Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 308047
Cải cách hành chính
Thị xã Kiến Tường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của nền hành chính công
Thứ 4, Ngày 17/07/2019, 15:00
Xác định tầm quan trọng công tác hiện đại hóa nền hành chính, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống bộ máy hành chính ở địa phương

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai chính quyền điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước. Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi và nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng. Qua đó góp phần tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể.

Với những thách thức và mục tiêu như trên, thị xã Kiến Tường đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến góp phần nâng cao sự phục vụ đối với tổ chức, cá nhân nhằm từng bước xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

trung ham hanh chinh công thị xã.jpg

(Lễ thành lập Trung tâm Hành chính công)

1. Kết quả thực hiện

Xác định tầm quan trọng công tác hiện đại hóa nền hành chính, trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống bộ máy hành chính ở địa phương. Hiện nay Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để: 100% các cơ quan, ban ngành đã xây dựng mạng nội bộ kết nối các phòng ban, đơn vị trực thuộc; khai thác sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cho việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của thị xã (Hội nghị trực tuyến, Quản lý văn bản và điều hành, Một cửa điện tử, Quản lý hộ tịch,…) và một số ứng dụng CNTT tại cơ quan; UBND cấp xã và các phòng ban, đơn vị trực thuộc UBND thị xã có máy tính kết nối Internet phục vụ công việc. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối đến tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố đang vận hành ổn định, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành từ tỉnh về thị xã. Riêng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cấp xã, phường đã được kết nối sử dụng tốt nhưng chỉ được kết nối một chiều nghe và nhìn; hạ tầng phần cứng cơ bản đáp ứng cho công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thị xã.

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được chú trọng, các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh (hệ thống thư điện tử, một cửa điện tử, trang thông tin điện tử của thị xã) hoạt động ổn định, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã. Các hệ thống này đều được Sở Thông tin và Truyền thông quản lý rà soát đánh giá mức độ an toàn thông tin.

Công tác đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin được quan tâm thực hiện thông qua việc tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về CNTT hàng năm. Qua đó giúp trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin đặc biệt là đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác chuyên môn và công tác quản lý, vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung được đầu tư hoàn chỉnh, từng bước phát huy hiệu quả, hỗ trợ tốt cho công tác chuyên môn và công tác chỉ đạo điều hành qua môi trường mạng: Xây dựng Trang thông tin thống kê tình hình trao đổi văn bản điện tử và sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và nghiêm túc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Bên cạnh đó nhiều phần mềm chuyên ngành cũng được quan tâm đầu tư xây dựng phục vụ cho tác nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu tập trung như: Phần mềm Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cho công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của thị xã; phần mềm Quản lý hộ tịch phục vụ cho công tác quản lý, tác nghiệp lĩnh vực hộ tịch; phần mềm Quản lý khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác quản lý tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo trên địa thị xã; phần mềm Quản lý tổng thể bệnh viện phục vụ cho công tác quản lý, khám chữa bệnh cho người dân và quản lý dữ liệu ngành y tế; phần mềm quản lý kế toán; phần mềm phổ cập giáo dục; phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; phần mềm bảo hiểm xã hội. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu trọng điểm được quản lý và đầu tư theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị gắn với từng lĩnh vực của các sở, ngành tỉnh: Cơ sở dữ liệu về giải quyết hồ sơ hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; hộ khẩu; hộ tịch; giáo dục; doanh nghiệp; tài nguyên môi trường; thông tin và truyền thông đã được hình thành và đang từng bước hoàn chỉnh. Cơ sở dữ liệu về y tế, thương mại, nông nghiệp, khiếu nại tố cáo đang tiếp tục được các cơ quan tập trung triển khai thực hiện.

Các phân hệ phần mềm một cửa, một cửa liên thông ở cấp xã, phường; tập trung vào những thủ tục hành chính người dân cần nhất, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết các nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; cung cấp công cụ để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác. Trang thông tin điện tử thị xã vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Một trong những yếu tố cấu thành để xây dựng được chính quyền điện tử chính là triển khai tốt các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn thị xã. Trong năm qua, thị xã đã đưa các văn bản pháp quy, Bộ thủ tục hành chính giúp người dân có thể tiếp xúc, tra cứu thông tin về hồ sơ hành chính, thông qua Trang thông tin điện tử của thị xã (http://kientuong.longan.gov.vn) thường xuyên cập nhật. Hiện nay, với phần mềm thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại được triển khai và vận hành tại Trung tâm Hành chính công thị xã có thể phục vụ dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 (các tổ chức, cá nhân có thể theo dõi thời gian, tiến độ hồ sơ hành chính của mình trên môi trường mạng tại Trung tâm Hành chính công thị xã).

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, người dân tham gia sử dụng, với khoảng 90 lượt đại biểu tham dự. Hội nghị đã triển khai, thông tin tuyên truyền các nội dung về cách thức đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ, tra cứu thông tin thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh; dịch vụ bưu chính công ích về nhận hồ sơ TTHC và trả kết quả tại nhà đến cá nhân, tổ chức khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường.

Công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến luôn được các ngành quan tâm thực hiện một cách thường xuyên, liên tục như: Trung tâm Hành chính công Phối hợp với Phòng Nội vụ, Bưu điện thị xã tổ chức in ấn và phát tờ rơi, tờ bướm để tuyên truyền các dịch công trực tuyến mức độ 3, tuyên truyền việc nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với tiến độ đạt khoảng 30% theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 22/32019 của UBND thị xã là 1.500 Phiếu. Thường xuyên đăng tải các tin, bài, xây dựng chuyên mục, các văn bản  về chính sách, pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử; cập nhật các thông tin mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế lên Trang thông tin điện tử.

Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức: Bảng tin, tranh cổ động, trưng bài sách, triển lãm lưu động,… về những thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của đất nước và của thị xã. Đồng thời lồng ghép vào trong hoạt động của đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử. Kết quả trong năm 2018 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã và các Đài, Trạm Truyền thanh xã, phường đã phát 76 lượt tin, 18 lượt bài, 06 chuyên mục ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước để xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử. Đội tuyên truyền lưu động của thị xã và Ủy ban nhân dân các xã phường đã thực hiện 03 cuộc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Trang thông tin điện tử được đăng tải 6 tin bài tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Kết quả từ ngày 01/01/2019 đến nay, Trung tâm Hành chính công thị xã Kiến Tường đã thực hiện tiếp nhận 30 hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục: Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị; Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề; Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo.

Trong năm 2018, Thị ủy, UBND thị xã Kiến Tường đã tổ chức Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh Long An – Mối quan hệ giữa hiệu quả quản trị hành chính công và quản lý công gắn với nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã Kiến Tường.

Tại buổi Hội thảo, từ các góc độ khác nhau, nhóm đề tài nghiên cứu khoa học cùng các đại diện sở, ngành tỉnh và các đại biểu của thị xã đã cùng nhau suy nghĩ, thảo luận, trao đổi và tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, các giải pháp để phát triển và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công gắn với công tác cải cách hành chính của tỉnh Long An nói chung, của thị xã Kiến Tường nói riêng trong giai đoạn quốc tế hóa và toàn cầu hóa hiện nay.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp những giải pháp mang tính khoa học, có tính phù hợp với đặc thù của địa phương nhằm giúp chính quyền tỉnh Long An nói chung, thị xã Kiến Tường nói riêng hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực theo hướng hiện đại, hiệu quả, nhanh chóng tiến đến chính quyền điện tử theo chủ trương của Chính phủ.

Với sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến của thị xã cơ bản đã được triển khai vận hành tốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy công quyền cũng như chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương, cơ chế chính sách mà còn thực sự góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị để việc phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

2. Một số giải pháp trong thời gian tới cần tập trung thực hiện

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Thị xã Kiến Tường đề ra một số giải pháp, cụ thể:

- Một là, Tăng cường quán triệt, tuyên truyền về tầm quan trọng, các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử của thị xã. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử; có giải pháp khuyến khích đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị.

- Hai là, Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, đảm bảo sử dụng hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai; xây dựng, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh; thực hiện hoàn thành các mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin tại các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng ngân sách nhà nước khi triển khai thực hiện phải đảm bảo các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu và liên thông các cấp, phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh ban hành tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 12/1/2017 của UBND tỉnh, đảm bảo tính hiệu quả, tránh đầu tư trùng lắp.

- Ba là, Ủy ban nhân dân các xã, phường xây dựng lộ trình phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu Chính quyền điện tử cấp xã, phường theo các tiêu chí tại Quyết định số 2392/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã, phường.

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện chính sách, quy chế, quy định phục vụ cho công tác triển khai ứng dụng, phát triển công nghê thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Ban hành các văn bản quy định công tác quản lý, hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ hiện thực hóa Kiến trúc Chính quyền điện tử của thị xã.

- Bốn là, Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Tạo sức hút mạnh mẽ đầu tư vào phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị xã. Phân định rõ hoạt động sản xuất kinh doanh với hoạt động mang tính công ích trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức, tuyên truyền, thông tin, phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và xã hội thông tin thông qua đài, trạm truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Xây dựng và triển khai việc đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử đối với lãnh đạo cấp thị xã và xã, phường.

- Năm là, Tập trung triển khai các ứng dụng chính quyền điện tử nhằm cải tiến quy trình quản lý điều hành, cung cấp được nhiều dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân, tạo ra một chính quyền minh bạch, môi trường thuận lợi, thông thoáng, hợp lòng dân.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo thông tin (CIO) để giúp thị xã triển khai thực hiện tốt chính quyền điện tử, các dự án công nghệ thông tin trong giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Tham gia các lớp học về công nghệ thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức phối hợp với các công ty phát triển công nghệ thông tin có thương hiệu trong và ngoài nước.

- Sáu là, Xã hội hóa việc đào tạo nguồn lực công nghệ thông tin, nhằm thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã trực tiếp đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp đủ năng lực và điều kiện tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước dưới hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) hoặc xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT) hoặc thuê toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và các dịch vụ khác của thị xã. Khuyến khích huy động các nguồn vốn đầu tư khác ngoài ngân sách hàng năm cho kế hoạch, tranh thủ các nguồn vốn ODA để đầu tư phát triển nền tảng phục vụ chính quyền điện tử.

- Bảy là, Thúc đẩy, gắn kết việc ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến với cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ và thông suốt. Gắn kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị vào công tác đánh giá cải cách hành chính, thi đua hoàn thành nhiệm vụ toàn diện hàng năm.

Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tám là, Đẩy mạnh hơn nữa chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, văn hóa công sở đối với CBCC nhằm thắt chặt kỷ cương hành chính; triệt để việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chế độ trách nhiệm trong hoạt động hành chính, không nể nang, qua loa, chiếu lệ

Các ngành, các cấp cần thúc đẩy nhanh hơn nữa việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đảm bảo chất lượng, hiệu quả để phuc vụ nền hành hành chính công trên môi trường mạng, thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính qua môi trường mạng./.

                                                                         Trương Duy Phong

Lượt người xem:   544
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​