Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315001
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 10/09/2020, 15:00
Kiến Tường triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã
10/09/2020
Lập cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã để toàn xã hội theo dõi, giám sát.

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ Tướng chính phủ; Công văn số 5190/UBND-KTTC ngày 26/8/2020, Thông báo số 371/TB-UBND  ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Long An và Công văn số 4482/SNN-CCKL ngày 11/8/2020 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã,

 UBND thị xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ và Nhân dân về công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý, hiếm và Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã…Các đơn vị căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao thực hiện rà soát hệ thống các văn bản pháp luật, trình UBND tỉnh đề xuất cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật. Mọi công dân, đặt biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.

2. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, việc gây nuôi phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, an toàn vệ sinh môi trường. Lập cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã để toàn xã hội theo dõi, giám sát.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã, nguồn gốc vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, các biện pháp giám sát bệnh dịch, vệ sinh thú y, việc đảm bảo chấp hành các điều kiện kinh doanh. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã gây nuôi.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện trách nhiệm quản lý về đa dạng sinh học; rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để xây dựng, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã kinh phí thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã theo khả năng cân đối ngân sách và theo phân cấp ngân sách.                 

3. Các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Công an thị xã, Đội Duản lý thị trường số 2, Hạt Kiểm lâm

- Phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở quanh khu vực biên giới, các tuyến đường giao thông huyết mạch - liên huyện; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật; đặc biệt tập trung triệt phá các đường dây tội phạm liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã, kịp thời truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật về việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật, trọng tâm là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; nhằm tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tăng cường kiểm tra, tạm dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài đông vật hoang dã (trừ một số loài nằm trong danh mục cho phép nhập) đến khi có chỉ đạo mới. Đối với động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam thì cơ quan Hải quan cửa khẩu yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu.

- Đội Quản lý thị trường số 2 thị xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài trên.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thanh:

-  Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và giải pháp bảo vệ động vật hoang dã theo thông tin, tài liệu do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan cấp; tổ chức đăng tải thông tin, phóng sự, bài viết về các vụ việc, gương điển hình trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, bán mẫu vật động vật hoang dã trái pháp luật.

5. Đề nghị Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật và cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về quản lý động vật hoang dã.

6. UBND các xã, phường

- Chỉ đao thực hiện nghiêm Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý, hiếm và Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn thị xã

- Tăng cường công tác kiểm soát các hành vi khai thác, săn, bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là động vật hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên. Kiểm tra thường xuyên các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, vệ sinh thú y, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Văn Tấn


Lượt người xem:   105
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​