Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649897
 
Thông báo
 
Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) 
 
​Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2023. Chi tiết xem tại đây. 
 
UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân việc Chủ tịch UBND thị xã không thực hiện Tiếp công dân định kỳ vào ngày 24/02/2023 
 
Nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) 
 
Tài liệu họp HĐND thứ Bảy 
 
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và triệu tập 16 thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) (danh sách kèm theo) với thời gian, địa điểm 
 
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của thị xã Kiến Tường 
 
THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc nhân Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 
 
Thông báo về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945-02/9/2022) 
 
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)
Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)

Căn cứ Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019, Thông báo số 2254/TB-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Long An, UBND thị xã Kiến Tường thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đưc ngh L Quc khánh năm 2023 vào ngày 01/9/2023 (th Sáu) và ngày 02/9/2023 (th By).

Do ngày 02/9/2023 trùng vào ngày thứ Bảy nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào ngày 04/9/2023 (thứ Hai).

 2. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Người sử dụng lao động lựa chọn cho người lao động được nghỉ ngày 02/9/2023 (thứ Bảy) và 01 ngày liền trước hoặc liền sau (tức là thứ Sáu hoặc Chủ Nhật); thực hiện nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại Khoản 3, Điều 111 Bộ Luật Lao động.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 31/8/2023 đến hết ngày 02/9/2023; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Phòng Văn hóa và Thông tin. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhỡ việc treo cờ Tổ quốc của tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn quản lý đảm bảo nghiêm trang, đúng quy định.

4. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo kịp thời, hiệu quả; sắp xếp, bố trí lãnh đạo, cán bộ, công chức làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Lễ./.


28/08/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2023Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2023

​Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2023. Chi tiết xem  tại đây.

07/07/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo Về việc không tổ chức Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã vào ngày 24/02/2023Thông báo Về việc không tổ chức Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã vào ngày 24/02/2023
UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân việc Chủ tịch UBND thị xã không thực hiện Tiếp công dân định kỳ vào ngày 24/02/2023

Do Chủ tịch UBND thị xã bận công tác đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, nên UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân việc Chủ tịch UBND thị xã không thực hiện Tiếp công dân định kỳ vào ngày 24/02/2023, Chủ tịch UBND thị xã tiếp tục thực hiện Tiếp công dân định kỳ tiếp theo vào ngày 10/3/2023. Riêng Ban Tiếp công dân thị xã vẫn thực hiện tiếp công dân thường xuyên bình thường.

UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài địa bàn thị xã Kiến Tường biết và phối hợp thực hiện.


21/02/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp  Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp  Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão)

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông báo số 3703/TB-UBND ngày 13/12/2022 của UBND thị xã Kiến Tường về việc thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, UBND thị xã Kiến Tường thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu ngày 20/01/2023 đến hết thứ Năm ngày 26/01/2023 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão).
2. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp; người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm Nhâm Dần và 04 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 02 ngày cuối năm Nhâm Dần và 03 ngày đầu năm Quý Mão hoặc 03 ngày cuối năm Nhâm Dần và 02 ngày đầu năm Quý Mão.
3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 19/01/2023 đến hết ngày 24/01/2023; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Phòng Văn hóa và Thông tin.
UBND các xã, phường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc đầy đủ, nghiêm trang, đúng quy định.
4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân; bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ Tết và đảm bảo các điều kiện để hoạt động trở lại ngay sau thời gian nghỉ Tết theo quy định.


09/01/2023 3:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp HĐND thứ BảyTài liệu họp HĐND thứ Bảy
Tài liệu họp HĐND thứ Bảy
09/12/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) - Kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã năm 2022Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) - Kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã năm 2022
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và triệu tập 16 thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) (danh sách kèm theo) với thời gian, địa điểm

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chức danh nghề nghiệp viên chức; Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thị xã về việc thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức tại các cơ quan sự nghiệp thuộc UBND thị xã Kiến Tường; Quyết định 1967/QĐ-UBDN ngày 01/12/2022 của UBND thị xã về việc công nhân danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã năm 2022 (vòng 2).

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và triệu tập 16 thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) (danh sách kèm theo) với thời gian, địa điểm như sau:

1. Thời gian kiểm tra, sát hạch: Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 20/12/2022 (thứ Ba).

2. Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kiến Tường (địa chỉ: Số 116, Quốc lộ 62, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An).

3. Nội dung kiểm tra, sát hạch: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4. Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn.

5. Các nội dung khác:

- Danh mục tài liệu ôn tập thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã Kiến Tường địa  chỉ: https://kientuong.longan.gov.vn. hoặc tại đây.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch được niêm yết tại Phòng Nội vụ và trên trang thông tin điện tử của UBND thị xã Kiến Tường địa chỉ: https://kientuong.longan.gov.vn hoặc tại đây.

- Nội quy tổ chức kiểm tra, sát hạch sẽ niêm yết tại địa điểm kiểm tra, sát hạch Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kiến Tường trước ngày kiểm tra, sát hạch ít nhất 01 ngày làm việc.

Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2022 thông báo đến các thí sinh biết để tập trung đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Lưu ý: Khi dự thi, thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân và có mặt tại địa điểm thi trước thời gian bắt đầu thi tối thiểu 30 phút./.


06/12/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của thị xã Kiến TườngThông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của thị xã Kiến Tường
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của thị xã Kiến Tường

- ​Nội dung chi tiết Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của thị xã Kiến Tường. Xem  tại đây.

- Chỉ tiêu và yêu cầu trình độ: Xem  tại đây.

15/10/2022 1:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc nhân Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc nhân Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc nhân Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

1. Tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước treo cờ Tổ quốc và cờ phướn nhân Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ chiều ngày 14/10/2022 đến hết ngày 16/10/2022 (Chủ Nhật).

2. UBND các xã, phường thông báo đến các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện treo cờ Tổ quốc và cờ phướn. Tuyên truyền, vận động nhà dân treo cờ Tổ quốc nhân Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Kiến Tường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ chiều ngày 14/10/2022 đến hết ngày 16/10/2022 (Chủ Nhật).

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc và cờ phướn ở cơ quan, đơn vị và hộ dân thuộc quyền quản lý; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh, sạch, đẹp; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong ngày Lễ công bố Quyết định


13/10/2022 1:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)Thông báo về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)
Thông báo về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945-02/9/2022)

Thông báo về việc nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945-02/9/2022). Theo đó, Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 02 ngày, ngày 01/9/2022 và ngày 02/9/2022 Chi tiết xem tại đây.

10/08/2022 10:00 CHĐã ban hành
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnThông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

​Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Chi tiết xem tại đây.

07/07/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường

​Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem Tại đây.

07/07/2022 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo đăng tải tài liệu họp HĐND thị xã kỳ họp thứ TưThông báo đăng tải tài liệu họp HĐND thị xã kỳ họp thứ Tư
Thông báo đăng tải tài liệu họp HĐND thị xã kỳ họp thứ Tư
10/06/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Kiến TườngThông báo tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường
Thông báo tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường

​Thông báo tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Kiến Tường. Thông tin chi tiết xem Tại đây.

21/05/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022
Thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022

THÔNG BÁO

  Nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp

  giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022

Căn cứ Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Văn bản số 923/SNV-TCBCCCVC ngày 01/4/2022 của Sở Nội vụ về việc thẩm định Kế hoạch chuyển công tác,

UBND thị xã Kiến Tường thông báo nhu cầu, chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Kiến Tường đợt 1 năm 2022 gồm 22 chỉ tiêu thuộc các cấp học, cụ thể như sau:

STT Cấp học Chỉ tiêu Ghi chú
01 Mầm non 08

05 giáo viên dạy lớp;

02 nhân viên Kế toán, 01 nhân viên Y tế

02 Tiểu học 04 01 nhân viên Kế toán, 03 nhân viên Thư viện - Thiết bị
03 Trung học cơ sở 10 01 giáo viên Địa lí, 01 giáo viên Sinh học, 01 giáo viên Lịch sử, 02 giáo viên Ngữ văn, 01 giáo viên Tiếng anh;
02 nhân viên Kế toán, 01 nhân viên Y tế, , 01 nhân viên Thư viện - Thiết bị
  Cộng 22 

UBND thị xã Kiến Tường thông báo đến UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An triển khai đến các viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý có nhu cầu chuyển công tác theo chỉ tiêu nêu trên; đề nghị UBND các huyện, thành phố có văn bản chấp thuận cho viên chức chuyển công tác và gửi hồ sơ đến UBND thị xã Kiến Tường (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để thực hiện tiếp nhận theo quy định.

- Thành phần hồ sơ: theo quy định tại Công văn số 2720/SNV-CCVC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (đính kèm văn bản).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo này.

- Địa điểm và hình thức tiếp nhận hồ sơ viên chức gồm:

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kiến Tường, số 362, quốc lộ 62, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ: 02723.840.990.

+ Nộp gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ nêu trên.

- Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ và trên Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Kiến Tường tại địa chỉ: http://kientuong.longan.gov.vn.

Chi tiết xem tại đây.

13/04/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022Thông báo Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
- Thời gian ôn thi: Dự kiến ngày 29/4/2022, địa điểm Hội trường UBND huyện Tân Hưng.
- Thời gian thi tuyển:
+ Vòng 1: Dự kiến ngày 14/5/2022, địa điểm Trường THPT Tân Hưng.
+ Vòng 2: Dự kiến ngày 15/5/2022, địa điểm Trường THPT Tân Hưng.

THÔNG BÁO  
Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND thị xã Kiến Tường về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022;

Căn cứ Công văn số 858/SNV-XDCQCTTN ngày 25/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Long An về việc thẩm định kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Kiến Tường.

Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIỂU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu.

 

STT Tên đơn vị Số lượng Chức danh cần tuyển dụng Ghi chú
01 Xã Tuyên Thạnh 01 1. Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Xét tuyển
02

2. Công chức Tư pháp – Hộ tịch

 

Thi tuyển tại huyện Tân Hưng

 

2. Điều kiện dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nhiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Tiêu chuẩn công chức cấp xã

4.1. Tiêu chuẩn chung

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

4.2. Tiêu chuẩn cụ thể trình độ chuyên môn:

- Chức danh Công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã: Tốt nghiệp Cao đẳng Quân sự cơ sở trở lên và có ý kiến bằng văn bản của Ban Chỉ huy quân sự thị xã.

- Chức danh Công chức Tư pháp – Hộ tịch: Tốt nghiệp Đại học Luật trở lên.

* Người đăng ký dự tuyển công chức nộp hồ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;

- 02 ảnh 4x6; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ thí sinh dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, địa phương;

- Bằng tốt nghiệp THPT (bảng sao hoặc sao y);

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn và bảng điểm (sao y);

- Chứng chỉ tin học (sao y);

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 6 tháng).

Ngoài ra, để đối chiếu khi tổng hợp thông tin và thực hiện thủ tục tuyển dụng, yêu cầu người dự tuyển mang theo các văn bằng bản gốc để đối chiếu với hồ sơ.

* Không tiếp nhận hồ trong các trường hợp sau:

+ Hồ sơ không đúng mẫu theo quy định;

+ Hồ sơ không đúng đối tượng; không đủ tiêu chuẩn, điều kiện như quy định. 

4.4. Phương thức tuyển dụng: 02 hình thức

- Thi tuyển

- Xét tuyển

5. Ưu tiên trong tuyển dụng

5.1. Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

5.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

5.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp người dự thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trong thời gian 30 ngày từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 23/4/2021.

- Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường (Số 6, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1).

- Điện thoại liên hệ: 0272.381679; 0854669696 gặp Mỹ Ngà.

- Về lệ phí thi tuyển, xét tuyển: Lệ phí tạm thu 500.000 đồng/01 thí sinh (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1/ Đối với xét tuyển công chức

- Thời gian xét tuyển: Thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm: Thông báo cụ thể sau

2/ Đối với thi tuyển công chức

2.1. Vòng 1: Kiến thức chung

- Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính

- Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhhiệm vụ của công chức theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2; không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

2.3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thị xã quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

2.4 Thời gian, địa điểm ôn thi và tổ chức thi:

- Thời gian ôn thi: Dự kiến ngày 29/4/2022, địa điểm Hội trường UBND huyện Tân Hưng.

- Thời gian thi tuyển:

+ Vòng 1: Dự kiến ngày 14/5/2022, địa điểm Trường THPT Tân Hưng.

+ Vòng 2: Dự kiến ngày 15/5/2022, địa điểm Trường THPT Tân Hưng.


30/03/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương,  kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất  đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương,  kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất  đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 09/4/2022 đến hết ngày 10/4/2022 (Lễ giỗ Tổ Hùng Vương) và từ chiều ngày 29/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022 (Lễ 30/4 và 01/5)

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 và Thông báo số 877/TB-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (đính kèm). UBND thị xã Kiến Tường thông báo như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ lễ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, cụ thể như sau:

- Được nghỉ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) 01 ngày: Ngày 10/4/2022 (Chủ nhật). 

Do Ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 11/4/2022.

- Được nghỉ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 01 ngày: Ngày 30/4/2022 (thứ Bảy).

- Được nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01 ngày: Ngày 01/5/2022 (Chủ nhật).

Do Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 02/5/2022 và thứ Ba, ngày 03/5/2022.

2. Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 09/4/2022 đến hết ngày 10/4/2022 (Lễ giỗ Tổ Hùng Vương) và từ chiều ngày 29/4/2022 đến hết ngày 01/5/2022 (Lễ 30/4 và 01/5); vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Phòng Văn hóa và Thông tin.

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phân công Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.


23/03/2022 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo Về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022Thông báo Về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thông báo Về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Thông báo số 119/TB-BLĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông báo số 176/TB-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Long An về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp.
 Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (đính kèm). UBND thị xã thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Hai ngày 31/01/2022 đến hết thứ Sáu ngày 04/02/2022 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần).
Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp; người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 30/01/2022 đến hết ngày 03/02/2022; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Phòng Văn hóa và Thông tin.

Chi tiết xem tại đây.

BBT


20/01/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2021Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2021
Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2021
21/12/2021 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2021Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2021
Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2021

UBND thị xã Kiến Tường thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi xét tuyển công chức cấp xã năm 2021. Cụ thể như sau:
1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã gồm: 08 thí sinh (có danh sách kèm theo)(Click vào đây).

2. Thời gian tổ chức vòng 2: Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10/12/2021 (thứ Sáu).

- Xét tuyển Công chức Tài chính- Kế toán: Từ 8 giờ - 10giờ.

- Xét tuyển Công chức Văn phòng - Thống kê: Từ 10 giờ - 11 giờ.

- Xét tuyển Công chức Văn hóa - Xã hội: Từ 13 giờ 30 phút - 14 giờ 30 phút

3. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo (Số 116, Quốc lộ 62, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An).

 4. Hình thức xét tuyển vòng 2: Thi phỏng vấn, thời gian phỏng vấn và trả lời 02 câu hỏi/ 01 thí sinh trong vòng 30 phút.

5. Nội dung phỏng vấn: Liên quan đến kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm thí sinh đăng ký dự tuyển.

6. Câu hỏi  tài liệu tham khảo: Bộ câu hỏi sát hạch công chức VH-XHCâu hỏi Thi tuyển công chức VP-TKCâu hỏi thi tuyển công chức TC-KTBộ câu hỏi Thi Kiến thức chung. (Click từng tiêu đề).07/12/2021 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường
25/09/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá cho thuê đất tại Phường 1, thị xã Kiến TườngThông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá cho thuê đất tại Phường 1, thị xã Kiến Tường
​Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá cho thuê đất tại Phường 1, thị xã Kiến Tường
25/09/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày  06 tháng 9 năm 2021)Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày  06 tháng 9 năm 2021)
Đã xuống giống 1.894 ha. Lúa giai đoạn mạ: 219 ha (xã Thạnh Trị); Giai đoạn chín:1.230 ha; Thu hoạch:445 ha; năng suất: 58 - 65 tạ/ha

1. Tình hình sản xuất lúa năm 2021

Lúa vụ Thu đông 2021: Đã xuống giống 1.894 ha. Lúa giai đoạn mạ: 219 ha (xã Thạnh Trị); Giai đoạn chín:1.230 ha; Thu hoạch:445 ha; năng suất: 58 - 65 tạ/ha (Trong đó Thạnh Hưng: 1.500 ha, Bình Hiệp: 80 ha; Phường 1: 45 ha; Phường 2: 50 ha; Thạnh Trị: 219 ha).
2. Tình hình sinh vật gây hại lúa vụ Thu đông 2021 trong tuần

- Ốc bươu vàng: 4- 8 c/m2; Diện tích nhiễm: 50 ha.

Ngoài ra trà lúa chín xuất hiện bệnh lem lép hạt nhưng ở tỷ lệ hại thấp.

3. Cây trồng khác(Phụ lục 1)

- Dưa hấu: Giai đoạn cắt chèo: 7 ha (xã Thạnh Hưng); thu hoạch 71 ha (năng suất: 20 - 25 tấn/ha; giá bán: 6.000đ - 6.500 đ/kg)(thương lái tiêu thụ).
- Mít: Đang thu hoạch loại 1 từ 20.000 - 25.000đ (thương lái), còn lại giá 4.000 - 6.000đ/kg (tiêu thụ tại địa phương).
- Sen: Lấy gương đang cho hoa, sen ngó có thu hoạch giá bán 10.000 đ/kg (tiêu thụ tại địa phương).
- Rau màu các loại: Rau ăn lá thu hoạch 300 - 400 kg/ngày, giá bán: 10.000 - 20.000 đồng/kg (tiêu thụ tại địa phương).
- Thanh long: Đang cho trái.
- Bưởi, chanh, tắc: Đang cho trái.
- Ổi: Đang cho trái.
     4. Chuyển giao khoa học kỹ thuật

- Mô hình UDCNC: Mô hình xã Tuyên Thạnh; xã Bình Hiệpđã hoàn tất báo cáo kỹ thuật; riêng xã Thạnh Hưng lúa chuẩn bị thu hoạch.
5. Dự báo trong 7 ngày tới

Lúa Thu đông giai đoạn mạ có khả năng ốc bươu vàng và chuột gây hại (xã Thạnh Trị).
6. Các biện pháp cần xử lý

Lúa giai đoạn mạ cần quản lý ốc bươu vàng và chuột gây hại.
Những trà lúa sắp thu hoạch bà con nông dân cần tháo khô nước để dễ cơ giới hóa thu hoạch khi lúa chín.
Sau khi thu hoạch xong bà con cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị cày ngâm lũ để chờ xuống giống vụ lúa Đông xuân 2021-2022 đạt thắng lợi.


06/09/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đợt 1 năm 2021Thông báo về việc nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đợt 1 năm 2021
Thông báo về việc nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo đợt 1 năm 2021
23/08/2021 10:00 CHĐã ban hành
Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)
Lễ này cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ liên tiếp 04 ngày từ ngày 02/9/2021 (thứ Năm) đến hết ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).

UBND thị xã thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ lễ 02 ngày, ngày 02/9/2021 và ngày liền sau ngày Quốc khánh.

Như vậy, dịp Lễ này cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ liên tiếp 04 ngày từ ngày 02/9/2021 (thứ Năm) đến hết ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).

2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ như sau:

 Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh là 02 ngày, gồm thứ Năm ngày 02/9/2021 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ Tư ngày 01/9/2021 hoặc thứ Sáu ngày 03/9/2021.

3. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 01/9/2021 đến hết ngày 03/9/2021; vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Phòng Văn hóa và Thông tin.

Xem đầy đủ xem tại đây.

Văn Tấn

19/08/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch Covid -19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch Covid -19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã Kiến Tường
Thông báo Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch Covid -19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Thực hiện Thông báo số 1490/TB-VPUBND ngày 14/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Long An về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 14/8/2021.

UBND thị xã Kiến Tường công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý phản ánh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về phòng chống dịch Covid -19 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã Kiến Tường, cụ thể như sau:

- Họ và tên đầu mối: Đồng chí Nguyễn Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường/Phó Trưởng ban trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

- Số điện thoại có Zalo: 0948.859.868.

- Số điện thoại đường dây nóng: 0948.859.868.

UBND thị xã Kiến Tường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Kiến Tường nắm và để liên hệ khi cần thiết.

Văn Tấn
17/08/2021 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường năm 2021Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường năm 2021
Quyết định Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường năm 2021
04/07/2021 9:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các trụ sở,  địa điểm tiếp công dân trên địa bàn thị xãKiến Tường tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các trụ sở,  địa điểm tiếp công dân trên địa bàn thị xã
Chủ tịch UBND thị xã về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các trụ sở, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn thị xã

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trên địa bàn tỉnh, thị xã đã xảy ra ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trụ sở, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn thị xã, vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND thị xã thông báo tới tất cả công dân, cơ quan, tổ chức như sau:

- Tiếp tục thực hiện Thông báo số 1721/TB-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các trụ sở, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn thị xã.

- Các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo tùy điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, được mời công dân để phối hợp giải quyết đơn theo quy trình như: Xác định điều kiện thụ lý; làm việc về nội dung khiếu nại, tố cáo; đối thoại giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, mỗi lần mời làm việc không quá 02 công dân và khi thật sự cần thiết, đảm bảo tiến độ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật trong thời điểm đang xảy ra dịch bệnh trong cộng đồng.

Thời gian thực hiện quy định trên kể từ ngày ký thông báo này cho đến khi có thông báo mới.

Văn Tấn

02/07/2021 7:00 CHĐã ban hành
Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển - kỳ xét tuyển  viên chức sự nghiệp thị xã Kiến Tường năm 2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển - kỳ xét tuyển  viên chức sự nghiệp thị xã Kiến Tường năm 2021
Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển - kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thị xã Kiến Tường năm 2021 đối với 11 thí sinh (danh sách kèm theo)

Xem chi tiết Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển - kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thị xã Kiến Tường năm 2021

Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển - kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp thị xã Kiến Tường năm 2021 đối với 11 thí sinh (danh sách kèm theo).


17/06/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị,tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo về việc lựa chọn đơn vị,tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị,tổ chức đấu giá thanh lý tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường
15/06/2021 2:00 CHĐã ban hành
Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa tuyên truyền, triển khai sử dụng hoá đơn điện tửChi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa tuyên truyền, triển khai sử dụng hoá đơn điện tử
​Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa tuyên truyền, triển khai sử dụng hoá đơn điện tử

​Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa tuyên truyền, triển khai sử dụng hoá đơn điện tử. Nội dung chi tiết xem tại đây.

10/06/2021 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang