Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 522047
Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 30/06/2021, 10:00
Thị xã Kiến Tường đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện hoạt động giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay
30/06/2021
Trong khi đó, tình trạng người dân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện không đúng, chưa đầy đủ các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch theo quy định vẫn còn xảy ra

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An và trong khu vực Đồng Tháp Mười diễn biến hết sức phức tạp; Thị xã Kiến Tường là địa bàn có đường Biên giới giáp Campuchia; Hoạt động mua bán, nhu cầu đi lại từ Thành phố Hồ Chí Minh rất cao tiềm ẩn nguy cơ mầm bệnh xâm nhập, mà trực tiếp là do người dân Kiến Tường đi ra, đi về từ các địa bàn có dịch,... Trong khi đó, tình trạng người dân lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thực hiện không đúng, chưa đầy đủ các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch theo quy định vẫn còn xảy ra.
UBND thị xã Kiến Tường kêu gọi mỗi người dân:

1. Hạn chế đến nơi công cộng, không tụ tập đông người.

2. Không được chủ quan, lơ là. Luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ, đi, về từ vùng có dịch lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời.

3. Thực hiện nghiêm túc 5K: KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ để phòng, chống dịch COVID-19.

4. Liên hệ với đường dây nóng Bộ Y tế: 1900.9095 để được tư vấn khi cần thiết. Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Kiến Tường hãy đồng lòng quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc "chống dịch như chống giặc", thị xã Kiến Tường đã tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó đề ra các giải pháp chống dịch hiệu quả, khắc phục khó khăn và quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu kép trong phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở đó, UBND thị xã Kiến Tường đã chỉ đạo các ngành tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương:

1. Kết quả thực hiện

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tuy gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra nhưng công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được Thị ủy, UBND thị xã Kiến Tường quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện trong năm nay.

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của UBND thị xã Kiến Tường, các cơ quan, đơn vị, các xã, phường đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhằm nâng cao Chỉ số CCHC cấp huyện (PARINDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI). Trong đó, tiếp tục tập trung thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; tăng cường giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường; đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, liên thông đồng bộ; tăng cường công tác tuyên truyền CCHC nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC, từ đó tạo chuyển biến về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

Trong năm 2021, các ngành đã cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác cải cách hành chính của tỉnh, của thị xã; Trọng tâm công tác cải cách hành chính của thị xã Kiến Tường giai đoạn 2021-2025 là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Kiến Tường cần tập trung tuyên truyền 6 nội dung trọng tâm gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số:

- Thông tin đầy đủ, liên tục quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của thị xã; các kết quả nổi bật trong công tác này trên các lĩnh vực; kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025, kết quả hằng năm, kết quả hoạt động về cải cách hành chính. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của ngành, địa phương, đơn vị,…

- Thông tin, tuyên truyền những đột phá, sáng tạo, mô hình mới, cách làm hay của tổ chức, cá nhân trong cải cách hành chính; các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thị xã; các tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ứng xử văn minh, có trách nhiệm tận tụy, có tinh thần, thái độ đúng mực trong phục vụ nhân dân; các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong công tác cải cách hành chính.

- Thông tin và xây dựng các kênh thông tin để tiếp nhận các ý kiến đề xuất, góp ý, phát hiện, hiến kế,... của tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác cải cách hành chính; phản ánh của người dân đối với công tác cải cách hành chính của thị xã và những kết quả khắc phục, xử lý các vấn đề người dân, dư luận bức xúc; việc tiếp thu, phản hồi ý kiến đóng góp và kết quả xử lý các kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân đối với chính quyền.

- Ngày 18/6/2021, UBND thị xã Kiến Tường xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2022. Theo đó UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Kiến Tường dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND thị xã Kiến Tường yêu cầu nội dung thông tin, tuyên truyền bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Long An và kế hoạch của thị xã Kiến Tường về cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Việc hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được UBND thị xã Kiến Tường quan tâm thông qua ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, ưu tiên giải quyết công việc qua môi trường mạng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của các cấp chính quyền, nhất là giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân liên quan đến TTHC trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Theo thống kê, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/5/2021, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận, giải quyết 4.384 hồ sơ. Trong đó: tồn kỳ trước 287 hồ sơ; tiếp nhận mới là 4.097 hồ sơ (tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến đối với 763 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 82,89% so với tổng số hồ sơ có thể tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến). Hồ sơ đã giải quyết 4.063 hồ sơ (giải quyết trước hạn 1.655 hồ sơ: chiếm tỷ lệ 40,73%; giải quyết đúng hạn 2.405 hồ sơ: chiếm tỷ lệ 59,22%; hồ sơ quá hạn 02 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,06%). Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích là 123 hồ sơ. Tổng hồ sơ đang giải quyết 334 hồ sơ chưa đến hạn.

Đẩy mạnh CCHC là giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, cùng với đẩy mạnh các giải pháp thực hiện mục tiêu CCHC theo Kế hoạch năm 2021, các cơ quan, đơn vị và các xã, phường, Trung tâm Hành chính công thị xã cần phối hợp với Bưu điện thị xã Kiến Tường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật kết nối liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Kiến nghị Bưu điện tỉnh Long An hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích,… theo phương châm: dù dịch bệnh nhưng vẫn phải đảm bảo giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Hiện nay các đơn vị, địa phương cũng đã phối hợp với ngành Bưu điện tích cực tổ chức truyền thông, tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như băng rôn, phát tờ gấp và đặt baner tuyên tuyền tại các điểm bưu điện văn hóa xã; phát thanh trên hệ thống loa phát thanh tại các xã,phường để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ.

dịch vụ bưu chính công ích.jpg

Sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong giải quyết TTHC là giải pháp tốt

khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai chính quyền điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC mà còn thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi và nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng. Qua đó góp phần tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ.

