Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 248097
 
Thông tin cần biết
 
Truyền thống đoàn kết, gắn bó cộng đồng là truyền thống văn hóa tốt đẹp trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam 
 
Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Kiến Tường ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến 
 
Em Lê Đào Như Thảo- học sinh Trường Tiểu học Tuyên Thạnh- thị xã Kiến Tường nói “ Sáng giờ con quan sát, con thấy các anh chị kể chuyện rất hay 
 
Căn cứ Quyết định 2913 ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Long An (Đính kèm). UBND thị xã Kiến Tường niêm yết công khai như sau 1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Phụ lục 1, xem tại đây). 2. Danh mục thủ tục h... 
 
Chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2016 của UBND thị xã Kiến Tường và chỉ tiêu kế hoạch phát triển năm 2017 
 
Ngày 30/12/2014, Thị ủy Kiến Tường tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy – Lê Minh Nhựt với nhân dân xã Thạnh Hưng về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 
 
Trong 2 năm xây dựng xã văn hóa giai đoạn 2013-2014, xã Bình Hiệp đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, người tốt-việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh quốc phòng ở địa phương. 
 
“Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ” là mục tiêu của cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được Chính phủ phát động nhằm thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân đã thực sự trở thành phong trào lớn, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, là bước tạo đà cho phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu trên phạm vi cả nước.  
 
 
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​