Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 649939
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thứ 3, Ngày 02/08/2022, 21:00
Chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã
02/08/2022
Chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã

Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả tích cực, việc tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật về trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân từng bước có những chuyển biến tích cực; vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng giảm dần. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không phép, sai phép, không phù hợp quy hoạch, không đúng lộ giới, … nhiều vi phạm chậm phát hiện, xử lý không kịp thời, chưa xử lý kiên quyết triệt để; chính quyền ở một số nơi còn buông lõng quản lý, nể nang, đùn đẩy trách nhiệm làm cho công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này kém hiệu lực, hiệu quả.

Đối với khu vực nông thôn thì công trình cấp IV, nhà ở riêng lẻ nông thôn thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k, khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Mặc dù, miễn phép nhưng UBND các xã phải thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, hiện tại tình trạng công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng tràn lan, UBND các xã không tăng cường chỉ đạo kiểm tra dẫn đến một số trường hợp xây dựng không phù hợp quy hoạch, không đúng lộ giới.

Để dẫn đến tình trạng trên, ngoài nguyên nhân nhận thức của người dân về trật tự xây dựng chưa tốt, còn nguyên nhân thuộc trách nhiệm công tác quản lý Nhà nước của UBND các xã, phường. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về trật tự xây dựng còn hạn chế; công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý sai phạm không thường xuyên, kịp thời. Chủ tịch UBND các xã, phường chưa kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, đồng thời chưa áp dụng các biện pháp để ngăn chặn thi công,… để đơn vị thi công ngừng xây dựng theo quy định.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Đối với UBND các phường

1.1. Tập trung thực hiện và xử lý theo trách nhiệm quản lý Nhà nước, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thị xã về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn nếu để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép,... được quy định tại Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

1.2. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tình hình xây dựng trên địa bàn; xử lý kịp thời và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền, tránh tình trạng vi phạm tồn đọng kéo dài.

1.3. Nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm các cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra việc vi phạm trật tự xây dựng nhưng không xử lý kịp thời dẫn đến chủ đầu tư xây dựng hoàn thành công trình.

1.4. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Quản lý đô thị thị xã trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng công trình.

1.5. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn nếu để xảy ra tình trạng xây dựng không phép,sai phép, không phù hợp quy hoạch, không đúng lộ giới,...

1.6. Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình quản lý trật tự xây dựng được quy định tại khoản 1, Điều 13 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An: "UBND cấp xã tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo UBND huyện theo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu" gửi về Phòng Quản lý đô thị để Phòng tổng hợp báo cáo UBND thị xã.

2. Đối với UBND các xã

2.1. Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp và phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An.

2.2. Tăng cường kiểm tra các trường hợp xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ đảm bảo lộ giới và phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2.3. Tăng cường kiểm tra các trường hợp xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, công trình để nuôi yến và có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

2.4. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về tình hình trật tự xây dựng đối với những trường hợp xây dựng không đúng lộ giới, không phú hợp quy hoạch và những trường hợp xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

2.5. Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình quản lý trật tự xây dựng được quy định tại khoản 1, Điều 13 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Long An: "UBND cấp xã tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, báo cáo UBND huyện theo định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu" gửi về Phòng Quản lý đô thị để Phòng tổng hợp báo cáo UBND thị xã


Lượt người xem:   115
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang