Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315001
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 12/08/2020, 15:00
Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Đương, ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường
12/08/2020
UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng cụ thể là ông Trần Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Phương.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, UBND thị xã Kiến Tường nhận được đơn khiếu nại của bà Bùi Thị Đương (đơn ghi ngày 26/6/2020). Địa chỉ: ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường, với nội dung: 

- Khiếu nại việc UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Phương trên phần đất của tôi.

Ngày 04 tháng 8 năm 2020, bà Bùi Thị Đương xác định lại nội dung khiếu nại ghi trong đơn khiếu nại ngày 26/6/2020, với nội dung: 

- Khiếu nại việc UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho ông Trần Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Phương ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường trên phần đất thuộc kênh Ông Gấm (kênh chung), thửa đất số 137, tờ bản đồ 2-3-4.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại nêu trên và căn cứ khoản 2, Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011, quy định:

"Điều 11. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại."

Như vậy, nội dung khiếu của bà Bùi Thị Đương: Khiếu nại việc UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Phương ngụ khu phố 2, Phường 2, thị xã Kiến Tường thuộc kênh Ông Gấm (kênh chung), tại thửa đất số 137, tờ bản đồ 2-3-4, không đủ điều kiện kiện để thụ lý giải quyết.

Lý do: UBND thị xã Kiến Tường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng cụ thể là ông Trần Ngọc Sơn và bà Phạm Thị Phương. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thị xã Kiến Tường không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của bà Bùi Thị Đương (người khiếu nại).

Vậy thông báo để bà Bùi Thị Đương được biết.


Lượt người xem:   117
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​