Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315001
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 4, Ngày 12/08/2020, 15:00
Kiến Tường tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai trên địa bàn
12/08/2020
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin truyền thông về nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống thiên tai bằng nhiều hình thức (phát thanh, xe thông tin lưu động, panô, áp phích, website hoặc bằng hình thức trực tiếp thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, họp tổ, xóm, ấp, các hội đoàn thể,…)

Nhằm nâng cao nhận thức và các kỹ năng phòng, chống thiên tai của các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư; đảm bảo chủ động, sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến bất thường của thiên tai, góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và ứng phó, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn thị xã, UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,ban, ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 78/TWPCTT ngày 13/7/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai và Công văn số 4656/UBND-KTTC ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Long An. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin truyền thông về nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống thiên tai bằng nhiều hình thức (phát thanh, xe thông tin lưu động, panô, áp phích, website hoặc bằng hình thức trực tiếp thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, họp tổ, xóm, ấp, các hội đoàn thể,…). Cần xem công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai là một nội dung quan trọng cần phải đưa vào kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, các ngành, các xã, phường và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

2. Chủ động tổ chức và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (các luật, nghị định, thông tư, chỉ thị, quyết định về công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều,…). Tăng cường tổ chức diễn tập cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng xung kích tại địa bàn và có thể mở rộng các đối tượng sang lực lượng thanh niên, lực lượng tuổi trung niên,…, nhằm nâng cao nhận thức và rèn luyện kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho nhiều thành phần trong nhân dân để người dân chủ động hơn trong công tác cứu hộ, cứu nạn cho bản thân và gia đình khi cần thiết.  

3. Theo dõi chặt chẽ và thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thiên tai của cơ quan chuyên môn để phục vụ trong công tác chỉ đạo và điều hành, ứng phó nhanh chóng đối với các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn thị xã.

4. Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Truyền thanh thị xã nghiên cứu bổ sung thêm chuyên mục, phóng sự về lĩnh vực phòng, chống thiên tai, tài nguyên và môi trường,…tổ chức biên tập, sử dụng các tài liệu tuyên truyền đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai xây dựng và tổng hợp tại Văn bản số 78/TWPCTT ngày 13/7/2020 (đính kèm) để phổ biến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 439/CT-UBND ngày 09/4/2020 của UBND thị xã về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Công văn số 3542/UBND-KTTC ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật mạnh trong mùa mưa bão năm 2020 trên địa bàn; Công văn số 4047/UBND-KTTC ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 148-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 04/5/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy; Kế hoạch số 3676/KH-PCTT ngày 30/6/2020 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 tỉnh Long An.

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động trong mọi tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn và báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do thiên tai (nếu có) về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã (Phòng Kinh tế, điện thoại: 02723.841.961;email: pktkientuong@longan.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã.


Lượt người xem:   159
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​