Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 432147
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 6, Ngày 05/03/2021, 09:00
Kiến Tường tiếp tục thực hiện các mô hình điểm trong phong trào phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã năm 2021
05/03/2021
Năm 2021, UBND thị xã chọn 03 điểm phong trào để tập trung chỉ đạo thực hiện ở địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ quan

            Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 07/01/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã về việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

          Năm 2021, UBND thị xã chọn 03 điểm phong trào để tập trung chỉ đạo thực hiện ở địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ quan như sau:

          - Thực hiện mô hình "chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải hiệu quả" (chọn xã Thạnh Trị).

          - Thực hiện mô hình "Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ sở tôn giáo, cơ quan" lần thứ 16 năm 2021 (chọn làm điểm tổ chức ngày hội là Tịnh xá Ngọc Tháp và Trung tâm Y tế thị xã Kiến Tường).

          Yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các điểm phong trào phòng chống tội phạm đã được nêu trên (riêng việc tổ chức Ngày hội điểm tại Tịnh xá Ngọc Tháp giao Công an thị xã phối hợp BCĐ phong trào Phường 1 tham mưu).

          Ngoài các mô hình nêu trên, yêu cầu BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, các xã, phường rà soát đánh giá đúng thực chất hiệu quả hoạt động của các mô hình đã triển khai thực hiện


Lượt người xem:   94
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang