Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327299
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 09/03/2020, 15:00
Kiến Tường: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”
09/03/2020
Phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải nhựa, chất thải rắn khó phân hủy. Từng bước tác động đến nhận thức để thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hộp xốp, túi nilon khó phân hủy trong người dân, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Phấn đấu đến cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã không còn hình ảnh rác thải là túi nhựa và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa". Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Thị xã Kiến Tường phát động phong trào chống rác thải nhựa. Từ đó thị xã yêu cầu tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; các cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn thị xã không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hành động và vận động người thân cùng thực hiện "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần".

Tăng cường thời lượng phát các tin, bài viết, phóng sự,… trên đài truyền thanh thị xã; tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động; treo băng-rôn trực quan,… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ ô nhiễm nhựa và nilon, kêu gọi mọi người cùng thay đổi thói quen, tiến tới từ bỏ việc sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa một.

Tổ chức ra quân tổng vệ sinh, thu gom rác thải nhựa: Phát động và duy trì thường xuyên phong trào ra quân "Chống rác thải nhựa", kết hợp vai trò xung kích là đoàn viên thanh niên, các bộ, công chức, người lao động,… trong hệ thống chính trị thị xã và huy động sự tham gia của cộng đồng cùng thực hiện hoạt động thu gom, phân loại các loại sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Phấn đầu đến cuối năm 2020, không còn hình ảnh rác thải là túi nhựa xuất hiện nơi công cộng trên địa bàn thị xã.

Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất các bao bì thân thiện môi trường trên địa bàn thị xã. Vận động, kêu gọi cá nhân và tổ chức thị xã sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm nhựa khó phân hủy, hộp xốp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Văn Tấn

Lượt người xem:   106
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​