Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327277
Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 04/12/2019, 16:00
Thị xã Kiến Tường tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
04/12/2019
Về nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Hiện nay, Trung tâm Hành chính công thị xã và 8/8 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường được trang bị trụ sở và văn phòng riêng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến được thông suốt

Trong những năm qua, tỉnh Long An luôn ưu tiên triển khai các phần mềm dùng chung trong hoạt động của các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả công việc, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Theo đó, thị xã Kiến Tường đã được lắp đặt và khai thác nhiều phần mềm để phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đã phát huy hiệu quả trong tiến trình xây dựng chính quyền điện tử như: Phần mềm quản lý hồ sơ một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến là một trong những phần mềm tập trung dữ liệu gồm: Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống quản lý hồ sơ một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến. Mỗi  hệ thống này được triển khai theo mô hình tập trung tại trung tâm dữ liệu tỉnh và thống nhất cơ chế đăng nhập.

Phần mềm quản lý hồ sơ Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến được triển khai tích hợp với nhau nhằm giải quyết thủ tục hành chính được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã cũng như hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được người dân, doanh nghiệp gửi trực tuyến trên môi trường mạng. Giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng tại tỉnh, cũng như thị xã đang ngày càng hoàn thiện, hiệu quả đáp ứng nhu cầu, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Về nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Hiện nay, Trung tâm Hành chính công thị xã và 8/8 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường được trang bị trụ sở và văn phòng riêng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến được thông suốt trong quá trình sử dụng, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó,  UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành dọc và UBND các xã, phường bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyên môn nhất định thường trực giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ được tỉnh cấp chế độ thù lao, các ngành, địa phương, Trung tâm hành chính công thị xã thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm.

Đối với việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ một cửa điện tử, Trung tâm hành chính công thị xã thực hiện gửi tin nhắn SMS và qua Zalo thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới tổ chức, cá nhân tạo điều kiện cho tổ chức, công dân chủ động bố trí, sắp xếp công việc đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là đối với những hồ sơ có kết quả trước hẹn. Do có sự liên kết, trao đổi giữa Trung tâm và người dân ngày một tốt hơn, trên cơ sở đó việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được tăng cường, nhiều người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm chi phí đi lại.

 

Đối với các cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Hành chính công thị xã trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời công khai số hồ sơ phải trả kết quả của từng cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử của thị xã. Qua đó đã giảm tối đa tình trạng hồ sơ trễ hẹn so với quy định. Trong năm 2019, thị xã chỉ phát sinh 01 hồ sơ trễ hẹn.

Trong quá trình đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm, các công dân, doanh nghiệp được đánh giá chất lượng phục vụ. Đây là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ và đánh giá thủ tục hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân hiện nay đạt 96.67% do Phòng Nội vụ khảo sát, đạt 99,31% do phần mềm khảo sát.

          Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Thị xã Kiến Tường đề ra một số giải pháp và mục tiêu hướng đến, cụ thể:

Đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng thông minh trong đăng ký, giải đáp, hướng dẫn, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

-  Đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Kiến nghị cấp có thẩm quyền xây dựng sơ đồ hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tích hợp vào phần mềm dịch vụ công. Quy trình giải quyết của mỗi thủ tục hành chính sẽ được thể hiện bằng một sơ đồ hình ảnh rõ ràng, chi tiết trên một trang màn hình, để tổ chức, công dân khi thực hiện tra cứu thủ tục hành chính sẽ có được thông tin đầy đủ về quy trình các bước thực hiện, thời gian quy định xử lý ở mỗi bước, thông tin về cán bộ xử lý và các thông tin cụ thể yêu cầu về thành phần hồ sơ ở từng bước trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính từ đó tổ chức, công dân có sự chuẩn bị đầy đủ và chính xác về nội dung hồ sơ tránh việc phải chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ hoặc hồ sơ không đạt yêu cầu.

Đối với các hồ sơ đang trong quá trình xử lý, khi công dân tra cứu thì sơ đồ sẽ thể hiện được thông tin hồ sơ đang giải quyết ở bước nào, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nào đang xử lý (thể hiện bằng các màu sắc khác nhau), thời gian đã xử lý hồ sơ, thời gian còn lại và kết quả giải quyết ở mỗi bước trong quy trình…

Thực hiện thụ lý hồ sơ theo hình thức song song: Hiện nay, việc thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính thường được tiến hành "tuần tự", có nghĩa là hồ sơ được giải quyết ở một cơ quan, đơn vị hoặc bởi một chuyên viên trước, sau đó chuyển sang cơ quan, đơn vị hoặc chuyên viên tiếp theo, cách làm này sẽ kéo dài thời gian giải quyết. Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tham mưu UBND thị xã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng phần mềm ứng dụng thực hiện thụ lý song song đối với các thủ tục hành chính phải xin ý kiến nhiều cơ quan, đơn vị chuyên môn khác nhau hoặc các phòng chuyên môn khác nhau của một cơ quan (trường hợp này áp dụng cho các thủ tục hành chính cơ quan giải quyết sau không phụ thuộc kết quả của cơ quan trước)

- Tăng cường ứng dụng dịch vụ công mức độ 3,mức độ 4: Triển khai có hiệu quả Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp tục tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động của cơ quan nhà nước, hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về hiệu quả thực hiện thủ tục hành chính qua hệ thống công nghệ thông tin, thực tế chỉ ra rằng nếu việc đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tốt, người thực hiện có trình độ chuyên môn tốt nhưng người dân không biết, không tiếp cận để sử dụng thì hiệu quả ứng dụng cũng không cao./.

                                                                  Trí Tâm

Lượt người xem:   299
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​