Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 308047
Cải cách hành chính
Kiến Tường: Hiệu quả thực hiện mô hình ba hơn
Thứ 3, Ngày 29/10/2019, 16:00
Để tạo sự hài lòng cho người dân, tổ chức đến làm việc tại UBND phường 2 UBND phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCC trong thực hiện CCHC

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước quan tâm, thực hiện nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn II (2016-2020) của Chính phủ. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019 gắn với năm dân vận chính quyền. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân (UBND) Phường 2 đã chỉ đạo nhiều biện pháp để thực hiện tốt các nội dung CCHC . Ngay từ đầu năm, UBND phường 2 đã kiến nghị và triển khai thực hiện mô hình ba hơn "Thân thiện hơn, nhanh hơn và hợp lý hơn".

Để tạo sự hài lòng cho người dân, tổ chức đến làm việc tại UBND phường 2 UBND phường  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCC trong thực hiện CCHC; đổi mới tác phong, thái độ khi làm việc, giao tiếp với tổ chức, cá nhân cụ thể như: lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch tại UBND phường, kết quả 96% người dân hài lòng (18/30 phiếu đánh giá rất hài lòng, 11/30 phiếu đánh giá  hài lòng ); Chế độ làm hết việc, không hết giờ; Thực hiện thủ tục hành chính cho người dân tại nhà ( đối với các trường hợp người già, bệnh tật…) bố trí, sắp xếp bảo đảm đúng chuyên môn, năng lực và sở trường nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc.

 Công tác đánh giá, xếp loại CBCC hàng năm được thực hiện công khai, minh bạch, không chỉ dựa trên năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà còn trên cơ sở phản ánh của tổ chức, người dân về tinh thần, thái độ khi làm việc.

Nhằm cải tiến quy trình làm việc, UBND phường đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; đồng thời, công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương, đặt hòm thư góp ý ngay tại bộ phận "một cửa" nhằm ghi nhận những phản ánh, góp ý của người dân về việc giải quyết TTHC, thái độ làm việc của CBCC. Nhìn chung, hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn đến trả kết quả cho tổ chức, người dân. Tỷ lệ giải quyết các TTHC đúng hạn và trước hạn ngày càng tăng cụ thể 6 tháng đầu năm 2019, tiếp nhận và giải quyết 4.881/4.881 hồ sơ (trong đó có 242 hồ sơ trước hẹn) không có hồ sơ trễ hẹn. Quá trình giải quyết TTHC không xảy ra đơn, thư khiếu nại của người dân về ý thức, thái độ, hành vi của cán bộ cũng như sự chậm trễ của cơ quan Nhà nước.

Ngoài ra, UBND phường 2 còn  tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác CCHC. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật những TTHC được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; rà soát những thủ tục rườm rà, không phù hợp để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ. UBND phường niêm yết công khai 135 TTHC tại bộ phận "một cửa"; ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; CBCC của phường được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản./.

                                                                                     Phương Thùy

Lượt người xem:   247
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​