Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 314998
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 17/07/2020, 16:00
Kiến Tường chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn
17/07/2020
Tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt tại khu đất trống trong khu dân cư đô thị, chưa phát huy tốt hiệu quả của các camera giám sát môi trường, tỷ lệ ký kết hợp đồng dịch vụ mới năm 2020 đạt dưới 50%.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã cơ bản  đảm bảo. Trong đó, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, khẩu trang sau sử dung (đặc biệt trong thời gian cao điểm dịch Covid-19),… đã được kiểm soát khá tốt. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền vận động nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, phổ biến giải thích về giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2020 theo Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An năm 2020 cũng đã được thực hiện đến từng hộ gia đình; việc ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt mới năm 2020 đối với từng hộ gia đình được đẩy mạnh thực hiện; tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra môi trường đúng tiến độ, tăng cường sử dụng camera giám sát vệ sinh môi trường; xử lý dứt điểm các điểm tập kết rác trái quy định…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tổ chức 02 đợt dọn vệ sinh tại các khu vực tập kết rác trái quy định gây ô nhiễm môi trường và bàn giao cho địa phương quản lý; hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã, phường và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã tổ chức các hoạt động ra quân làm vệ sinh là 74.000.000 đồng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể như: Tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn còn xảy ra nhiều nơi, đặc biệt tại khu đất trống trong khu dân cư đô thị, chưa phát huy tốt hiệu quả của các camera giám sát môi trường, tỷ lệ ký kết hợp đồng dịch vụ mới năm 2020 đạt dưới 50%.

Nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã trong 6 tháng cuối năm 2020 và thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý, xử lý kịp thời các điểm tập kết rác trái quy định, tránh để tồn đọng lượng lớn rác thải gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp Công an phường trích xuất camera để xử phạt các trường hợp vứt rác sai quy định pháp luật. Huy động lực lượng thường trực tại đơn vị và vận động nhân dân tham gia giám sát tình hình vệ sinh rác thải trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường tổ chức việc ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt.

Giám sát chặt chẽ vấn đề vệ sinh môi trường, rác thải và xử lý theo đúng chức năng, quyền hạn. Tăng cường kiểm tra, giám sát chấn chỉnh hoạt động của các hộ tiểu thương (đặc biệt các vựa cá) phải hoạt động kinh doanh đúng vị trí được bố trí; chấm dứt hoạt động đậu đỗ xe, tụ tập mua bán trên lòng đường, bờ kè xung quanh các chợ, trung tâm thương mại gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường do phát sinh chất thải từ hoạt động tập kết bốc dỡ hàng, buôn bán, sơ chế,… Xây dựng nội quy hoạt động và bảo vệ môi trường tại chợ, niêm yết và phổ biến đến các hộ tiểu thương biết và thực hiện. Trường hợp chay ỳ hoặc không chấp hành nội quy thì đề nghị thu hồi sạp.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chuyên môn thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, đổ rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, nâng cao tỷ lệ ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2020… Phát huy vai trò giám sát chặt chẽ vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã cũng như hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện.

Đề nghị Công an thị xã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thường xuyên tuần tra, giám sát vệ sinh môi trường và trích xuất camera ít nhất 1-2 lần/tuần để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về vệ sinh môi trường. Tổ chức rà soát các vị trí camera giám sát vệ sinh môi trường hoạt động không hiệu quả hoặc cần thiết phải bố trí thêm để nâng cao năng lực giám sát vệ sinh môi trường.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường đẩy nhanh tiến độ rà soát danh sách ký kết hợp đồng dịch vụ mới năm 2020. Đảm bảo hoạt động thu gom rác đúng lộ trình và thời gian đã thông báo cho khách hàng, không để rơi vãi nước thải, rác thải trong quá trình thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi tập kết, xử lý. Rà soát, thay mới các thùng rác hư hỏng hoặc tăng cường bố trí đảm bảo đủ nhu cầu tại các khu vực công cộng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã, UBND các xã phường thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Tổ chức kiểm tra đột xuất hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt đối với Công ty Cổ phần cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường - đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo hợp đồng đã ký kết.

Văn Tấn


Lượt người xem:   127
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​