Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649897
Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 24/02/2023, 16:00
Kiến Tường tập trung thực hiện chuyển đổi số thị xã Kiến Tường năm 2023
24/02/2023
Triển khai nhân rộng mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã, đảm bảo tối thiểu 30% UBND cấp xã trên địa bàn thị xã triển khai chuyển đổi số toàn diện trên cả 03 trụ cột

Xác định công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Kiến Tường là mục tiêu hàng đầu của thị xã, thị xã Kiến Tường đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, theo đó đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải giáp cụ thể

MỤC TIÊU

- Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh 90%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường internet cáp quang băng rộng đạt 88%.

Chính quyền số

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 85%.

- Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 60%.

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

- Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) tại cấp thị xã đạt 70%; cấp xã ít nhất 60%.

- Tỷ lệ UBND cấp xã có trang thông tin điện tử đạt 100%.

- Tỷ lệ hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đảm bảo an toàn theo cấp độ quy định đạt 100%.

- Ít nhất 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

- Có ít nhất 01 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin đạt trình độ Cao đẳng công nghệ thông tin trở lên.

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%.

- Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng "Long An Số" đạt 50%.

- Đầu tư xây dựng cụm loa truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông tại xã Bình Hiệp và Thạnh Trị.

- Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Kế hoạch hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng Tiêu dùng số; bảo đảm các hoạt động tiết kiệm, hiệu quả, không hình thức, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, chính quyền.

- Triển khai nhân rộng mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã, đảm bảo tối thiểu 30% UBND cấp xã trên địa bàn thị xã triển khai chuyển đổi số toàn diện trên cả 03 trụ cột (Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số), với định hướng lấy chuyển đổi số chính quyền làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. Trong đó, về Chính quyền số cần đảm bảo quán triệt cho cán bộ, công chức cấp xã nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và nhiệm vụ của chuyển đổi số, tập thể lãnh đạo UBND cấp xã phải đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, tiến tới mọi hoạt động, quản lý của chính quyền đều có trên môi trường số. Sau khi triển khai xây dựng Chính quyền số, các chỉ số, tiêu chí đánh giá về Chính quyền số, cải cách hành chính, nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao phải được cải thiện rõ nét theo hướng đạt điểm tối đa; về kinh tế số và xã hội số phải đảm bảo phát triển hoàn thiện hạ tầng số, triển khai đồng bộ các dịch vụ số, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận tối đa với các phương thức phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh mới trên môi trường số; người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ số do cơ quan nhà nước và các tổ chức cung cấp và thực sự tham gia vào quá trình chuyển đổi số của chính quyền tại địa phương.

- Chủ động tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân ở chính trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng (đặc biệt là các sáng kiến liên quan đến dữ liệu số). Nghiên cứu, tham khảo các bài học, kinh nghiệm chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương khác (https://t63.mic.gov.vn) và các bài toán chuyển đổi số (https://c63.mic.gov.vn) để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tăng cường tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp, chỉ đạo quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia vào kênh truyền thông "Chuyển đổi số quốc gia" để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác. Tiếp tục hoàn thiện, mở rộng chức năng kênh Zalo của UBND thị xã, UBND các xã, phường góp phần chia sẻ, lan tỏa các thông tin về chuyển đổi số.

- Rà soát đảm bảo ban hành đầy đủ các quy định, quy chế, chỉ đạo về khai thác các hệ thống thông tin để khai thác hiệu quả, đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số có liện quan; triển khai kịp thời các văn bản, chỉ đạo của cấp trên về thực hiện chuyển đổi số.

- Triển khai Kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2023-2025, trong đó đẩy nhanh tốc độ phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các ấp, khu phố, khu vực dân sinh trên địa bàn thị xã; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, đặc biệt ở khu vực nông thôn; nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng chất lượng ở các vùng trắng, vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Triển khai thực hiện chuyển đổi Ipv6 theo lộ trình, kế hoạch, chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông trong cơ quan nhà nước, làm nền tảng phát triển Chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh của thị xã.

- Rà soát, triển khai nâng cấp, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và đảm bảo theo quy định mua sắm tập trung.

- Nâng cấp hoàn thiện hệ thống mạng trong các cơ quan nhà nước từ cấp thị xã đến cấp xã, bao gồm: Mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng diện rộng (WAN), mạng nội bộ (LAN), kết nối Internet tốc độ cao. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung của mạng truyền số liệu chuyên dùng, bảo đảm ổn định, thông suốt từ thị xã đến cấp xã.

- Phối hợp phát triển hạ tầng Internet kết nối vạn vật (IOT), trong đó ưu tiên triển khai các hệ thống Wifi công cộng, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và giao thông, hệ thống chiếu sáng thông minh.

- Thực hiện khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên ngành của cấp trên triển khai, đề xuất chia sẻ dữ liệu để phục vụ giải quyết công việc của UBND thị xã, UBND cấp xã, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 16/3/2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030, trong đó chú trọng triển khai làm sạch các cơ sở dữ liệu có liên quan; cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp các loại giấy tờ trên địa bàn.

- Khai thác sử dụng có hiệu quả các nền tảng số quốc gia đã được công bố, triển khai như: Nền tảng quản lý tiêm chủng, nền tảng định danh và xác thực điện tử, nền tảng sàn thương mại điện tử, nền tảng học trực tuyến mở đại trà – MOOCS; nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân...

- Tăng cường chỉ đạo khai thác hiệu quả các nền tảng của tỉnh trọng tâm là nền tảng đô thị thông minh thông qua việc đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã cài đặt và sử dụng ứng dụng Long An số và các dịch vụ đô thị thông minh được triển khai.

- Triển khai hiệu quả các nền tảng số trên địa bàn thị xã theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

- Các cơ quan, đơn vị, cơ sở chủ động chuẩn hóa đội ngũ, đảm bảo nguồn nhân lực CNTT của cơ quan, đơn vị mình phục vụ cho triển khai chuyển đổi số (bố trí ít nhất 01 cán bộ phụ trách về CNTT).

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ chuyên trách, phụ trách CNTT, cán bộ, công chức, viên chức theo hướng triển khai theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng tập huấn các nội dung: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng "Long An Số", Tổng đài 1022, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin, sử dụng các dịch vụ thiết yếu về y tế, giáo dục, liên lạc, đi lại, du lịch, đọc sách, giải trí.

- Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật, nhân lực vận hành an toàn thông tin.

- Tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện hai nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng, cụ thể là: Hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa đưa vào sử dụng và hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức.

- Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cử cán bộ chuyên trách, phụ trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin.

- Khai thác sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin đã được đầu tư, triển khai, đặc biệt là các hệ thống có quy mô quốc gia và ứng dụng dùng chung của tỉnh. Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan nhà nước; xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo quy định. Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

- Triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Triển khai hiệu quả công tác số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng toàn trình theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

- Phối hợp triển khai hệ thống thông tin báo cáo trên địa bàn đảm bảo đầy đủ, hiệu quả, đáp ứng tình hình thực tế công tác báo cáo của thị xã.

- Phối hợp các cơ quan liên quan triển khai hệ thống Trang thông tin điện tử cấp xã.

- Tiếp tục triển thực hiện Kế hoạch số 3051/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

- Triển khai Chương trình số 930/CTr-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và Kế hoạch số 856/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Long An theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2023 trên địa bàn thị xã theo hướng dẫn của Sở Công thương.

- Tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt, nền tảng hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử.

- Triển khai phổ cập danh tính số cho người dân trên địa bàn thị xã. Triển khai Hệ thống định danh và xác thực điện tử theo hướng dẫn của Bộ Công an.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1206/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng các chỉ tiêu: Số trường học, cơ sở giáo dục thực hiện chuyển đổi số, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt; tỷ lệ số giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục; số bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện chuyển đổi số, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt; tỷ lệ số giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hỗ trợ máy tính bảng, điện thoại thông minh và dịch vụ viễn thông công ích cho hộ nghèo, cận nghèo (thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Long An) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng "Long An số" phấn đấu tối thiểu 50% người dân trên địa bàn thị xã thực hiện. Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các kênh tương tác trên môi trường số phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, xử lý phải làm hài lòng của người dân, tạo niềm tin của người dân khi sử dụng hệ thống.

- Tổ Công nghệ số cộng đồng tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân các kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất.

- Tiếp tục triển khai địa chỉ số theo Kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Long An theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ Chính quyền số. Tuyên truyền chuyển đổi số định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài, hệ thống truyền thanh cơ sở…).

- Phối hợp đưa nội dung đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy từ cấp trung học cơ sở; ứng dụng các nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân theo dướng dẫn của cấp trên.

- Ứng dụng các nền tảng số, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp (ứng dụng Long An số, Kênh hỏi - đáp trên Trang thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Kênh Zalo OA…).

- Phối hợp doanh nghiệp để đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (kết hợp dịch vụ bưu chính công ích, mạng xã hội...).

- Đẩy mạnh hình thức đối tác công tư (PPP) để triển khai các nhiệm vụ, dự án Chính quyền số, đô thị thông minh trên địa bàn.

- Triển khai các hoạt động, chế độ chính sách nhằm thu hút nguồn lực công nghệ thông tin để chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng (bao gồm cả tài chính, nhân lực…).

- Tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh kết hợp bố trí ngân sách địa phương để triển khai các nhiệm vụ, dự án trọng điểm.

- Tuyển dụng, đào tạo và bố trí đủ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.

- Thúc đẩy, gắn kết việc triển khai chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số với công tác cải cách hành chính. Gắn kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số với đánh giá cải cách hành chính, thi đua hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

- Triển khai các hoạt động học tập, tìm hiểu thực tế các mô hình chuyển đổi số hiệu quả ở các địa phương khác và nghiên cứu vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương.

- Khảo sát thông tin về mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người dân đối với việc triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước để có hướng cải tiến, nâng cấp phù hợp.

- Tăng cường vai trò người đứng đầu các cơ quan nhà nước, giao chỉ tiêu triển khai cụ thể cho từng đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là các chỉ tiêu triển khai dịch vụ công trực tuyến. Phát huy tối đa vai trò đầu mối tổ chức triển khai chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Phòng Văn hóa và Thông tin, Tổ công nghệ số cộng đồng.Lượt người xem:   117
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang