Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 309649
 
Thông báo
 
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026 như sau 
 
​Thông báo về việc thu gom rác sinh hoạt trong Tết Tân Sửu 2021. Chi tiết xem tại đây. 
 
Nghỉ Tết Âm lịch 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 
 
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê trên địa bàn thị xã Kiến Tường 
 
Khách hàng vay vốn được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 3.1. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 
 
​Thông báo về hiệu lực chính sách mới của ngành Thuế. Chi tiết xem tại đây. 
 
​Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem xem tại đây. 
 
Thời gian nhận hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày 06/10/2020 đến, trước 11 giờ 00 ngày 8/10/2020 
 
​Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kiến Tường, tại đây. 
 
Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt Phương án lựa chọn đơn vị, tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường;Căn cứ Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt tiêu chí xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ đăng ký và thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký để tổ chức đấu giá tài ... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026 như sau

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (Luật số 85/2015/UBTVQH13);

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gồm:

- Đơn ứng cử;

- Sơ yếu lý lịch của người ứng cử, có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi người ứng cử thường trú;

- Tiểu sử tóm tắt đối với người ứng cử;

- Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử;

- Mỗi bộ Hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 03 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Mẫu các văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021.

2. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu quy định (file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội http://www.hoidongbaucu.quochoi.vn). Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

3. Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng xử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử thường trú.

4. Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện như sau:

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp thị xã thì nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử (Phòng Nội vụ) thị xã Kiến Tường.

5. Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thời gian kết thúc nhận hồ sơ ứng cử vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 14/3/2021. Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật, ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử (Phòng Nội vụ) thị xã cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

6. Địa điểm nhận và nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Kiến Tường - Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường, Số 6 đường 30/4, phường 1, thị xã Kiến Tường.

Ủy ban bầu cử thị xã Kiến Tường thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết và thực hiện theo quy định./.

Xem (Đính kèm văn bản)


04/03/2021 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc thu gom rác sinh hoạt trong Tết Tân Sửu 2021Thông báo về việc thu gom rác sinh hoạt trong Tết Tân Sửu 2021

​Thông báo về việc thu gom rác sinh hoạt trong Tết Tân Sửu 2021. Chi tiết xem tại đây.

04/02/2021 8:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021Thông báo về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Nghỉ Tết Âm lịch 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021

Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông báo số 233/TB-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Long An về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, UBND thị xã Kiến Tường thông báo việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, như sau:
1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (ghi tắt là công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ngày 16/02/2021 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).
Do ngày 13/02/2021 và ngày 14/02/2021 (tức là ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch) trùng vào thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày nghỉ hàng tuần nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày 15/02/2021 và ngày 16/02/2021 (tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Âm lịch).
Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày Thứ bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ Nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 09/02/2021 đến hết ngày 15/02/2021 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết ngày mùng Bốn tháng Giêng năm Tân Sửu).; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp. Các cơ quan treo khẩu hiệu theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy và Phòng Văn hóa và Thông tin

Chi tiết cụ thể xem tại đây.


25/01/2021 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê trên địa bàn thị xã Kiến Tường
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê trên địa bàn thị xã Kiến Tường
29/12/2020 8:00 SAĐã ban hành
Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao độngHướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Khách hàng vay vốn được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
3.1. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngày 20/10/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản số 5446/HD-NHCS hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Người sử dụng lao động theo quy định tại điểm b, khoản 1 Nghị quyết số154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi chung là khách hàng).

1.2. Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện (sau đây gọi chung là NHCSXH nơi cho vay).

1.3. Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

2. Nguyên tắc cho vay

2.1. Việc cho vay phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

2.2. Khách hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

3. Điều kiện xét duyệt cho vay

Khách hàng vay vốn được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

3.1. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3.2. Có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

3.3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

4. Mức cho vay

4.1. Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách theo Mẫu số 11b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

4.2. Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

4.3. Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

5. Lãi suất cho vay

5.1. Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

5.2. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

6. Thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.  

7. Bảo đảm tiền vay

Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

8. Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

9. Phương thức cho vay

9.1. NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

9.2. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Chi tiết xin vui lòng xem  tại đây.


16/11/2020 9:00 CHĐã ban hành
Thông báo về hiệu lực chính sách mới của ngành ThuếThông báo về hiệu lực chính sách mới của ngành Thuế

​Thông báo về hiệu lực chính sách mới của ngành Thuế. Chi tiết xem tại đây.

28/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường

​Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem xem tại đây.

27/10/2020 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường
Thời gian nhận hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày 06/10/2020 đến, trước 11 giờ 00 ngày 8/10/2020

​Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Chi tiết xem tại đây.

06/10/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiến TườngThông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Kiến Tường
25/09/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt Phương án lựa chọn đơn vị, tổ chức bán đấu giá tài sản  trên địa bàn thị xã Kiến Tường;

Căn cứ Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của UBND thị xã Kiến Tường về việc phê duyệt tiêu chí xem xét, đánh giá, thẩm định hồ sơ đăng ký và thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký để tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường, Long An,

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thông báo đến các đơn vị tổ chức có nhu cầu tham gia đăng ký lựa chọn tổ chức đấu giá, với các nội dung như sau:

 1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

  - Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường, Long An.

  - Địa chỉ: số 2, đường Hùng Vương, Khu phố 1, Phường 1, thị xã Kiến Tường, Long An.

  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Tài sản trên địa bàn thị xã Kiến Tường, Long An.

  3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

  Điện thoại di động hiệu Nokia 6300, Điện thoại di động hiệu Vivo; Xe ô tô BKS 62B-014.23; Xe mô tô hiệu Future màu trắng; Xe mô tô hiệu Honda BKS 63B9-839.56; Xe mô tô hiệu Honda BKS 64C1-077.08. Tổng giá trị là 112.000.000 đồng (Một trăm mười hai triệu đồng chẵn).

  4. Tiêu chí lựa chọn

  - Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm phù hợp cho việc bán đấu giá đối với loại tài sản nêu trên (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản phải có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá,…);

  - Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất, tổ chức đấu giá có quy chế đấu giá áp dụng hai hình thức đấu giá trong một cuộc đấu giá (theo hướng dẫn tại Công văn số 603/BTTP-ĐGTS ngày 28/6/2018 của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp);

  - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

  + Hồ sơ pháp lý (Bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập; Chứng chỉ hành nghề đấu giá hoặc thẻ đấu giá viên);

  + Quy mô, số lượng Chi nhánh (nếu có);

  + Kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản (liệt kê ít nhất 02 hợp đồng đã đấu giá thành (có chứng thực Hợp đồng, Biên bản đấu giá và Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá)).

  - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp tỉnh/thành công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại.

  - Các tiêu chí khác: Phối hợp bàn giao ký biên bản đấu giá tài sản đấu giá cho khách hàng và cho người có tài sản đúng thời gian quy định,…

  - Các cam kết khác: Tổ chức bán đấu giá tại địa phương có tài sản đấu giá và đảm bảo trật tự trong quá trình diễn ra cuộc đấu giá.

  Sau khi tổ chức đạt các tiêu chí sẽ được xét tiếp về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

  5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

  - Thời gian nhận hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày 16/9/2020 đến, trước 11 giờ 00 ngày 21/9/2020 (trong giờ hành chính).

  - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường, Long An.

  - Hình thức tiếp nhận hồ sơ: đơn vị, tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Kiến Tường, Long An. Người nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu của đơn vị và chứng minh nhân dân.

  6. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  - Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký: dự kiến ngày 22/9/2020.

  - Thời gian phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: dự kiến ngày 23/9/2020.

  7. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  Nội dung thông báo này Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và niêm yết tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã.

  Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã thông báo các đơn vị tổ chức được biết./.


18/09/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo Về việc thực hiện đăng ký áp dụng Hóa đơn điện tửThông báo Về việc thực hiện đăng ký áp dụng Hóa đơn điện tử
14/09/2020 8:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kiến TườngThông báo về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã Kiến Tường
24/08/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)
Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ 01 ngày vào ngày 02/9/2020 (thứ Tư)

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 483/TB-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Long An về thông báo nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBND thị xã thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2020), như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ lễ 01 ngày vào ngày 02/9/2020 (thứ Tư).

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 02/9/2020.

Chủ tịch UBND xã, phường kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn dân cư.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trực để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bố trí người trực, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng trong ngày nghỉ lễ./.


22/08/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo Về việc tổ chức Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu –Nguyên Tổng Bí thư  Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt NamThông báo Về việc tổ chức Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu –Nguyên Tổng Bí thư  Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, trường học treo cờ rủ; đồng thời dừng, hoãn tổ chức các chương trình văn nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn thị xã trong hai ngày Quốc tang từ ngày 14 đến ngày 15/8/2020.

Căn cứ Thông cáo đặc biệt của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu – Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

UBND thị xã Kiến Tường thông báo một số nội dung và hướng dẫn treo cờ rủ về việc tổ chức Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu như sau:

1. Về Quốc tang

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 02 giờ 52 phút, ngày 07/8/2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 08 giờ, ngày 14/8/2020 đến 12 giờ, ngày 15/8/2020.

Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu tổ chức vào 12 giờ 30 phút, ngày 15/8/2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, trường học treo cờ rủ; đồng thời dừng, hoãn tổ chức các chương trình văn nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn thị xã trong hai ngày Quốc tang từ ngày 14 đến ngày 15/8/2020.

2. Cách treo cờ rủ

- Treo cờ rủ là cờ Tổ quốc có dải băng tang vải màu đen có kích thước bằng 01/10 chiều rộng của lá cờ, chiều dài bằng chiều dài của lá cờ, được gắn cặp viền trên của lá cờ.

- Chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ.

- Dùng vải băng đen buộc không để cờ bay.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND các xã, phường hướng dẫn, kiểm tra việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc thông báo này./.


11/08/2020 11:00 SAĐã ban hành
Về việc tuyển sinh trẻ mầm non, mẫu giáo và học sinh lớp 1 năm học 2020-2021Về việc tuyển sinh trẻ mầm non, mẫu giáo và học sinh lớp 1 năm học 2020-2021
Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu ở khu phố 3, 4 thuộc Phường 2 và học sinh khu phố 3 thuộc Phường 1, học sinh các xã ven có nhu cầu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều (tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của trường)

Căn cứ Công văn số 1680/SGDĐT-KTQLCL ngày 28/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021;

Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trẻ mầm non, mẫu giáo, học sinh lớp 1 năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo Kiến Tường hướng dẫn Hiệu trưởng các trường thực hiện như sau:

1. Địa bàn tuyển sinh

1.1 Cấp mầm non, mẫu giáo

- Trường Mẫu giáo Hoa Sen: tuyển sinh các cháu mẫu giáo có hộ khẩu ở Phường 1.

- Trường Mầm non Hướng Dương: tuyển sinh các nhóm trẻ theo điều kiện cơ sở vật chất của trường, các cháu mẫu giáo có hộ khẩu tại Phường 2.

- Trường Mầm non Vành Khuyên: tuyển sinh các nhóm trẻ theo điều kiện cơ sở vật chất của trường, các cháu mẫu giáo có hộ khẩu tại Phường 3.

- Các trường mẫu giáo các xã: học sinh gần đâu học đó, không quy định địa bàn.

1.2 Cấp tiểu học

- Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu ở khu phố 3, 4 thuộc Phường 2 và học sinh khu phố 3 thuộc Phường 1, học sinh các xã ven có nhu cầu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều (tùy theo điều kiện cơ sở vật chất của trường).

- Trường Tiểu học Huỳnh Việt Thanh: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu ở khu phố 1, 2, 4, 5 thuộc Phường 1.

- Trường Tiểu học Ngô Quyền: tuyển sinh học sinh có hộ khẩu ở khu phố 1, 2, 5, 6 thuộc Phường 2. 

- Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình: tuyển học sinh có hộ khẩu ở Phường 3.

- Các trường tiểu học ở xã: học sinh gần đâu học đó, không quy định địa bàn.

Lưu ý:

- Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học tại Phường 1, Phường 2, Phường 3 không được thu tuyển học sinh ngoài địa bàn quy định như trên và tùy theo điều kiện cơ sở vật chất tuyển sinh không vượt quá sĩ số học sinh trên lớp theo quy định. Những trường hợp ngoài địa bàn tuyên sinh nêu trên, Hiệu trường lập danh dách và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để thống nhất chủ trương.

- Các trường MN, MG: Ưu tiên tuyển sinh cho trẻ 5 tuổi nhằm thực hiện tốt Đề án phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

2. Thời gian tuyển sinh: từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn này./.


10/08/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Thông báo về việc treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Treo cờ tổ quốc, cờ nheo và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy (đính kèm). Đồng thời UBND các xã tổ chức treo cờ trang trí tại các cầu giao thông trên các trục đường chính của xã mình.

Thời gian từ trước ngày 01 tháng 8 đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 110-KH/TU, ngày 05/9/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công văn số 2336-CV/TU, ngày 26/6/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc thông báo thời gian Đại hội ĐB Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

UBND thị xã thông báo việc treo cờ, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:

1. Đối với trụ sở UBND xã, phường và ấp, khu phố

Treo cờ tổ quốc, cờ nheo và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy (đính kèm). Đồng thời UBND các xã tổ chức treo cờ trang trí tại các cầu giao thông trên các trục đường chính của xã mình.

Thời gian từ trước ngày 01 tháng 8 đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2020.

2. Đối với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã

Treo cờ tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy.

Thời gian từ trước ngày 01 tháng 8 đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2020.

3. Đối với các hộ dân các Phường 1, 2, 3 (trừ các hộ trên các tuyến đường đã được Trung tân Văn hóa, Thông tin và Tuyền thanh treo cờ)

Treo cờ tổ quốc từ chiều ngày 4 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 07 tháng 8 năm 2020.

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường kiểm tra việc treo cờ ở cơ quan, đơn vị và hộ dân thuộc mình quản lý; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp./.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.


03/08/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016 ngày 15/11/2016 về Lệ phí môn bàiThông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016 ngày 15/11/2016 về Lệ phí môn bài
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Chi cục Thuế khu vực Kiến Tường - Mộc Hóa thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016 ngày 15/11/2016 về Lệ phí môn bài

​Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016 ngày 15/11/2016 về Lệ phí môn bài. Chi tiết xem tại đây.

21/07/2020 4:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020)THÔNG BÁO Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020)

THÔNG BÁO
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua
(Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2020)

1. Tình hình sản xuất lúa năm 2020
- Lúa vụ Hè Thu 2020: Đã xuống giống 14.283 ha (trong đó gieo sạ ngoài lịch 5.950 ha). Lúa giai đoạn đẻ nhánh 3.521 ha; đòng - trổ: 10.212 ha; Chín: 350ha; Thu hoạch 200 ha (năng suất 55 tạ/ha) (phụ lục 1).
           2. Cây trồng khác (phụ lục 2)
3. Chuyển giao khoa học kỹ thuật: 8 cuộc có 240 nông dân tham dự
4. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua 
* Trên cây lúa vụ Hè thu 2020 xuất hiện một số sinh vật gây hại:
- Bọ trĩ: Mật độ 500 – 1.000 con/m2; tuổi trưởng thành và bọ non; diện tích nhiễm 200 ha.
- Rầy cánh phấn: Mật độ nhiễm 1000 - 1.500 con/m2; tuổi trưởng thành và bọ non; diện tích nhiễm 830 ha.
- Sâu cuốn lá: Mật độ nhiễm 4 - 8 con/m2; trưởng thành, tuổi 1, tuổi 2; diện tích nhiễm 1.240 ha. Mật độ nhiễm 12 - 16 con/m2 ; tuổi 1, tuổi 2; diện tích nhiễm 15 ha.
- Sâu đục thân: Tỷ lệ nhiễm 4 – 8 con/m2 ; trưởng thành, tuổi 1, tuổi 2; diện tích nhiễm 300 ha.
- Cháy bìa lá: Tỷ lệ nhiễm 5 - 10 %; cấp 3 và 5; diện tích nhiễm 520 ha. Tỷ lệ nhiễm 10 – 15 %; cấp 5 và 7; diện tích nhiễm 250 ha.                
- Đạo ôn lá: Tỷ lệ nhiễm 5 - 10 %; cấp 3 và 5; diện tích nhiễm 1.300ha. Tỷ lệ nhiễm 30 - 40 %; cấp 5 và 7; diện tích nhiễm 150 ha 
- Chuột: Tỷ lệ nhiễm 1 - 2 %; diện tích nhiễm 50 ha.
* Trên cây trồng khác: 
5. Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng trong 7 ngày tới
Trong thời gian tới mưa nhiều giai đoạn lúa làm đòng đến trổ, bà con nông dân cần chú ý các đối tượng đạo ôn cổ lá, lem lép hạt, cháy bìa lá, rầy cánh phấn, sâu đục thân,.. phát sinh phát triển mạnh. Trên trà lúa đẻ nhánh cần tập trung phòng trị đạo ôn lá, sâu cuốn lá, cháy bìa lá, rầy cánh phấn sẽ xuất hiện.
6. Các biện pháp cần xử lý
- Đề nghị UBND các xã, phường tăng cường theo dõi và thông báo kịp thời tình hình sinh vật gây hại đến bà con nông dân. Nông dân cần thăm đồng thường xuyên, nhằm quản lý các loại sâu - bệnh gây hại nhất là đối với đạo ôn lá, cháy bìa lá, lem lép hạt, rầy cánh phấn. Bà con nông dân tăng cường công tác diệt chuột bằng nhiều biện pháp thủ công, hóa học và phòng trừ chuột đồng loạt thường xuyên.
- Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương bố trí lịch tập huấn để cán bộ kỹ thuật Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hổ trợ hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng ngừa các sinh vật gây hại để bảo vệ thành công vụ lúa hè thu năm 2020./.

02/07/2020 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020)Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020)

Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2020). Chi tiết xem tại đây.

17/06/2020 8:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền côngThông báo về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công
Thông báo về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công

​Thông báo về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công. Chi tiết xem tại đây.

10/06/2020 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 10/6/2020Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 10/6/2020

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ngày 10/6/2020

 STTĐIỂM  ĐONGÀY ĐOĐỘ MẶN (g/l)So với Thông báo CLN ngày 08/6/2020So cùng kỳ tháng 05/2019 ÂLSo cùng kỳ tháng 05/2016 ÂL
01Kênh79 – Cầu Bắc Chan (xã Thạnh Hưng)10/60,20Giảm 0,10Cao hơn 0,20Cao hơn 0,20
02Kênh Cả Gừa (xã Thạnh Hưng)10/60,20Giảm 0,10Cao hơn 0,20Cao hơn 0,20
03Kênh Ốp (xã Tuyên Thạnh)10/60,30Giảm 0,10Cao hơn 0,30Cao hơn 0,30
04Rạch Bắc Chan (xã Tuyên Thạnh)10/60,30Tương đươngCao hơn 0,30Cao hơn 0,30
05Rạch Rồ (xã Bình Hiệp)10/60,30Tương đươngCao hơn 0,30Cao hơn 0,30
06Cầu Mộc Hóa (Sông VCT)10/60,30Tương đươngCao hơn 0,30Cao hơn 0,30
07Kênh Quận (Phường 1)10/60,30Tương đươngCao hơn 0,30Cao hơn 0,30
08Kênh Cửa Đông 1 (Phường 2)10/60,30Giảm 0,10Cao hơn 0,30Cao hơn 0,30

Dự báo:.
- Trong vài ngày tới nếu có mưa độ mặn sẽ giảm sâu.

- Khuyến cáo bà con nông dân không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, hồ, đồng ruộng khi triều kém.

-  Độ mặn cho phép bơm khi nhỏ hơn 1,5g/l  ./.


10/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 08/6/2020Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 08/6/2020

​Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 08/6/2020. Chi tiết xem tại đây.

08/06/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 02 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2020)Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 02 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2020)

​Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 02 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2020). Chi tiết xem tại đây.

08/06/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 5/6/2020Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 5/6/2020

​Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 5/6/2020. Chi tiết xem tại đây.

05/06/2020 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 03/6/2020Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 03/6/2020

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Ngày 03/6/2020

 STTĐIỂM  ĐONGÀY ĐOĐỘ MẶN (g/l)So với Thông báo CLN ngày 01/6/2020So cùng kỳ tháng 05/2019 ÂLSo cùng kỳ tháng 05/2016 ÂL
01Kênh79 – Cầu Bắc Chan (xã Thạnh Hưng)03/60,40Tương đươngCao hơn 0,40Cao hơn 0,40
02Kênh Cả Gừa (xã Thạnh Hưng)03/60,40Giảm 0,10Cao hơn 0,40Cao hơn 0,40
03Kênh Ốp (xã Tuyên Thạnh)03/60,40Giảm 0,10Cao hơn 0,40Cao hơn 0,40
04Rạch Bắc Chan (xã Tuyên Thạnh)03/60,40Giảm 0,10Cao hơn 0,40Cao hơn 0,40
05Rạch Rồ (xã Bình Hiệp)03/60,40Giảm 0,10Cao hơn 0,40Cao hơn 0,40
06Cầu Mộc Hóa (Sông VCT)03/60,40Tương đươngCao hơn 0,40Cao hơn 0,40
07Kênh Quận (Phường 1)03/60,30Giảm 0,10Cao hơn 0,30Cao hơn 0,30
08Kênh Cửa Đông 1 (Phường 2)03/60,70Tương đươngCao hơn 0,70Cao hơn 0,70

Dự báo:.
- Do đang vào kỳ triều cường rằm tháng 04 AL, trong vài ngày tới độ mặn có khả năng tăng nhẹ.

- Khuyến cáo bà con nông dân không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, hồ, đồng ruộng khi triều kém.

-  Độ mặn cho phép bơm khi nhỏ hơn 1,5g/l  ./.


03/06/2020 3:00 CHĐã ban hành
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020)Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020)
Xuất hiện bọ trĩ, rầy cánh phấn, sâu cuốn lá, sâu đục thân, chuột....

Trên địa bàn thị xã lúa vụ Hè Thu 2020: Đã xuống giống 13.279 ha (trong đó gieo sạ ngoài lịch 5.000 ha). Lúa giai đoạn mạ 3.541 ha; đẻ nhánh 8.883 ha; đòng - trổ 655 ha; thu hoạch 200 ha (năng suất 55 tạ/ha).

Qua theo dõi của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trên cây lúa đã xuất hiện một số sinh vật gây hại như:

- Bọ trĩ: Mật độ 1000 - 1500 con/m2; tuổi trưởng thành và bọ non; diện tích nhiễm 650 ha.

- Rầy cánh phấn: Mật độ nhiễm 500 - 1.000 con/m2; tuổi trưởng thành và bọ non; diện tích nhiễm 300 ha.

- Sâu cuốn lá: Mật độ nhiễm 4 - 6 con/m2; tuổi 4 và trưởng thành; diện tích nhiễm 550 ha. Mật độ nhiễm 8 - 12 con/m2; tuổi 4, 5 và trưởng thành; diện tích nhiễm 10 ha (Phường 2 và Phường 3).

- Sâu đục thân: Tỷ lệ nhiễm 0,5 - 1 %; tuổi 4, 5 và trưởng thành; diện tích nhiễm 50 ha.

- Chuột: Tỷ lệ nhiễm 1 - 2 %; diện tích nhiễm 57 ha. 

- Đạo ôn lá: Tỷ lệ nhiễm 3 - 5 %; cấp 1 và 3; diện tích nhiễm 900 ha.

- Ngộ độc phèn: Tỷ lệ nhiễm 5 - 10 %; diện tích nhiễm 150 ha.

* Trên cây trồng khác:

- Bệnh khô đầu lá trên cây sầu riêng: Tỷ lệ nhiễm 2 - 3 %; diện tích nhiễm 0,5 ha.

- Bệnh ghẻ trên cây chanh: Tỷ lệ nhiễm 3 - 5 %; diện tích nhiễm 1 ha.

Trong thời gian tới rầy nâu đang nở nhưng mật số trung bình. Bệnh đạo ôn lá, rầy cánh phấn và bọ trĩ phát triển trên các trà lúa do thời tiết nắng mưa xen kẽ. Chuột gây hại ở trà lúa mới gieo sạ đến giai đoạn đòng trổ.

Đồng thời UBND thị xã đề nghị UBND các xã, phường tăng cường theo dõi và thông tin tình hình sinh vật gây hại đến bà con nông dân. Riêng hạn hán và ngộ độc phèn trên các trà lúa, bà con nông dân luôn giữ nước trong ruộng và tăng cường sử dụng phân hữu cơ để bón lót, hoặc phân bón qua lá có hàm lượng lân cao để phun. Bà con nông dân thăm đồng thường xuyên, nhằm quản lý các loại sâu - bệnh gây hại nhất là đối với rầy nâu, đạo ôn lá, bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá và sâu năn. Tăng cường công tác phòng trừ chuột bằng nhiều biện pháp thủ công và hóa học nhằm hạn chế chuột gây hại ở mọi giai đoạn sinh trưởng.


03/06/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 01/6/2020Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 01/6/2020

THÔNG BÁOTÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Ngày 01/6/2020

 STTĐIỂM  ĐONGÀY ĐOĐỘ MẶN (g/l)So với Thông báo CLN ngày 29/5/2020So cùng kỳ tháng 05/2019 ÂLSo cùng kỳ tháng 05/2016 ÂL
01Kênh79 – Cầu Bắc Chan (xã Thạnh Hưng)01/60,40Giảm 0,10Cao hơn 0,40Cao hơn 0,40
02Kênh Cả Gừa (xã Thạnh Hưng)01/60,50Giảm 0,10Cao hơn 0,50Cao hơn 0,50
03Kênh Ốp (xã Tuyên Thạnh)01/60,50Giảm 0,20Cao hơn 0,50Cao hơn 0,50
04Rạch Bắc Chan (xã Tuyên Thạnh)01/60,50Giảm 0,10Cao hơn 0,50Cao hơn 0,50
05Rạch Rồ (xã Bình Hiệp)01/60,50Giảm 0,20Cao hơn 0,50Cao hơn 0,50
06Cầu Mộc Hóa (Sông VCT)01/60,40Giảm 0,30Cao hơn 0,40Cao hơn 0,40
07Kênh Quận (Phường 1)01/60,40Giảm 0,20Cao hơn 0,40Cao hơn 0,40
08Kênh Cửa Đông 1 (Phường 2)01/60,70Giảm 0,20Cao hơn 0,70Cao hơn 0,70

Dự báo:.
- Do có mưa trên diện rộng nên độ mặn tại các nơi đều giảm dần .

- Khuyến cáo bà con nông dân không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, hồ, đồng ruộng khi triều kém.

-  Độ mặn cho phép bơm khi nhỏ hơn 1,5g/l  ./.


01/06/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 29/5/2020Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 29/5/2020

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC Ngày 29/5/2020

 STTĐIỂM  ĐONGÀY ĐOĐỘ MẶN (g/l)So với Thông báo CLN ngày 27/5/2020So cùng kỳ tháng 05/2019 ÂLSo cùng kỳ tháng 05/2016 ÂL
01Kênh79 – Cầu Bắc Chan (xã Thạnh Hưng)29/50,50Tương đươngCao hơn 0,50Cao hơn 0,50
02Kênh Cả Gừa (xã Thạnh Hưng)29/50,60Tương đươngCao hơn 0,60Cao hơn 0,60
03Kênh Ốp (xã Tuyên Thạnh)29/50,70Giảm 0,10Cao hơn 0,70Cao hơn 0,70
04Rạch Bắc Chan (xã Tuyên Thạnh)29/50,60Giảm 0,10Cao hơn 0,60Cao hơn 0,60
05Rạch Rồ (xã Bình Hiệp)29/50,70Giảm 0,20Cao hơn 0,70Cao hơn 0,70
06Cầu Mộc Hóa (Sông VCT)29/50,70Giảm 0,10Cao hơn 0,70Cao hơn 0,70
07Kênh Quận (Phường 1)29/50,60Tương đươngCao hơn 0,60Cao hơn 0,60
08Kênh Cửa Đông 1 (Phường 2)29/50,90Tương đươngCao hơn 0,90Cao hơn 0,90

Dự báo:.
- Nam bộ đang vào mùa mưa, trong vài ngày tới, nếu có mưa trên diện rộng độ mặn có khả năng sẽ giảm sâu.

- Khuyến cáo bà con nông dân không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, hồ, đồng ruộng khi triều kém.

-  Độ mặn cho phép bơm khi nhỏ hơn 1,5g/l  ./.


01/06/2020 8:00 SAĐã ban hành
Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 27/5/2020Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 27/5/2020

Thông báo tình hình chất lượng nước ngày 27/5/2020

 

 STTĐIỂM  ĐONGÀY ĐOĐỘ MẶN (g/l)So với Thông báo CLN ngày 25/5/2020So cùng kỳ tháng 05/2019 ÂLSo cùng kỳ tháng 05/2016 ÂL
01

Kênh79 – Cầu Bắc Chan (xã Thạnh Hưng)

 

27/50,50Giảm 0,10Cao hơn 0,50Cao hơn 0,50
02

Kênh Cả Gừa (xã Thạnh Hưng)

 

27/50,60Giảm 0,10Cao hơn 0,60Cao hơn 0,60
03

Kênh Ốp (xã Tuyên Thạnh)

 

27/50,80Giảm 0,10Cao hơn 0,80Cao hơn 0,80
04

Rạch Bắc Chan (xã Tuyên Thạnh)

 

27/50,70Giảm 0,10Cao hơn 0,70Cao hơn 0,70
05Rạch Rồ (xã Bình Hiệp)27/50,90Tương đươngCao hơn 0,90Cao hơn 0,90
06Cầu Mộc Hóa (Sông VCT)27/50,80Giảm 0,20Cao hơn 0,80Cao hơn 0,80
07Kênh Quận (Phường 1)27/50,60Giảm 0,20Cao hơn 0,60Cao hơn 0,60
08Kênh Cửa Đông 1 (Phường 2)27/50,90Giảm 0,10Cao hơn 0,90Cao hơn 0,90

Dự báo:.

- Nam bộ đang vào mùa mưa, trong vài ngày tới có mưa trên diện rộng độ mặn có khả năng sẽ giảm sâu.

- Khuyến cáo bà con nông dân không lấy nước ở các khu vực đã bị nhiễm mặn; tranh thủ lấy nước, tích trữ nước vào ao, hồ, đồng ruộng khi triều kém.

-  Độ mặn cho phép bơm khi nhỏ hơn 1,5g/l  ./.


27/05/2020 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2020)Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2020)

​Thông báo Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (Từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2020). Chi tiết xem tại đây.

26/05/2020 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​