Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 280508
 
Thông tin cần biết - Học tập làm theo lời Bác
 
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta 
 
Sáng ngày 17/5/2016, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
 
Sau 5 năm quán triệt, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
 
Ngày 18/5/2016, Phường 1, thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tổng kết toàn khóa và biểu dương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
 
Có 13 Liên đội trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn các xã, phường thị xã Kiến Tường đã về tham gia hội thi “Tìm hiểu kiến thức lịch sử” và hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ”  
 
Năm 2015, cùng với cả nước, thị xã Kiến Tường bước sang năm thứ 5 thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
 
“Lấy dân làm gốc” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần tư tưởng ấy Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường đã vận dụng sáng tạo và hiệu quả việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua mô hình “ Sổ tay thông tin tư tưởng”. 
 
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2015), sáng ngày 15/05/2015,Thị ủy Kiến Tường tổ chức họp mặt tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. 
 
Truyền thống đoàn kết, gắn bó cộng đồng là truyền thống văn hóa tốt đẹp trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam 
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Kiến Tường ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến 
 
 
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​