Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 651089
Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 09/03/2021, 12:00
Cung cấp thông tin cho báo chí
09/03/2021

**Danh sách người phát ngôn năm 2018 của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An​.

1. Số 41 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018

2. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2018

3. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

4. Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II năm 2018

5. Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

6. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018​

7. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2018

8. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018

9. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018

10. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2018​

11. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụtháng 2 năm 2019

12. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụtháng 3 năm 2019

13. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019

14. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2019

15. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng. chống tham nhũng quý II năm 2019

16. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

17. Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hằng (đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Êm) ngụ số 130/2, Quốc lộ 1A, Khu phố a, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An (lần 2)

18. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

19. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019

20. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

21.Báo cáo phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019

22.Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019 

23. Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2019

24. Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019

25.BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019

26. Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV năm 2019

27. Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019

28. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

29. Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

30. Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020

31. Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020 trên địa bàn thị xã Kiến Tường

32. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020

33. ​Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020

34. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2020

35. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

36. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020

37. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2020

38. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

39. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2020

40. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

41. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02 năm 2021

42. BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2021

Lượt người xem:   2833
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang