Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315002
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 12/08/2020, 11:00
Kiến Tường yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người nêu cao trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện phòng chống dịch
12/08/2020
Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.

Ngày 11/8/2020, UBND thị xã Kiến Tường ban hành Công văn số 2413/UBND-VP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban,  ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và UBND tỉnh, nhất là các Công văn số 4682/UBND-VHXH ngày 06/8/2020, số 453/TB-UBND ngày 31/7/2020 và số 4394/UBND-VHXH ngay 27/7/2020 của UBND tỉnh.

3. Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp và Đồn Biên phòng Thạnh Trị chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, Chi cục Hải quan CKQT Bình Hiệp, Đội Quản lý thị trường số 2, UBND xã Bình Hiệp, UBND xã Bình Tân và UBND xã Thạnh Trị tiếp tục duy trì lực lượng để kiểm soát kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới theo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1665/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết.

5. Tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng, chống dịch (như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang...); xử lý nghiêm các trường họp mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, chất lượng kém...

6. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và  người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện.

8. Trung tâm Y tế tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại các cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Tăng cường đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế ở tất cả các cơ sở y tế để bất cứ khi nào và ở đâu có ca nhiễm đều biết cách xử lý phù họp, kịp thời.

9. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để nhân dân đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng; chống dịch theo quy định và khuyến cáo của cơ quan y tế.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

11. Các cơ quan, ban, ngành và các xã, phường chủ động rà soát, thực hiện các biện pháp duy trì sự liên tục các hoạt động kinh tế, không để đứt gãy; tích cực thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội trên từng ngành, lĩnh vực, nhất là trong sản xuất nông nghiệp hiện nay đảm bảo thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế.


Lượt người xem:   133
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​