Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 432156
Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 30/06/2020, 15:00
Kiến Tường tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Kiến Tường giai đoạn 2015-2020, tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2013-2020 và tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025
30/06/2020
Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ 2 của thị xã sau khi chia tách địa giới hành chính, qua đó tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh Long An về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ X và tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2013-2020.

Ngày 30/6/2020, UBND thị xã Kiến Tường long trọng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Kiến Tường giai đoạn 2015-2020, tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2013-2020 và tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ 2 của thị xã sau khi chia tách địa giới hành chính, qua đó tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Hội nghị lần này cũng triển khai việc đánh giá toàn diện tình hình phát triển và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2013-2020 và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020. Đồng thời tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Vũ đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện tốt các nội dung sau:

- Một là, Văn phòng HĐND và UBND tham mưu tốt việc rà soát, đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền công bố; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các thủ tục không còn phù hợp.

- Hai là, Phòng Nội vụ phối hợp Thanh tra tăng cường kiểm tra, thanh tra chuyên đề, kiểm tra công vụ đột xuất, kiểm tra cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nhằm cải cách chế độ công vụ của các cơ quan, đơn vị;

- Ba là, Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường hơn nữa công tác hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính ở địa phương, đặc biệt là tuyên truyền hình thức hội thi, tọa đàm,...

- Bốn là, Phòng Kinh tế tập trung đẩy mạnh việc cải tiến, duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các cơ quan hành chính và các xã, phường.

- Năm là, Trung tâm Hành chính công thị xã, UBND các xã, phường thường xuyên cập nhật, tổ chức niêm yết và thực hiện đầy đủ tất cả TTHC theo Quyết định của UBND tỉnh công bố, tham mưu giải quyết tốt hồ sơ TTHC không để hồ sơ trễ hẹn.


Lượt người xem:   136
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang