Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327262
Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 26/09/2019, 15:00
1. UBND thị xã Kiến Tường công bố các quyết định về giao đất
26/09/2019

57. Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 về việc bàn giao đất ở nông thôn Trần Thị Nhàn

56.Quyết định về việc thu hồi đất của ông Bùi Văn Ê tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.pdf

55. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Đinh Văn Hùng tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

54. Quyết định về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Mai tại Phường 3, thị xã Kiến Tường.pdf

53. Quyết định về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Đặng Văn Dũng.pdf

52. Quyết định về việc cho phép chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê cho ông Đặng Văn Khánh và bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm

51. Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Đỗ Duy Khang và bà Phan Thị Thủy Tiên.pdf

50. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Đỗ Thị Thanh Tịnh

49. Quyết địngắn liền với đất cho bà Lê Thị Sáu.pdf

48. Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Lê Tấn Lộc và bà Võ Trà My.pdf

47. Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích dử dụng đất cho ông Lê Sơn Hà và bà Phạm Thị Hướng.pdf

46. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Nhựt tại Phường 1 thị xã Kiến Tường.pdf

45. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Phan Văn Liêm tại xã Thạnh Trị thị xã Kiến Tường.pdf

44.Quyết định về việc thu hồi đất củabà Nguyễn Thị Hoa tại xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường.pdf

43. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Huỳnh Bá Anh Hùng tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường.pdf

42. Quyết định về việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lê Văn Luyện tại xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường.pdf

41. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Phan Văn Hùm tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.pdf

40. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Vĩnh tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

39. Quyết định về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Thu tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.pdf

38. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Ngô Văn Đây tại xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường.pdf

37. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Lũy và bà Hồ Thị Muội tại Phường 1, thị xã Kiến Tường.pdf

36. Quyết định về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Kính tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.pdf

35. Quyết định về việc thu hồi đất của bà Hà Thị Thanh Truyền tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường.pdf

34. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Hà Văn Thu tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường.pdf

33. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Thành Dương tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

32. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Lê Thanh Hoài và bà Nguyễn Thị Kim Mỹ tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường.pdf

31. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Nhiên tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

30. Quyết định về việc thu hồi đất của bà Trần Thị Rớt tại xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường.pdf

29. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Võ Văn Lợi và bà Trịnh Thị Cẩm Liên tại xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường.pdf

28. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Ty và bà Lê Thị Liên tại xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường.pdf

27. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Đinh Tấn Thành và bà Lâm Thị Thiểu tại Phường 1, thị xã Kiến Tường.pdf

26. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Lâm Ngọc Biểu tại Phường 1, thị xã Kiến Tường.pdf

25. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Hồ Văn Đực tại Phường 2, thị xã Kiến Tường.pdf

24. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Võ Minh Chơn và bà Võ Thị Ngọc Mạnh tại Phường 1, thị xã Kiến Tường.pdf

23. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Phú tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

22. Quyết định về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Đệ tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

21. Quyết định về việc giao đất của bà Võ Thị Mỹ tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

20. Quyết định về việc thu hồi đất của bà Lê Thị Ui tại xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường.pdf

19.Quyết định về việc thu hồi đất của ông Lê Văn Thừa tại xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường.pdf

18. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Đinh Văn Mạnh tại xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường.pdf

17. Quyết định về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Chi tại xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường.pdf

16. Quyết định số 1880 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Văn Tứ tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

15. Quyết định số 1870 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Thanh Nhàn tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường.pdf

14. Quyết định số 1869 về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Bé tại Phường 3, thị xã Kiến Tường.pdf

13. Quyết định số 1752 về việc giao đất ở cho ông Hoàng Trí Nhanh tại Phường 1 thị xã Kiến Tường.pdf

12. Quyết định số 1748 về việc giao đất ở cho ông Nguyễn Văn Hoàng tại xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường.pdf

11. Quyết định số 1718 về việc giao đất ở cho ông Nguyễn Văn Hiến tại Phường 1 thị xã Kiến Tường.pdf

10. Quyết định số 1717 về việc giao đất ở cho ông Nguyễn Văn Hùng tại xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường.pdf

9. Quyết định số 1716 về việc giao đất ở cho ông Phan Thanh Dũng tại xã Bình Hiệp thị xã Kiến Tường.pdf

8. Quyết định số 1596 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của UBND thị xã Kiến Tường về việc thu hồi đất của ông Phan Văn Chốn tại xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường

7. Quyết định số 1511 ngày 01 tháng 7 năm 2019 về việc thu hồi đất của bà Trần Kim Linh tại xã Thạnh Trị thị xã Kiến Tường

6. Quyết định số 1510 ngày 01 tháng 7 năm 2019 về việc thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Hận tại xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường

5. Quyết định số 1430 ngày 19/6/2019 của UBND thị xã Kiến Tường về việc thu hồi đất của ông Võ Trắc Ân, ngụ Phường 3, thị xã Kiến Tường

4.Quyết định 1353/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND thị xã Kiến Tường về thu hồi đất của ông Trần Văn Kịch tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

3. Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND thị xã Kiến Tường về việc thu hồi đất của bà Trương Thị Bích Trâm tại Phường 1, thị xã Kiến Tường.

2. Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND thị xã Kiến Tường về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Khiêm, ngụ Phường 1, thị xã Kiến TườngNguyễn Thị Khiêm.

1. Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thị xã Kiến Tường về việc giao đất ở cho ông Nguyễn Văn Nguyên, ngụ Phường 1, thị xã Kiến Tường Nguyễn Văn Nguyên.


Lượt người xem:   2278
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​