Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 522080
Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 30/06/2021, 10:00
Kiến Tường đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
30/06/2021
Kiến Tường tích cực đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo mọi điều kiện thuận lời cho người dân và góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kiến Tường thường xuyên tổ chức thông tin tuyên truyền các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hiện đại hóa nền hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước,… thông qua Trang thông tin điện tử, họp giao ban, chuyên đề, sinh hoạt ngày pháp luật, hệ thống Truyền thanh,... để tuyên truyền các nội dung về công tác cải cách hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, Trang thông tin điện tử thị xã Kiến Tường đăng tải được 126 tin, bài và các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính của địa phương.

Ngoài ra, hệ thống Truyền thanh thị xã và các xã, phường đã thực hiện được 36 lượt tin, 08 lượt bài, 12 tiểu phẩm, 36 thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông có nội dung liên quan đến công tác Cải cách hành chính; các cơ quan, đơn vị đã lồng ghép sinh hoạt các chi tổ hội, họp giao ban để tuyên truyền về cải cách hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 với 763/11.949 TTHC,  tỷ lệ 6.38%;  Hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dich vụ bưu chính công ích (02 chiều): 7.969/11.949, tỷ lệ 66.69%.

Đến nay thị xã Kiến Tường tích cực đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích nhằm tạo mọi điều kiện thuận lời cho người dân và góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Những giải pháp này được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của người dân. Tuy nhiên, hiện nay trình độ và trang thiết bị về công nghệ thông tin của người dân vẫn còn hạn chế nên số lượng hồ sơ tiếp nhận chưa cao.

Minh Vinh


Lượt người xem:   141
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang