Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649893
Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 07/07/2023, 16:00
Phường 3, thị xã Kiến Tường triển khai thực hiện kế hoạch “mô hình tại bộ phận một cửa” trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
07/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1431/KH-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường về xây dựng mô hình "Tại bộ phận một cửa", nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân qua dịch vụ công trực tuyến và triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn thị xã. Ngày 06/06/2023, Ủy ban nhân dân phường 3 ban hành Kế hoạch số 340/KH-UBND để triển khai thực hiện mô hình "Mô hình tại bộ phận một cửa".

Yêu cầu đảm bảo 100% các loại hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được cán bộ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia DVC trực tuyến, chú trọng nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình đẩy mạnh thực hiện DVC trực tuyến.

Thực hiện hiệu quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tái cấu trúc quy trình các DVC trực tuyến. Tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định. Phối hợp thực hiện Công văn số 909/UBND-TTHCC, ngày 12/4/2023 của UBND thị xã về thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06.

Đảm bảo dữ liệu luôn "Đúng, đủ, sạch, sống" nhằm tạo lập một kho dữ liệu dùng chung để kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu phục vụ thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ủy ban nhân dân phường đã giao Công an phường tham mưu củng cố, kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án 06, phân công thành viên Tổ công tác trực tiếp tham gia thực hiện Đề án. Chủ trì, phối hợp các ngành, đoàn thể, khu phố liên quan giúp UBND phường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thông báo, tổng hợp báo cáo kết quả.

Các ngành, đoàn thể phường phối hợp triển khai thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, sử dụng định danh điện tử VNeID mức 2 để thực hiện dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các thành viên tổ Đề án 06 phường hàng tháng, quý có thông báo kết quả thực hiện; định kỳ, 06 tháng, 01 năm báo cáo sơ kết kết quả triển khai thực hiện mô hình về Thường trực Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 (Công an phường) để tổng hợp, báo cáo.

Phường 3


Lượt người xem:   144
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang