Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 651010
 
Thông tin cần biết - Chuyển đổi số
 
Nhiệm vụ của "Tổ truyền thông cộng đồng" là tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cũng như xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. 
 
Hoạt động ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng là nội dung thuộc Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. 
 
Trên 50 đại biểu được tập huấn về dịch vụ chữ ký số từ xa VNPT SmartCA, hướng dẫn đăng ký và nhập mã giới thiệu; lợi ích của VNPT SmartCA như giao dịch điện tử được trên nhiều hệ thống... 
 
Trong 2 ngày 18 và 19/5/2023, ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số trình bày các nội dung tổng quan về chuyển đổi số; chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tìm hiểu về chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực 
 
Định danh điện tử cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của trực tuyến, Long An số…. để tương tác với chính quyền đến người dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống 
 
Triển khai nhân rộng mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã, đảm bảo tối thiểu 30% UBND cấp xã trên địa bàn thị xã triển khai chuyển đổi số toàn diện trên cả 03 trụ cột 
 
Với sự ra đời của Tổng đài 1022, kênh tương tác trên môi trường số này sẽ giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận tiện, dễ dàng hơn trong việc phản ánh, kiến nghị những vấn đề bất cập, vướng mắc liên quan diễn ra trong xã hội trên địa tỉnh 
 
Qua triển khai thực hiện mô hình kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2022 như sau: Tổng số tiếp nhận là 1.364 hồ sơ, trong đó 1.163 hồ sơ trực tiếp, 201 hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 14,7% cao hơn so với cùng kỳ 
 
Với việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến thông qua DVCTT mức độ 3, 4, mọi người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC với cơ quan Nhà nước xuyên suốt 24 giờ/ngày tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet 
 
Thị xã Kiến Tường đã đẩy mạnh cung cấp, tuyên truyền, hướng dẫn, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, trang bị máy tính, thiết bị công nghệ thông tin trên địa bàn. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của thị xã trong năm 2021 là 2.061 hồ sơ, tăng 1.736 hồ sơ 
 
 
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang