Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649876
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 5, Ngày 28/07/2022, 21:00
Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
28/07/2022
Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

​Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT và đạt được một số kết quả nhất định. Theo số liệu ngành BHXH thống kê thì thị xã Kiến Tường có số người tham gia BHXH tự nguyện hiện tại chỉ đạt 41,4% so với chỉ tiêu giao và BHYT đạt 91,59%.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT nhằm tăng tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, đạt mục tiêu BHYT toàn dân năm 2022 và những năm tiếp theo. UBND thị xã Kiến Tường đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung:
1. Tập trung phối hợp với các hội đoàn thể, UBND các xã, phường, Bưu điện, Viettel (Tổ chức dịch vụ thu) tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, thân nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia BHYT và BHXH tự nguyện đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao và để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống cho Nhân dân. Đối với những xã, phường chưa đạt chỉ tiêu cần tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH và ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; vận động Nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện đạt chỉ tiêu thị xã giao.
2. Tăng cường tuyên truyền về quyền và lợi ích khi tham gia BHYT và BHXH tự nguyện; tuyên truyền về những thiệt thòi khi nhận BHXH một lần, những rủi ro không may khi không tham gia BHYT, BHXH nhằm thay đổi nhận thức và hành động của người dân để chủ động tham gia BHYT và BHXH tự nguyện; tập trung tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên và gia đình; công chức, viên chức, người lao động làm việc ở các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho người thân, đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
3. Ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có tham gia BHYT; nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, nhất là người tham gia BHYT được thụ hưởng quyền lợi khám chữa bệnh đầy đủ, đúng quy định.
4. UBND các xã, phường quán triệt trong đơn vị việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân và chỉ tiêu BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và khen thưởng đối với đơn vị; quyết liệt trong thực hiện hiện chính sách BHXH, BHYT; nổ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc nghiêm túc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT năm học 2022-2023.
6. Giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã chủ trì, phối hợp với BHXH thị xã cung cấp tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên Hệ thống truyền thanh; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng chuyên mục, chuyên trang, dành thời lượng phát sóng định kỳ phổ biến, giải đáp chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.
7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã, Hội Nông dân thị xã, Thị đoàn Kiến Tường, Liên đoàn Lao động thị xã: Chỉ đạo trong hệ thống cơ sở, tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT; vận động hội viên, thành viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; vận động các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn tham gia BHXH, BHYT.
8. Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT toàn dân phối hợp cùng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để các xã, phường được công nhận xã, phường văn hóa, xã nông thôn mới nâng cao.
9. Bảo hiểm xã hội thị xã tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành của thị xã, UBND các xã, phường, Bưu điện thị xã, Viettel Kiến Tường (tổ chức dịch vụ thu) tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và theo dõi tổng hợp, hàng tháng báo cáo về UBND thị xã, BHXH tỉnh; tham mưu và đề xuất khen thưởng cho những tập thể và cá nhân thực hiện tốt thi đua chỉ tiêu chính sách phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT toàn dân trên địa bàn.

Lượt người xem:   136
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang