Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649938
Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 07/06/2023, 08:00
Kiến Tường nâng cao giải quyết các TTHC trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng
07/06/2023
Kết quả 6 tháng đầu năm 2023 Phòng Quản lý đô thị đã tiếp nhận và giải quyết (tính đến ngày 22/5/2023) 86 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết: 76 hồ sơ (trước hạn 54 hs tỷ lệ 71,05%

Thực hiện Kế hoạch số 3949/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã Kiến Tường về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND thị xã Kiến Tường về tuyên truyền CCHC năm 2023. Trên cơ sở nội dung kế hoạch của UBND thị xã năm 2023. Phòng Quản lý đô thị đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2023.

Để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC, trong thời gian qua, Phòng Quản lý đô thị đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của truyền thông trong công tác cải cách hành chính. Phòng Quản lý đô thị đã chỉ đạo các công chức chuyên môn phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của đơn vị. Cụ thể như: tuyên truyền các nội dung cách thức tra cứu thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Ngành Quản lý đô thị; cách nộp hồ sơ về TTHC trực tuyến trên mạng xã hội Zalo,...Kết quả 6 tháng đầu năm 2023 Phòng Quản lý đô thị đã tiếp nhận và giải quyết (tính đến ngày 22/5/2023) 86 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết: 76 hồ sơ (trước hạn 54 hs tỷ lệ 71,05%, đúng hạn 22 hs tỷ lệ 28,95%), đang giải quyết: 10 hồ sơ; không có hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 100%. Việc số hóa hồ sơ: scan thành phần hồ sơ đầu vào đạt 100%, scan thành phần hồ sơ đầu ra 100%.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2023. Phòng Quản lý đô thị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác CCHC, việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân.

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người dân về quy trình giải quyết các TTHC của Phòng Quản lý đô thị.

- Nâng cao hiệu quả công tác tổ chức bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức tạo chuyến biến tích cực, rõ nét trong thực thi công vụ phục vụ nhân dân.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, thực hiện có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC theo hướng văn minh, hiện đại.

Ngọc Bích – Phòng QLĐT


Lượt người xem:   107
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang