Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317373
 
Thông tin cần biết - Cải cách hành chính
 
Với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, UBND phường đã trang bị đầy đủ trang thiết bị văn phòng cơ bản đáp ứng dịch vụ công mức độ 3 và 4 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết đối với 02 nhóm thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai. 
 
Phương châm "4 xin, 4 luôn" của Trung tâm Hành chính công và các cơ quan hành chính trên địa bàn thị xã đã trở thành nét đẹp văn hóa luôn hiện hữu trong mỗi CBCCVC 
 
Tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ 2 của thị xã sau khi chia tách địa giới hành chính, qua đó tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 
 
Công an Thị xã thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm mục tiêu “ 3 giảm” giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính 
 
Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
 
Về nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Hiện nay, Trung tâm Hành chính công thị xã và 8/8 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường được trang bị trụ sở và văn phòng riêng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến được thông suốt 
 
Trung tâm Hành chính công đã xây dựng và triển khai mô hình "4 xin, 4 luôn" gồm: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe 
 
Để tạo sự hài lòng cho người dân, tổ chức đến làm việc tại UBND phường 2 UBND phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCC trong thực hiện CCHC 
 
Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành trong giải quyết công việc từ các ứng dụng phần mềm quản ký 
 
 
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​