Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 317374
 
Thông tin cần biết - Niêm yết thủ tục hành chính
 
Căn cứ Quyết định 2914 ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Long An (Đính kèm Quyết định). UBND thị xã Kiến Tường niêm yết công khai như sau 1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Xem chi tiết tại Phụ lục 1). 2. ... 
 
Căn cứ Quyết định 2913 ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Long An (Đính kèm). UBND thị xã Kiến Tường niêm yết công khai như sau 1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Phụ lục 1, xem tại đây). 2. Danh mục thủ tục h... 
 
 
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​