Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 543980
Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 24/11/2022, 09:00
Xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường khắc phục những hạn chế trong hoạt động cải cách hành chính
24/11/2022
Thành lập Tổ và phân công các thành viên trong tổ hỗ trợ thực hiện mô hình “Áo xanh đồng hành cùng dịch vụ công trực tuyến” Nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3,4 yêu cầu theo kế hoạch.

Ngày 22/11, Trưởng phòng Nội vụ thị xã, Trưởng đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 thị xã Kiến Tường – Lê Minh Dũng có cuộc hậu kiểm việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động Cải cách hành chính tại xã Bình Tân.

Tháng 8 năm 2022, Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2022 tỉnh và đoàn kiểm tra công tác CCHC thị xã Kiến Tường có cuộc làm việc tại UBND xã Bình Tân. Sau kiểm tra, đoàn ghi nhận và có văn bản kiến nghị địa phương sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực của hoạt động CCHC.

Trước những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, UBND xã đã kịp thời chỉ đạo, quán triệt các bộ phận chuyên môn khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC, cụ thể:

Triển khai rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch khắc phục đề ra và phân công bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện tốt giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đặc biệt quan tâm công tác hướng dẫn, tuyên truyền người dân hiểu rõ hơn về công tác CCHC, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến khi đến làm thủ tục tại cơ quan.

Thành lập Tổ và phân công các thành viên trong tổ hỗ trợ thực hiện mô hình "Áo xanh đồng hành cùng dịch vụ công trực tuyến" Nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến dịch vụ công mức độ 3,4 yêu cầu theo kế hoạch. Hiện đạt 469/776 hồ sơ, đạt tỷ lệ 60,43%. Bên cạnh đó chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện tốt việc scan thành phần hồ sơ, phối hợp chuyên môn giải quyết hồ sơ đúng quy trình.

faf Le M Dung.png

Thực niêm yết công khai thông tin tiếp nhận phản ánh kiến nghị, điều chỉnh nội quy tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 1 cửa và niêm yết đầy đủ 11 nội dung công khai theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung Thông tư số 01/2018/TTVPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

Lập danh mục hồ sơ điện tử trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, tiếp tục cập nhật văn bản vào danh mục hồ sơ công việc. Hiện xã đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Minh Dũng yêu cầu UBND xã Bình Tân: phát huy tốt hơn nữa việc tuyên truyền người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ Bưu chính công ích, đồng thời, địa phương quan tâm chỉ đạo công chức chuyên môn tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tránh để xảy ra trường hợp trễ hẹn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động CCHC; tăng tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trên môi trường mạng;.../.

Minh Vinh


Lượt người xem:   115
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang