Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649853
Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 30/03/2023, 09:00
Ủy ban nhân dân xã Tuyên Thạnh thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính quý I năm 2023
30/03/2023
Để cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện, xã năm 2023, xã Tuyên Thạnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai (Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 02/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Ủy ban nhân dân xã Tuyên Thạnh thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính quý I năm 2023

Để cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện, xã năm 2023, xã Tuyên Thạnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai (Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 02/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 02/02/2023 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 02/3/2023 về khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao chỉ số CCHC xã Tuyên Thạnh năm 2022) đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. UBND xã đã phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính.

Tuyên Thạnh 1.jpg

Lãnh đạo UBND xã Tuyên Thạnh họp giao ban quý I chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính

Xác định chỉ đạo, điều hành CCHC là một trong các giải pháp trọng tâm, UBND xã Tuyên Thạnh đã chỉ đạo các cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của các cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong các cuộc họp, viết tin bài viết về CCHC; duy trì việc tuyên truyền và hướng dẫn cho công dân nộp hồ sơ điện tử mức độ 3 và 4 cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Nhằm xây dựng hình ảnh và nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã Tuyên Thạnh thực hiện 2 mô hình "ứng dụng công nghệ thông tin-dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4" và "ngày thứ 5 công nghệ".

Tuyên Thạnh 2.jpg

Cán bộ một cửa xã Tuyên Thạnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

  Kết quả quý I tuyên truyền công tác cải cách hành chính được 5 cuộc, lồng ghép với cuộc họp giao ban và hướng dẫn người dân tại Bộ phận tiếp nhận được 213 lượt người. Trong quý I năm 2023 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã với tổng số: 95 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận trực tuyến: 89 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã: 5 hồ sơ. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 95 hồ sơ. Việc giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Qua đó tạo thuận lợi cho các tổ chức, công dân trong giao dịch hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền các tổ chức, các nhân cần mang theo căn cước công dân và điện thoại sim chính chủ để thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, xã  Tuyên Thạnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành,

TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai tại UBND xã, phấn đấu thực hiện 100% tổng sổ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Tăng cường đầu tư nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về kiến thức quản lý nhà nước, pháp luật, tin học, ngoại ngữ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính cấp xã. Phấn đấu công tác CCHC năm 2023 đảm bảo yêu , đáp ứng nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Bộ phận một của UBND xã Tuyên Thạnh


Lượt người xem:   151
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang