợ hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng ngừa các sinh vật gây hại để bảo vệ thành công vụ lúa hè thu năm 2020./.

Lượt người xem:   115
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​