Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649890
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 05/07/2022, 21:00
Tăng cường triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022
05/07/2022
Tăng cường triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND thị xã Kiến Tường về việc ban hành Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác Đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND, Ban Chỉ đạo các cấp từ thị xã đến các xã, phường cũng như sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022 việc triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của một số Ban Chỉ đạo các xã, phường chưa được thường xuyên, liên tục nên phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022, UBND thị xã đề nghị các cơ quan chuyên môn thị xã; UBND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xác định công tác Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chủ động nắm bắt nhu cầu học nghề ở địa phương để phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương.

3. Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng công tác đào tào nghề cho lao động nông thôn (nêu những kết quả, thuận lợi, khó khăn, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022) trước ngày 15/7/2022 về cơ quan thường trực Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo tỉnh theo yêu cầu


Lượt người xem:   122
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang