Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 308046
Cải cách hành chính
Phường 2, thị xã Kiến Tường: Nâng cao công tác cải cách hành chính tại địa phương
Thứ 3, Ngày 29/10/2019, 16:00
Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành trong giải quyết công việc từ các ứng dụng phần mềm quản ký

Trong hệ thống chính quyền các cấp, chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, CCHC được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Đảng ủy, UBND Phường 2 đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương luôn đồng bộ trên tất cả nhiệm vụ từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC; đến cải cách tài chính công và hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hành chính...

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng- HĐND và các ngành đoàn thể phường trong việc phối kết hợp thực hiện công tác CCHC ở địa phương. Hàng năm Phường 2 đều kịp thời ban hành và triển khai kế hoạch CCHC để có cơ sở tự đánh giá kết quả thực hiện CCHC ở đơn vị.

UBND Phường 2 luôn cải tiến phương thức quản lý điều hành, theo hướng chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân tận tình hướng tới nền hành chính hiện đại; Chủ tịch UBND Phường có sự phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng CBCC tránh sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương.

Trong thời gian vừa qua, UBND Phường 2 đã đạt được kết quả trong việc thực hiện CCHC năm 2019 cụ thể như:

- Về cải cách thể chế: Luôn được coi trọng trong tiến trình thực hiện CCHC, do đó UBND Phường chỉ đạo CBCC chuyên môn tham mưu tốt việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm 2019, không có văn bản ban hành trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp phải sửa đổi, bổ sung, đình chỉ thi hành, bãi bỏ, hủy bỏ theo quy định.

- Cải cách Thủ tục hành chính: UBND Phường 2 thường xuyên cập nhật Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường trên cổng thông tin điện tử của  tỉnh Long An. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch và giải quyết các thủ tục đúng trình tự theo quy định của pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên hệ công tác. Phường thực hiện cơ chế một cửa trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền đều giải quyết trong ngày làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hành chính so với quy định.

Hiện nay, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường là 133 thủ tục/27 lĩnh vực. Số lượng giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường 2 tính từ ngày 01/01/2019 đến 15/8/2019 tiếp nhận được 4.881 hồ sơ hành chính, đã giải quyết được 4.881 hồ sơ (trước hẹn 242 hồ sơ; đúng hẹn 4.639 hồ sơ) không có trường hợp nào trễ hẹn.

Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng làm việccủa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ nhu cầu công việc của cán bộ, công chức thuận tiện cho nhân dân đến trực tiếp liên hệ giải quyết hành chính.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC: Trình độ chuyên môn của đội ngũ CBCC ngày được nâng cao và chuẩn hóa, Phường 2 có 21 CBCC (cán bộ 11, công chức 10). 07 những người hoạt động không chuyên trách (thực hiện kiêm nhiệm theo Đề án 02-ĐA/TU).

Phường phân công sắp xếp đúng chức danh, theo trình độ chuyên môn đào tạo, cán bộ công chức phát huy chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan của CBCC đều thực hiện nghiêm túc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thời gian làm việc, thái độ giao tiếp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Qua đó thường xuyên nhắc nhở việc phát ngôn và uống rượu bia buổi trưa ngày làm việc tại các buổi họp giao ban của cơ quan.

- Cải cách tài chính công: UBND Phường 2 sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo chấp hành và quyết toán ngân sách theo đúng quy định về nguyên tắc tài chính, không để thất thoát tiêu cực xảy ra. Thời gian vừa qua Phường 2 đã tiết kiệm được kinh phí để tăng thu nhập cho CBCC 01 lần lương tối thiếu (cuối năm 2018) theo quy định hiện hành, chấp hành đúng chính sách chế độ và các quy định về tài chính đúng theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, làm tốt công tác tiết kiệm chi để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công việc của cơ quan.

- Hiện đại hóa hành chính: Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành trong giải quyết công việc từ các ứng dụng phần mềm quản ký. Bên cạnh đó Phường 2 đã áp dụng việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng theo hệ thống ISO TCVN 9001-2008 trong hoạt động của cơ quan. Năm 2018, UBND Phường 2 xây dựng Kế hoạch duy trì việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng theo hệ thống ISO trong hoạt động cơ quan.

Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ CCHC, trong thời gian tới Đảng ủy, UBND Phường 2 tiếp tục tăng cường chỉ đạo, điều hành; xây dựng nếp sống văn hóa công sở, chấp hành tốt chế độ công vụ, chất lượng trong công việc, hết lòng phục vụ nhân dân với ý thức hết việc chứ không hết giờ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về tầm quan trọng của cải cách TTHC, gắn cải cách TTHC với thực hiện quy chế dân chủ và công khai hóa, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Nguyễn Thị Xuân

 

 

Lượt người xem:   323
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​