Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 516672
Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 04/05/2021, 17:00
Kiến Tường: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (giai đoạn 2016-2021)
04/05/2021
Qua 05 năm triển khai thực hiện, phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn thị xã, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thị ủy Kiến Tường tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2021. Bí thư Thị ủy Phạm Xuân Bách, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Lê Hồng Hạnh đến dự.

Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, là đạo đức, là phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" sâu rộng trong toàn Đảng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Qua 05 năm triển khai thực hiện, phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn thị xã, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp đề ra. Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 và kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng năm; trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xác định một trong những nội dung trọng tâm và quan trọng nhất trong thực hiện Chỉ thị 05 là việc củng cố, xây dựng mô hình học tập và làm theo gương Bác. Thực hiện và duy trì mô hình truyền thanh trực tiếp kể chuyện về Bác trong buổi chào cờ tuần đầu tiên của tháng; Kể mẩu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong buổi sinh hoạt chào cờ vào tuần thứ 2 của tháng ở các xã, phường, cơ quan,  trường học trong địa bàn thị xã; Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị lựa chọn những mẩu chuyện hay để ghi âm, phát sóng trên Đài Truyền thanh thị xã vào thứ Hai tuần đầu tiên của tháng; Bản tin công tác tư tưởng thị xã do Ban Tuyên giáo Thị ủy chịu trách nhiệm xuất bản và phát hành hàng tháng đều có các bài viết chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gửi đến tất cả các chi bộ cơ sở làm tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chất lượng các tin bài được nâng lên, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, đã kịp thời gửi bản tin thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn đến các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc để phục vụ tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Cổng thông tin điện tử Thị ủy, Trang Thông tin điện tử thị xã dành 01 mục Học tập làm theo lời Bác để đăng tải nhiều bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã thường xuyên tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu trên các trục đường chính, các trường học, các khu dân cư và các điểm sinh hoạt văn hóa; các buổi sinh hoạt chi, tổ hội ở các tổ chức đoàn thể.... Đặc biệt, việc đổi mới hình thức tuyên truyền bằng cách phát huy lợi thế của mạng xã hội đã được quan tâm thực hiện. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Thị ủy chỉ đạo, định hướng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên thường xuyên chia sẻ các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh lên Trang Kiến Tường vững mãi niềm tin, Kiến Tường 62; các xã, phường thường xuyên chia sẻ các bài viết về Bác qua các trang, nhóm của đơn vị mình… Theo đó nội dung học tập và làm theo Bác được lan tỏa rộng và thường xuyên, những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã góp phần nhân rộng cái hay, cái đẹp trong xã hội.

NGAY 29.4.2021, KIEN TUONG SO KET 5 NAM THUC HIEN CHI THI 05 CUA BO CHINH TRI.jpg

Ông Phạm Xuân Bách - Bí thư Thị ủy Kiến Tường 

trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu

 Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, được nhân dân đồng tình ủng hộ như mô hình "Truyền thanh trực tiếp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ"; " Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Đài Truyền Thanh","Tiếp bước em đến trường", " Nghe dân nói", " Tấm áo tình thương", " Quỹ nhân ái", "Đi báo việc, về báo công"," Thầy thuốc làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng" ....  Trong 5 năm qua, đã đề nghị Chủ tịch UBND thị xã tặng Giấy khen cho 35 tập thể và 93 cá nhân; đề nghị Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

Dự hội nghị các đại biểu còn được nghe những câu chuyện thực tế từ nhiều tấm gương điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 15 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp thị xã giai đoạn 2016-2021. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Bách- Bí thư Thị ủy Kiến Tường đã biểu dương những thành tích đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân trong thị xã. Đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Hoài Phương


Lượt người xem:   138
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang