Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315001
Chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội
Thứ 6, Ngày 05/01/2018, 10:40
Kế hoạch chỉ tiêu Kinh tế- Xã hội năm 2018 của UBND thị xã Kiến Tường
05/01/2018 | Ban biên tập
Kế hoạch chỉ tiêu Kinh tế- Xã hội năm 2018 của UBND thị xã Kiến Tường

Kế hoạch chỉ tiêu Kinh tế - xã hội năm 2018


Chỉ tiêu Đvt  Kế hoạch năm 2018
I. KINH TẾ:  
1. Tổng giá trị sản xuất
(giá so sánh năm 2010)
Tr.Đ  3,875,330
Khu vực I "  1,408,470
 Khu vực II "     808,140
 - Công nghiệp"299,360
 - Xây dựng"508,780
Khu vực III " 1,658,720
 - Thương mại"308,360
 - Dịch vụ"1,350,360
2. Cơ cấu giá trị sản xuất %  100
 Khu vực I%  36
 Khu vực II%  21
 Khu vực III%  43
3. Lúa cả năm: Diện tích Ha  29,291
                            Năng suấtTạ/ha 57.4
                            Sản lượngTấn 168,063
 4. Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 99.9
 5. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh % 
  5.1. Đô thị % 100
  5.2. Nông thôn % 99.5
6. Thu, chi ngân sách:  
6.1. Tổng thu ngân sách nhà nước Tr. Đ 302,685
- Thu trong chỉ tiêu tỉnh giao 100,500
- Thu theo chỉ tiêu phấn đấu thị xã"125,000
- Thu trợ cấp cân đối"177,685
- Thu ngoài chỉ tiêu" 
6.2. Tổng chi ngân sách nhà nước Tr. Đ 298,585
- Chi đầu tư phát triển"69,235
- Chi thường xuyên"213,149
- Chi dự phòng ngân sách"10,863
- Chi để tăng lương"5,338
- Chi ngoài chỉ tiêu ngân sách" 
II. VĂN HÓA - XÃ HỘI  
 1. Giáo dục  
 - Số trường đạt chuẩn quốc gia (*)Trường 17/22
 - Số xã, phường đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở (*)xã,
phường
8/8
2. Văn hóa:  
- Số xã, phường đạt chuẩn văn hóa, đô
 thị văn minh (*)
Xã phường 7/8
- Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn văn hóa, đô thị văn minh%          87.5
3. Y tế, dân số, trẻ em  
- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng%8
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên% <0,7
- Tỷ lệ giảm sinh (Mức giảm tỉ suất sinh)          0.05
- Số xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (*)Xã,
phường
6/8
 - Tỷ lệ BHYT toàn dân% 75.3
4. Lĩnh vực xã hội  
 - Giảm số hộ nghèo Hộ 60
 - Tỷ lệ hộ nghèo giảm% 0.5
 - Giải quyết việc làm cho người lao động2,500
 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo% 52

 


Lượt người xem:   438
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​