Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649897
Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 24/05/2023, 11:00
Hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
24/05/2023
Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển văn hóa và con người Long An". Theo đó, chuyên đề gồm 02 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người

Sáng ngày 24/5/2023, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển văn hóa và con người Long An", Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được đến dự và chủ trì hội nghị. Điểm cầu Thị xã Kiến Tường do Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã - Phạm Xuân Bách chủ trì.

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển văn hóa và con người Long An". Theo đó, chuyên đề gồm 02 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Long An. Đây là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Long An phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. 

ht và làm theo tt dđ pc HCM.jpg

Thông qua việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023, giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Long An nói chung, thị xã Kiến Tường nói riêng sẽ nhận thấy được trách nhiệm, vai trò của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là vai trò nêu gương của lãnh đạo, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyên Khánh


Lượt người xem:   148
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang