Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 522070
Thông tin cần biết
Thứ 7, Ngày 28/11/2020, 15:00
Kiến Tường: Triển khai thực hiện điểm ghép 02 nhóm thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai
28/11/2020
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai.

Triển khai Công văn số 3132/UBND-THKSTTHC ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc thí điểm thực hiện liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. UBND thị xã Kiến Tường ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai.

* Nhóm 1: Ghép 3 thủ tục hành chính

- Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

- Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

-  Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

* Nhóm 2: Ghép 3 thủ tục hành chính

- Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

- Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

- Hợp thửa đất (một phần của thủ tục: tách thửa hoặc hợp thửa).

Các bộ thủ tục ghép trên đang được thị xã Kiến Tường triển khai thực hiện tốt chưa có vướng mắc, giúp người dân rất nhiều trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên, không phát sinh thêm thủ tục và không đi lại nhiều lần đang được người dân đồng thuận cao.

Ngoài ra, UBND thị xã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công và UBND các xã, phường niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân về quy định thủ tục hành chính theo quy định tại thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017. Trong 08 tháng đầu năm 2020 không có phát sinh việc phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã thực hiện tốt việc niêm yết thông tin "Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính" trên "Bảng niêm yết thủ tục hành chính" đầy đủ nội dung và địa chỉ tiếp nhận theo quy định. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi người dân về Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp của Chính phủ tại 2 địa chỉ truy cập (https://nguoidan.chinhphu.vnhttps://doanhnghiep.chinhphu.vn/). Đến nay, trên địa bàn thị xã chưa nhận được các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính.


Lượt người xem:   195
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang