Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649863
Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 02/06/2023, 15:00
Ngành Tư pháp triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023
02/06/2023
Phòng Tư pháp thị xã đã chỉ đạo các công chức chuyên môn phối hợp với Trung tâm hành chính công thị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu và quản lý bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng

Thực hiện Kế hoạch số 3949/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thị xã Kiến Tường về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Kiến Tường; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND thị xã Kiến Tường về tuyên truyền CCHC năm 2023.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Kiến Tường năm 2023. Phòng Tư pháp thị xã xây dựng Kế hoạch số 33/KH-PTP ngày 03/02/2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023; kế hoạch số 34/KH-PTP ngày 06/02/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch 124/KH-PTP ngày 08/3/2023 về khắc phục và nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 và triển khai đến CBCC trong đơn vị.

Phòng Tư pháp thị xã đã chỉ đạo các công chức chuyên môn phối hợp với Trung tâm hành chính công thị xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về thủ tục hành chính thuộc phạm vi tham mưu và quản lý bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Kết quả thực hiện trong quý 2/2023: Phòng đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-PTP ngày 22/02/2023 về hoạt động kiểm soát thủ thủ hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của Phòng Tư pháp.  Phối hợp với Trung tâm Hành chính công giải quyết nhanh, đúng hẹn thủ tục hành chính cho người dân, hạn chế tối đa việc trễ hẹn gây phiền hà cho người dân; tuyên truyền, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An (dichvucong.longan.gov.vn); thực hiện niêm yết thủ tục hành chính cấp thị xã có 20 thủ tục/02 lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực. Trong đó, lĩnh vực hộ tịch: 75 hồ sơ (thay đổi cải chính hộ tịch:  70 hồ sơ; nhận cha, mẹ con yếu tố nước ngoài: 01 hồ sơ; Ghi chú kết hôn yếu tố nước ngoài: 01 hồ sơ; kết hôn nước ngoài: 3 hồ sơ); Thường xuyên theo dõi rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, công khai niêm yết thủ tục hành chính theo quy định. Trong quý, đơn vị không nhận được phản ánh nào về thủ tục hành chính.

Để phát huy kết quả công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả trong thời gian tới:

Phòng Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, tuyên truyền đến người dân, cơ quan, doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thị xã; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác CCHC năm 2023 và lộ trình CCHC giai đoạn 2021-2025; Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông một cách hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước và phục vụ cá nhân, tổ chức.

                                                                          Phòng Tư pháp thị xã


Lượt người xem:   105
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang