Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 248097
 
Thông tin cần biết
 
Việc học và làm theo Bác được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thực hiện khá lâu, với nhiều hình thức phong phú. Qua mỗi năm, mỗi nhiệm kỳ, nội dung học tập và làm theo Bác có sự thay đổi khác nhau nhưng nhìn chung sự thay đổi đó là linh hoạt, phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước, tất cả đều vì mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” 
 
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Kiến Tường đến năm 2020 
 
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn thị xã Kiến Tường 
 
Kế hoạch chỉ tiêu Kinh tế- Xã hội năm 2018 của UBND thị xã Kiến Tường 
 
Bình Tây là một ấp thuộc vùng sâu, vùng xa của xã Tuyên Thạnh, toàn ấp có hơn 300 hộ dân, chị em phụ nữ trong ấp tham gia tổ chức hội đạt 86%, Chi hội phụ nữ ấp có 10 tổ phụ nữ. 
 
Ban chỉ huy quân sự thị xã Kiến Tường vừa tổ chức Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng vũ trang thị xã năm 2017 
 
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ trường tiểu học Nguyễn Tấn Kiều (phường 1 thị xã Kiến Tường) 
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thị ủy Kiến Tường đã chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
 
Trong giai đoạn 2011 - 2015, công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Kiến Tường và các hội cơ sở đẩy mạnh thực hiện 
 
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta 
 
 
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​