Ngày 17/3/2021, UBND thị xã Kiến Tường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 775/KH-UBND về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2022, theo đó xác định 03 nhiệm vụ và 04 giải pháp chính:

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể thị xã tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, để tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đồng thời thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Dịch vụ công trực tuyến phải được cung cấp đến mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được minh bạch, hiệu quả, góp phần phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính toàn diện. Gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện dịch vụ công thuộc lĩnh vực của từng đơn vị.

- Đến hết năm 2022, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến của UBND thị xã đạt tối thiểu 40% (tính trên các dịch vụ công 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến) theo Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh về công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An.

- Trung tâm Hành chính công thị xã phối kết hợp Đoàn TNCS.HCM thị xã hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với những TTHC đã được công bố theo Bộ thủ tục hành chính cấp huyện và Bộ TTHC cấp xã tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn hoặc gửi hồ sơ, nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích với đường dây nóng hỗ trợ 0918.606.909".

- Yêu cầu các tổ chức, cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã (cấp thị xã, cấp xã) phải gương mẫu, đi đầu khi có nhu cầu giải quyết TTHC phải thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến (trừ trường hợp TTHC chưa cung cấp ở mức độ 3 và 4).

- Trung tâm Hành chính công thị xã, UBND các xã, phường không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hoặc Bộ phận Một cửa cấp xã đối với các TTHC có trong danh mục dịch vụ công trực tuyến trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tham gia giao dịch giải quyết TTHC.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm, hiểu rõ hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo trả kết quả đúng thời gian quy định đối với các thủ tục hành chính.

Trong năm 2021, UBND thị xã Kiến Tường đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm và khách hàng khi đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" trong công tác và sinh hoạt hàng ngày; hạn chế di chuyển đến những địa phương được xem là vùng dịch.

- Chấp hành nghiêm túc việc đo thân nhiệt và khai báo y tế điện tử khi đến làm việc tại Trung tâm. Việc khai báo y tế phải thực hiện hàng ngày thông qua phần mềm ứng dụng BLUEZONE, NCOVI, VHD…. Khi đi đến những nơi có yêu cầu quét Mã code QR thì thực hiện việc quét mã để xác định các điểm đã đi qua phục vụ cho việc truy vết. Nghiêm túc đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn khi làm việc; sát khuẩn tay ngay sau khi kiểm tra hồ sơ, thu phí, lệ phí hoặc tiếp xúc với các vật dụng dễ bị lây nhiễm.

- Sau mỗi buổi làm việc, yêu cầu tất cả nhân viên tự vệ sinh bàn làm việc và các dụng cụ cá nhân bằng dung dịch sát khuẩn. Không tụ tập ăn, uống nơi công sở, giữ khoảng cách từ 1,5 - 02 mét với khách hàng khi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

- Thường xuyên theo dõi hồ sơ, xử lý công việc trên Hệ thống Một cửa điện tử và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Long An đối với các thủ tục có thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; hướng dẫn hồ sơ đảm bảo thành phần và nội dung đầy đủ vừa kịp thời trả kết quả đúng hạn cho tổ chức, cá nhân vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trong tình hình mới.

- Bố trí nhân viên Bảo vệ Trung tâm đo thân nhiệt ngay cổng ra, vào và phối hợp hướng dẫn, điều tiết lượng khách hàng vào khu vực tiếp nhận không quá 10 người trong cùng một thời điểm.

tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm HCC.jpg

Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường

trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Với những thách thức và mục tiêu như trên, thị xã Kiến Tường đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến góp phần nâng cao sự phục vụ đối với tổ chức, cá nhân nhằm từng bước xây dựng một nền hành chính số, chính quyền số cũng như chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương, cơ chế chính sách góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị để việc phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới cần tập trung thực hiện

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thị xã góp phần vừa xây dựng chính quyền điện tử, vừa phòng, chống dịch bênh Covid-19. Thị xã Kiến Tường đề ra một số nhiệm vụ, cụ thể:

- Các ngành tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: Phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thị xã; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

- Thông tin, tuyên truyền về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của tỉnh, của thị xã, giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch CCHC nhà nước trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An nói chung, thị xã Kiến Tường nói riêng.

- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo sử dụng hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai; xây dựng, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh; thực hiện hoàn thành các mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin tại các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đẩy mạnh hơn nữa chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, văn hóa công vụ đối với CBCC-VC nhằm thắt chặt kỷ cương hành chính; triệt để việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chế độ trách nhiệm trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính, không nể nang, qua loa, chiếu lệ.

- Các đơn vị có liên quan tiếp tục phối hợp Bưu điện thị xã tổ chức có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Phối hợp với các tổ chức liên quan vận hành chính thức hệ thống thanh toán trực tuyến quốc gia (PAYGOV) thông qua các đơn vị trung gian thanh toán như: VIETTEL PAY, VNPT PAY, NGÂN LƯỢNG,….

UBND thị xã Kiến Tường yêu cầu các ngành, các cấp cần thúc đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ Bưu chính công ích đảm bảo chất lượng, hiệu quả để phuc vụ nền hành hành chính công trên môi trường mạng, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua môi trường mạng góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép: Vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả tại địa phương./.

                                                                                Duy Phong


Lượt người xem:   164
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang