Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315002
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 2, Ngày 03/08/2020, 08:00
Kiến Tường tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 và khai báo y tế qua các ứng dụng
03/08/2020
+ Cách 1: Khai báo trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, chọn một trong 3 tùy chọn tương ứng (Khai báo nhập cảnh/Khai báo toàn dân/Khai di chuyển nội địa). + Cách 2: Tải ứng dụng khai NCOVI từ địa chỉ http:/ncoiv.vn và thường xuyên cập nhật sức khỏe.

Ngày 02/8/2020, UBND thị xã Kiến Tường phát hành Công văn số 2333/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Covid-19 và khai báo y tế qua các ứng dụng.

Thực hiện Thông báo số 453/TB-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Long An về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch Covid-19,

UBND thị xã Kiến Tường yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

1.       Phải thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm "chống dịch như chống giặc", huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung thực hiện nghiêm túc,có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy và các cơ quan thẩm quyền có liên quan. Đồng thời thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm với sự lãnh đạo, quản lý cụ thể của UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.       Đối với việc quản lý người về từ vùng dịch (cả cán bộ, công chức, viên chức) và người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đến thị xã Kiến Tường:

-   Giao Công an thị xã phối hợp với các ngành chức năng liên quan rà soát, cập nhật hàng ngày danh sách các cá nhân đi về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Danh sách cập nhật, Công an thị xã báo cáo UBND thị xã (đồng gửi Trung tâm y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo) và thông báo đến Chủ tịch UBND xã, phường, các đơn vị có liên quan và các ngành chức năng tổ chức cách ly tại gia đình theo đúng quy định (Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan phải thực hiện đúng các quy trình về cách ly).

-   Đối với các đối tượng trở về từ vùng dịch (có đi đến các điểm theo thông báo khẩn số 16 ngày 26/7/2020, thông báo khẩn số 17 ngày 28/7/2020, thông báo khẩn số 18 ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế...): giao Trung tâm Y tế khẩn trương hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu tất cả các đối tượng này phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; đồng thời xem xét, đề xuất việc đưa các đối tượng này vào các khu cách ly tập trung (nếu xét thấy cần thiết).

-   Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm thường xuyên, liên tục cập nhật thông tin chỉ đạo từ Sở Y tế, Ban Chỉ đạo tỉnh, để kịp thời tham mưu và thông tin cho các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp thực hiện, đồng thời gửi thông tin cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh để đưa tin, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

-   Nhất quán nguyên tắc tất cả các cán bộ, công chức, viên chức đi về từ vùng dịch phải được xét nghiệm Covid-19, thực hiện cách ly tại gia đình trong thời gian 14 ngày. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan có phương án phân công, bố trí nhân sự để đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, không được trì trệ.

3.  Đối với việc khai báo y tế.

-   Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết khai báo y tế theo một trong các cách sau:

+ Cách 1: Khai báo trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn, chọn một trong 3 tùy chọn tương ứng (Khai báo nhập cảnh/Khai báo toàn dân/Khai di chuyển nội địa).

+ Cách 2: Tải ứng dụng khai NCOVI từ địa chỉ http:/ncoiv.vnthường xuyên cập nhật sức khỏe.

+ Song song 2 cách trên, nên sử dụng thêm ứng dụng Bluezone với mục đích hỗ trợ kiểm soát và đón đầu trước tình hình dịch bệnh có thể diễn ra phức tạp trong thời gian tới. Cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế nhằm chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện khai báo cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình chưa khai báo hoặc không thể khai báo như người già, trẻ em, người khuyết tật...

-   Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Viễn thông Kiến Tường, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh tăng cường công tác đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và link tải ứng dụng "Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI", "Ứng dụng Bluezone" để người dân biết, thực hiện.

4.       Về việc thu phí xét nghiệm Covid-19 đối với các trường hợp cách ly tại gia đình, cơ sở lưu trú: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Trung tâm Y tế thực hiện theo quy định hiện hành và các chỉ đạo của UBND tỉnh để đề xuất UBND thị xã xem xét, quyết định.

5.       Đối với việc bố trí các khu cách ly tập trung:

               Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Tài nguyên và Mội trường và các đơn vị liên quan đảm bảo hoạt động thực hiện cách ly tập trung theo chỉ đạo của BCĐ tỉnh.

               Giao Trung tâm Y tế, Bệnh viện ĐKKV Đồng Tháp Mười  rà soát, đảm bảo nhân sự, thuốc, vật tư y tế.... đảm bảo cho điều trị và khu cách ly.

6.        Giao Phòng Văn hóa và Thông tin khẩn trương phối hợp Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 174/KH-BCĐ ngày 29/7/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tổ chức cách ly tập trung cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để làm việc trên địa bàn thị xã; trong đó lưu ý phải có phương án thống nhất bố trí các lực lượng đảm bảo thực hiện tôt công tác bảo vệ, giám sát y tế.... theo quy định.

7.       Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh xây dựng, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thông tin, tuyên truyền kịp thời cho người dân về tình hình dịch Covid -19; trong đó quan tâm thực hiện các phóng sự chuyên đề tại cộng đồng, khu dân cư cũng như đưa khuyến cáo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù họp với từng thời điểm.

8.       Đối với hoạt động kiểm soát khu vực biên giới.

-   Yêu cầu Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Thạnh Trị  chủ trì, phối hợp với Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp, UBND các xã Bình Tân, Bình Hiệp, Thạnh Trị tăng cường kiểm soát khu vực biên giới theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó lưu ý có phương án chống sét trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

-   Yêu cầu Công an thị xã, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp phối hợp với các ngành chức năng, địa phương liên quan thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về chống buôn lậu, gian lận thương mại.

9.       Giao Phòng Kinh tế khẩn trương làm việc với các cơ sở sản xuất khẩu trang (nếu có), các nhà bán lẻ khẩu trang trên địa bàn để động viên và yêu cầu các đơn vị ưu tiên cung cấp cho thị trường trong thị xã

10.  Trường THPT Kiến Tường tham mưu Ban Chỉ đạo hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường và các ngành chức năng liên quan có phương án đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn trong mùa dịch Covid-19 hiện nay.

11.  Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Phòng Kinh tế, UBND các xã, phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc và các Đoàn thể thị xã theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là kiểm tra, đo thân nhiệt hàng ngày đối với công nhân trước khi vào doanh nghiệp, yêu cầu công nhân và người lao động đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn....

12.  Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, các Đoàn thể thị xã và yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức khi vào cơ quan phải thực hiện đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn một cách nghiêm túc. Tập trung tuyên truyền khuyến cáo người dân khi ra khỏi nhà nên đeo khẩu trang thường xuyên; đồng thời hạn chế ra đường, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết.

13.  Giám đốc Trung tâm Y tế phải có chỉ đạo và chấn chỉnh ngay các cơ sở khám chữa bệnh trong phạm vi toàn thị xã thực hiện nghiêm túc quy trình phân luồng, cách ly, điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm, không để lây lan.

14.  Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND xã phường thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày gửi về Trung tâm Y tế trước 09 giờ. Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thị xã trước 13 giờ 30 hàng ngày.


Lượt người xem:   236
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​